Народ бере з собою Єремію до Єгипту 1-7; Навуходоносор завойовує Єгипет 8-13

1
Якже Єремія переказав збірноті народу всі слова Господа, Бога їхнього, - усі ті слова, з якими послав його до них Господь, Бог їхній,
2
тоді Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кареаха та й усі горді й непокірливі мужі сказали Єремії: «Неправду ти говориш!
Не посилав тебе Господь, Бог наш, сказати нам: Не йдіте в Єгипет, щоб там перебувати.
3
Це Варух, син Нерії, підводить тебе на нас, щоб видати нас у руки халдеям, аби нас повбивали або виселили в Вавилон
4
І не послухався Йоханан, син Кареаха, й уся військова старшина з цілим людом голосу Господнього, щоб зоставатись їм у землі Юдейській.
5
Ні, Йоханан, син Кареаха, й уся військова старшина забрала сукупний останок юдеїв, що повернулись від усіх народів, куди були порозбігалися, щоб жити у землі Юдейській, -
6
чоловіків, жінок і дітей, царівен і всіх тих, що їх Невузардан, начальник охорони, лишив був при Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, разом з пророком Єремією і з Варухом, сином Нерії,
7
та й вирушили у Єгипетську землю, проти голосу Господнього, й так зайшли до Тафнісу.
8
І надійшло таке слово Господнє до Єремії у Тафнісі:
9
«Набери в руки великого каміння та й позакопуй у глиняну долівку коло входу в дім фараона у Тафнісі, на очах юдеїв,
10
та й скажи їм: Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: Оце я візьму мого слугу Навуходоносора царя вавилонського, та й поставлю його престол на цім камені, що ти закопав.
Він напне над ним пишний намет свій.
11
Він прийде й завоює Єгипетську землю: кого призначено на смерть, - тому смерть;
кого у неволю, тому неволя;
кого під меч, поляже від меча!
12
Він підпалить храми єгипетських богів і пустить їх пожежею, позабирає в полон.
Він вичистить Єгипетську землю, як пастух чистить свою одежу, і вийде собі звідти спокійно.
13
Він порозбиває стовпи дому сонця, що в Єгипетській землі, а храми єгипетських богів спалить вогнем