Авія

1
Вісімнадцятого року царювання Єровоама став Авія царем над Юдою.
2
Він царював 3 роки в Єрусалимі.
Мати його, дочка Урієла з Гівеа, звалась Міхая.
Війна була між Авією та Єровоамом.
3
Авія розпочав війну, мавши військо з хоробрих вояків, - 400 000 добірних мужів;
а Єровоам виступив проти нього на війну, мавши 800 000 добірних мужів, хоробрих вояків.
4
Авія став на горі Цемараїм, що в Ефраїм-горах, і заходився гукати: «Слухайте мене, Єровоаме й ввесь Ізраїлю!
5
Хіба ви не знаєте, що Господь, Бог Ізраїля, дав царство над Ізраїлем Давидові навіки, йому й його синам?
Це бо союз соли.
6
Але Єровоам, син Навата, слуга Соломона, Давидового сина, збунтувався проти свого пана;
7
і зібрались коло нього люди пусті, нікчемні й перемогли Ровоама, сина Соломона;
а Ровоам був молодий та слабодухий, то й не встоявся проти них.
8
Та й тепер ви гадаєте встоятися проти Господнього царства, що в руці синів Давида, бо вас дуже багато й у вас золоті телята, що їх Єровоам був зробив вам за богів.
9
Чи ж не ви повиганяли Господніх священиків, синів Арона, й левітів і настановили собі священиків, як народи інших країн?
Кожний, хто приходив із телям та сімома баранами, щоб висвятитися, ставав священиком богів, які не існують.
10
У нас же Господь, Бог наш;
ми його не покидали.
Священиками служать Господеві потомки Арона, і левіти прислуговують.
11
Вони палять Господеві всепалення щоранку й щовечора і запашне кадило;
кладуть рядами хліб на чистому столі, золотий ліхтар і його світичі й засвічують їх щовечора, бо ми додержуємо постанови Господа, Бога нашого;
ви ж покинули його.
12
І оце нами провадить Бог і його священики з голосними сурмами, щоб голосно сурмити проти вас.
Сини Ізраїля!
Не воюйте проти Господа, Бога батьків ваших, бо не пощастить вам.»
13
Тим часом Єровоам послав засідку, щоб вона обійшла й стала ззаду них, так що одні були поперед юдеїв, а засідка позад них.
14
Як же юдеї озирнулись - бачать, що битва їм спереду й ззаду;
і візвали до Господа, а священики засурмили.
15
Юдеї кликнули бойовим кличем;
і коли вони зняли бойовий клич, побив Бог Єровоама й усього Ізраїля перед Авією та Юдою.
16
Сини Ізраїля повтікали від юдеїв, і Бог віддав їх їм у руки.
17
Авія та його люди тяжко їх побили, й полягло вбитими в Ізраїля 500 000 чоловік добірних.
18
Отак того часу сини Ізраїля впокорились, а сини Юди стали сильними, бо покладались на Господа, Бога батьків своїх.
19
Авія, кинувшись навздогінці за Єровоамом, забрав у нього міста: Бетел із залежними від нього містами, Єшану з залежними містами й Ефраїм із залежними від нього містами.
20
Єровоам не вбивсь більше в силу за часів Авії.
Господь побив його, і він помер.
21
Авія ж убився в силу;
він узяв собі 14 жінок і породив 22 синів та 16 дочок.
22
Решта дій Авії та його вчинки й слова записані в Мідраші пророка Іддо.
23
І спочив Авія зо своїми батьками, і поховали його в Давидгороді.
Замість нього став царем його син Аса.
За його часів був спокій у краю десять років.