Місця постою від Єгипту до Сипаю 1- 15; від Синаю до Кадешу 16-36: на Гор-горі 37-40; від Гор-гори до моавських степів 41-49; присуд 50-56

1
Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з Єгипетської землі під проводом Мойсея та Арона.
2
Мойсей записував місця, з яких вони за наказом Господнім вирушали, кочувавши.
Ось їхні зупинки під час походів.
3
Рушили вони з Рамсесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця;
другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля, з піднесеною рукою, перед очима всіх єгиптян,
4
під час коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь між ними - усіх первенців, - і коли Господь чинив суд над їхніми богами.
5
Рушили, отже, сини Ізраїля з Рамсесу та й отаборилися в Суккоті.
6
Тоді вирушили з Суккоту та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині.
7
Піднялися з Етаму, звернули на Пігахірот, що проти Ваал-Цефона, та й отаборились перед Мігдолом.
8
Двигнувшися з Пігахіроту, перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши три дні ходи в Етам-пустині, отаборились у (місцевості) Мера.
9
Вирушивши з Мери, прийшли в Елім;
а в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором.
10
Двигнувшися з Еліму, отаборились над Червоним морем.
11
Двигнувшися з-над Червоного моря, отаборились у Сін-пустині.
12
Вирушивши ж із Сін-пустині, стали табором у (місцевості) Дофка.
13
А вирушивши з Дофки, отаборилися в Алуші.
14
Двигнувшися з Алуша, отаборилися в Рефідимі;
і не мали там знову води до пиття.
15
Двигнувшися ж із Рефідиму, стали табором у Синай-пустині.
16
Рушивши з Синай-пустині, отаборились у Ківрот-га-Таві.
17
А рушивши з Ківрот-га-Тави, стали табором у Хацероті.
18
Вирушивши з Хацероту, отаборились у Рітмі.
19
Вирушивши з Рітми, отаборились у Ріммон-Переці.
20
Вирушивши з Ріммон-Перецу, отаборилися в Лівні.
21
Двигнувшися з Лівни, стали табором у Ріссі.
22
Рушивши з Рісси, отаборились у Кегелаті.
23
Двигнувшися з Кегелати, отаборились під Шефер-горою.
24
Двигнувшися з-під Шефер-гори, отаборилися в Хараді.
25
Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті.
26
Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в Тахаті.
27
Вирушивши з Тахату, стали табором у Тераху.
28
Двигнувшися з Тераху, отаборились у (місцевості) Мітка.
29
Двигнувшися з Мітки, стали табором у Хашмоні.
30
Рушивши з Хашмони, отаборились у Мосероті.
31
Двигнувшися з Мосероту, отаборились у Бне-Якані.
32
Рушивши з Бне-Якану, отаборились у Хор-га-Гідгаді.
33
Двигнувшися з Хор-га-Гідгаду, стали табором у Йотваті.
34
Вирушивши з Йотвати, отаборилися в Авроні.
35
Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон-Гевері.
36
Двигнувшися з Еціон-Геверу, стали табором у Сін-пустині, тобто у Кадеші.
37
Вирушивши ж із Сін-пустині, отаборилися на Гор-горі, на краю Едом-землі.
38
І зійшов Арон священик, на наказ Господній, на Гор-гору та й помер там на сороковий рік по виході синів Ізраїля з Єгипетської землі, п'ятого місяця, першого дня місяця.
39
Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на Гор-горі.
40
Це тоді Ханаан, арадський цар, що жив у південній частині Ханаан-землі, почув про прихід синів Ізраїля.
41
І двигнулися вони з-під Гор-гори та й отаборилися в Цалмоні.
42
Вирушивши ж із Цалмони, отаборились у Пуноні.
43
Двигнувшися з Пунону, стали табором в Овоті.
44
Двигнувшися з Овоту, отаборилися в Іє-Аварімі, на границі Моава.
45
Рушивши з Іє-Аваріму, отаборились у Дівон-Гаді.
46
Рушивши з Дівон-Гаду, стали табором в Алмон-Дівлатаймі.
47
Двигувшися з Алмон-Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами, навпроти Нево.
48
А вирушивши з-під Аварімських гір, отаборились у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону.
49
Отаборились вони здовж Йордану від Бет-га-Ешімоту до Авел-га-Шіттіму, у степах моавських.
50
І промовив Господь до Мойсея у степах моавських, над Йорданом, проти Єрихону:
51
Скажи синам Ізраїля й повідай їм: коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан-землю,
52
то проженете всіх мешканців тієї землі з-перед себе, знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвишшя спустошите.
53
Тим робом заволодієте землею й осядетеся в ній, бо вам віддав я ту землю в посідання.
54
Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами;
більшій дасте більшу спадщину, меншій - меншу спадщину.
Поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами.
55
Коли ж не виженете мешканців тієї землі з-перед себе, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в боках;
вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь,
56
і те, що мав я на думці зробити з ними, зроблю з вами.”