1
Як прайшла субота,
на світанні першага дня тыдня,
прыйшла Марыя Магдаліна і другая Марыя паглядзець магілу.
2
І вось, зрабіўся вялікі землятрус:
бо Ангел Гасподні, які сышоў з неба,
прыступіўшы, адваліў камень ад уваходу ў магілу
і сядзеў на ім;
3
выгляд жа яго быў, як маланка,
і ўбранне яго белае, як снег.
4
І ад страху перад ім затрымцелі вартаўнікі,
і сталі як мёртвыя.
5
Ангел жа, прамаўляючы да жанчын,
сказаў: не бойцеся вы;
бо ведаю, што вы шукаеце Іісуса ўкрыжаванага;
6
няма Яго тут;
Ён уваскрэс, як сказаў;
падыдзіце, пабачце месца, дзе ляжаў Гасподзь;
7
ды ідзіце хутка,
скажыце вучням Яго, што Ён уваскрэс з мёртвых
і сустракае вас у Галілеі:
там Яго ўбачыце;
вось я сказаў вам.
8
І пайшоўшы спешна ад магілы,
яны са страхам і радасцю вялікаю
пабеглі ўзвясціць вучням Яго;
9
калі ж ішлі яны ўзвясціць вучням Ягоным,
і вось, Іісус сустрэў іх і сказаў: радуйцеся!
І яны, прыступіўшы, абхапілі ногі Яго і пакланяліся Яму.
10
Тады кажа ім Іісус: не бойцеся;
ідзіце, узвясціце братам Маім, каб ішлі ў Галілею,
і там яны ўбачаць Мяне.
11
А калі яны ішлі,
дык некаторыя з варты, увайшоўшы ў горад,
паведамілі першасвятарам усё, што адбылося.
12
І яны, сабраўшыся са старэйшынамі і зрабіўшы нараду,
немалыя грошы далі воінам,
13
кажучы: скажыце,
што вучні Яго, уначы прыйшоўшы,
укралі Яго, калі мы спалі;
14
і калі чуткі пра гэта дойдуць да намесніка, мы пераканаем яго
і вас ад непрыемнасці выбавім.
15
Яны ж, узяўшы грошы,
зрабілі, як навучаныя былі.
І пранеслася слова гэгае сярод Іудзеяў аж да сённяшняга дня.
16
Адзінаццаць жа вучняў пайшлі ў Галілею,
на гару, куды загадаў ім Іісус;
17
і, убачыўшы Яго, пакланіліся Яму;
а другія засумняваліся.
18
І, прыступіўшы, Іісус сказаў ім:
дадзена Мне ўсякая ўлада на небе і на зямлі:
19
дык ідзіце, навучыце ўсе народы,
хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Святога Духа,
20
вучачы іх выконваць усё, што Я запаведаў вам;
і вось, Я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку.
Амінь.