Осінні свята: новий рік 1-6; велика покута Йом Піппурім 7-11; Кучки 12-39

1
Сьомого місяця, першого дня місяця, матимете святі збори;
жадної важкої роботи не робитимете: буде то день гучних сурем для вас.
2
Принесете всепалення приємного запаху Господеві: одного бичка, одного барана, сімох ягнят однолітків без вади;
3
і офіру до них: питльованої муки, перемішаної з олією, три десятини на бичка, дві десятини на барана
4
і одну десятину на кожне з сімох ягнят,
5
та одного козла на жертву за гріх, щоб справити за вас покуту, -
6
усе те, крім місячного всепалення з офірою до нього й щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього, - за обрядом, на приємний запах, як вогненну жертву Господеві.
7
А десятого дня того самого місяця будуть у вас святі збори: будете вмертвляти себе;
ніякої роботи не робитимете.
8
І принесете у всепалення приємного запаху Господеві: одного бичка, одного барана, семеро ягнят однолітків без вади;
9
і до них офіру - питльованої муки, перемішаної з олією: три десятини до бичка, дві десятини до барана,
10
по десятині до кожного з сімох ягнят;
11
одного козла на жертву за гріх, окрім жертви за гріх на спокутування та щоденного всепалення з офірами й возливанням до них.
12
П'ятнадцятого ж дня сьомого місяця матимете святі збори;
ніякої важкої роботи не виконуватимете й святкуватимете свято на честь Господа сім день.
13
Принесете у всепалення вогненну жертву приємного запаху Господеві: тринадцять бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади,
14
з офірою до них питльованої муки, перемішаної з олією: три десятини до кожного з тринадцятьох бичків, дві десятини до кожного з двох баранів,
15
по десятині до кожного з чотирнадцятьох ягнят,
16
і одного козла як жертву за гріх, окрім всепалення щоденного з офірою та возливанням до нього.
17
Другого дня дванадцять бичків, двох баранів, чотирнадцятеро ягнят однолітків без вади,
18
з офірою й возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за числом, за обрядом,
19
і одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою й возливанням до нього.
20
Третього дня одинадцять бичків, двох баранів та чотирнадцятеро ягнят однолітків без вади,
21
з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за їхнім числом, за обрядом;
22
і одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього.
23
Четвертого дня - десятеро бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади,
24
з офірою й возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за їхнім числом, за обрядом;
25
і одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього.
26
П'ятого дня - дев'ятеро бичків, двох баранів, чотирнадцятеро ягнят однолітків без вади,
27
з офірою й возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом,
28
ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всепалення щоденного з офірою та возливанням до нього.
29
Шостого дня - восьмеро бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади,
30
з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом,
31
ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всепалення щоденного з офірою й возливанням до нього.
32
І сьомого дня - сімох бичків, двох баранів, чотирнадцять ягнят однолітків без вади,
33
з офірою й возливанням до бичків, до баранів і ягнят, за числом, за обрядом,
34
ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою й возливанням до нього.
35
Восьмого ж дня будуть у вас урочисті збори;
ніякої важкої праці не виконуватимете.
36
Принесете на всепалення вогненну жертву приємного запаху Господеві: одного бичка, одного барана, сімох ягнят однолітків без вади,
37
з офірою та возливанням до бичка, до барана й до ягнят, за числом їхнім, за обрядом,
38
ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього.
39
Оці жертви приноситимете Господеві на ваші свята, окрім обітниць та добровільних приносин ваших на всепалення, офіру, возливання й мирні жертви ваші.”