Границі обітованої землі 1-15; уповноважені 16-29

1
Промовив Господь до Мойсея:
2
Повели синам Ізраїля і повідай їм: Як прийдете в Ханаан-землю, то ось земля, що випаде вам у спадщину: край Ханаан у своїх границях.
3
Південна сторона простягатиметься у вас від Сін-пустині здовж границі Едому.
Південна границя простягнеться вам від кінця Солоного моря на сході.
4
Далі піде ваша південна границя до узгір'я Акраббім і перейде у Сін та й потягнеться на південь від Кадеш-Барне, а звідти вийде до Хацар-Адару й перейде до Ацмону;
5
від Ацмону повернеться вона по Єгипетського потоку та й дійде до моря.
6
А західньою границею буде вам Велике море, воно буде вам границею від заходу.
7
А ось вам північна границя: від Великого моря проведете її собі до Гор-гори;
8
від Гор-гори проведете її до просмику Хамат, і сягне вона до Цедаду.
9
Далі простягнеться вона до Зіфрону й закінчиться у Хацар-Енані.
Це буде для вас північна границя.
10
Східню границю проведете собі від Хацар-Енану до Шефаму;
11
потім спуститься вона від Шефаму до Рівли, на схід від Джерела, далі знову вниз торкнеться вона об східній берег Кіннерет-моря,
12
а звідти піде геть наниз уздовж Йордану та й вийде до Солоного моря.
Такий буде ваш край з усіма його границями навколо.”
13
І повелів Мойсей синам Ізраїля: “Це земля, що за жеребом її дістанете як спадщину, як заповідав Господь дати її дев'ятьом з половиною колінам;
14
бо коліно синів Рувима й коліно синів Гада, за числом їхніх батьківських родин, а також і півколіно Манассії - вже дістали своє спадкоємство.
15
Двоє колін з половиною дістали вже свою спадщину потойбіч Йордану, проти Єрихону, на схід сонця.”
16,
Промовив Господь до Мойсея:
17
“Ось імена мужів, що ділитимуть вам землю у спадщину: священик Єлеазар та Ісус Навин;
18
візьмете по одному князеві з кожного коліна, щоб розділити землю у спадщину,
19
А ось імення князів: з коліна Юди - Калев, син Єфунне;
20
з коліна синів Симеона - Самуїл, син Амігуда;
21
з коліна Веніямина - Елідад, син Кіслона;
22
з коліна синів Дана - князь Буккі, син Йоглі;
23
з синів Йосифа, з коліна синів Манассії - князь Ханієл, син Ефода;
24
з коліна синів Ефраїма - князь Кемуел, син Шіфтана;
25
з коліна синів Завулона - князь Еліцафан, син Парнаха;
26
з коліна синів Іссахара - князь Палтієл, син Азана;
27
з коліна синів Ашера-князь Ахігуд, син Шеломі;
28
з коліна синів Нафталі - князь Педагел, син Амігуда.”
29
Це ті, що їм Господь заповідав розділити у спадщину між синами Ізраїля Ханаан-землю.