Новий перепис Ізраїля 1-51; поділ землі 52-56; рід левітів 57-65

1
По тому, як мор перейшов, повідав Господь Мойсеєві та Єлеазарові, синові Арона священика:
2
Перелічіть усю громаду синів Ізраїля, від двадцятьох років і старше, за батьківськими домами їхніми, усіх здатних до війська в Ізраїлі.”
3
І Мойсей з Єлеазаром священиком зробив їм перегляд у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
4
Від двадцятьох років і вище, як заповідав Господь Мойсеєві.
Сини ж Ізраїля, що вийшли з Єгипетської землі, були:
5
Рувим, первенець Ізраїля.
Сини Рувима: від Еноха - родина Енохіїв, від Паллу - родина Паллуїв.
6
Від Хецрона - родина Хецроніїв, від Кармі - родина Карміїв.
7
Це родини Рувимлян.
Було їх нараховано 43 730.
8
Сини Паллу: Еліяв.
9
Сини Еліява: Немуел, Датан та Авірам;
це ті Датан та Авірам, громадські радники, що ворохобилися проти Мойсея в юрбі Кораха, коли повстали були на Господа, -
10
земля роззявила свої щелепи й проглинула їх із Корахом;
і прибічники його загинули, бо вогонь пожер 250 людей, щоб іншим була наука.
11
Сини ж Кораха не загинули.
12
Сини Симеона, за родинами їхніми: від Немуела - родина Немуеліїв, від Яміна - родина Ямініїв, від Яхіна - родина Яхініїв,
13
від Зераха - родина Зерахіїв, від Шаула - родина Шауліїв.
14
Це родини Симеоніїв, 22 200.
15
Сини Гада, за їхніми родинами: від Цефона - родина Цефоніїв, від Хага - родина Хагіїв, від Шуні - родина Шуніїв,
16
від Озні - родина Озніїв, від Ері - родина Еріїв,
17
від Арода - родина Ародіїв, від Арелі - родина Ареліїв.
18
Це родини синів Гада, числом 40 500.
19
Сини Юди: Ер та Онан, що вмерли в Ханаан-землі.
20
Було ж синів Юди, за родинами їхніми: від Шели - родина Шелаїв, від Переца - родина Переціїв, від Зераха - родина Зерахіїв;
21
сини Переца були: від Хецрона - родина Хецроніїв, від Хамула - родина Хамуліїв.
22
Це родини Юди, 76 500.
23
Сини Іссахара, за їхніми родинами: від Толи - родина Толаїв, від Пувви - родина Пувваїв,
24
від Яшува - родина Яшувіїв, від Шімрона - родина Шімроніїв.
25
Це родини Іссахара, 64 300.
26
Сини Завулона, за їхніми родинами: від Середа - родина Середіїв, від Елона - родина Елоніїв, від Яхлеела - родина Яхлееліїв.
27
Це родини Завулона, числом 60 500.
28
Сини Йосифа, за їхніми родинами: Манассія та Ефраїм.
29
Сини Манассії: від Махіра - родина Махіріїв;
а Махір мав Гілеада: від Гілеада - родина Гілеадіїв.
30
Це сини Гілеада: від Ієзера - родина Ієзеріїв, від Хелека - родина Хелекіїв,
31
від Асрієла - родина Асрієліїв, від Шехема - родина Шехеміїв,
32
від Шеміди - родина Шемідаїв, від Хефера - родина Хеферіїв.
33
У Целофхада ж, сина Хефера, не було синів, лише дочки;
ймення дочок Целофхада: Махла, Ноа, Хогла, Мілка та Тірца.
34
Це родини Манассії, 52 700.
35
Сини Ефраїма, за їхніми родинами: від Шутелаха - родина Шутелахіїв, від Бехера - родина Бехеріїв, від Тахана - родина Таханіїв.
36
А ось сини Шутелаха: від Ерана - родина Ераніїв.
37
Це родини синів Ефраїма, 32 500.
Це сини Йосифа, за їхніми родинами.
38
Сини Веніямина, за їхніми родинами: від Бели - родина Белаїв, від Ашбела - родина Ашбеліїв, від Ахірама - родина Ахіраміїв,
39
від Шуфама - родина Шуфаміїв, від Хуфама - родина Хуфаміїв.
40
Були ж у Бели сини: Ард і Нааман;
від Арда - родина Ардіїв, від Наамана - родина Нааманіїв.
41
Це сини Веніямина, за їхніми родинами, 45 600.
42
Це сини Дана, за їхніми родинами: від Шухама - родина Шухаміїв;
це сини Дана, за їхніми родинами.
43
Усіх їх числом 64 400.
44
Сини Ашера, за їхніми родинами: від Їмни - родина Їмніїв, від Їшві - родина Їшвіїв, від Брії - родина Бріїв.
45
Сини Брії: від Хевера - родина Хеверіїв, від Малкієла - родина Малкієліїв.
46
А ім'я дочки Ашерової було Сераха.
47
Це родини Ашера, числом 53 400.
48
Сини Нафталі, за їхніми родинами: від Яхцела - родина Яхцеліїв, від Гуні - родина Гуніїв,
49
від Ецера - родина Ецеріїв, від Шіллема - родина Шіллеміїв.
50
Це сини Нафталі, за їхніми родинами, 45 400.
51
Оце сини Ізраїля, що їх нараховано 601 730.
52
Господь промовив до Мойсея:
53
“Між оцими мусить бути поділена земля у спадщину, за числом імен.
54
У кого більше душ, тому даси більшу спадщину, а в кого менше, тому меншу;
кожному наділено буде його спадщину за числом нарахованих у переписі.
55
Але земля розділена буде жеребом, і вони Успадкують її за іменами батьківських колін.
56
Як випаде жереб, так буде кожному наділене його спадкоємство, між великим та малим коліном.”
57
А ось число левітів, за їхніми родинами: від Гершона - родина Гершоніїв, від Кегата - родина Кегатіїв, від Мерарі - родина Мераріїв.
58
Це родини Леві: родина Левіїв, родина Хевроніїв, родина Махліїв, родина Мушіїв, родина Корхіїв.
А Кегат мав Амрама.
59
Жінка ж Амрама звалась Йохеведа, дочка Леві, що народилася в нього в Єгипті;
і породила вона Амрамові Арона, Мойсея та Марію, сестру їх.
60
В Арона ж народились Надав, Авігу, Єлеазар та Ітамар
61
Надав та Авігу померли, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом.
62
Усіх же нараховано їх чоловічої статі від одного місяця й вище 23 000; їх не пораховано з іншими синами Ізраїля, бо не було наділено їм спадщини поміж ними.
63
Це ті з синів Ізраїля, що їх перелічив Мойсей з Єлеазаром священиком у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
64
Між ними не було вже ні одного з тих синів Ізраїля, яких перелічив був Мойсей з Ароном священиком у Синай-пустині,
65
сказав бо був про них Господь, вони цілком вимруть у пустелі;
і справді не зосталося з них ні одного, крім Калева, сина Єфунне, та Ісуса Навина.