1
Оце сини Ізраїлеві: Рубен, Симеон, Левій, Юда, Іссахар, Зебулон,
2
Дан, Йосиф, Бенямин, Нефталїй, Гад, та Ассер.
3
Сини Юдині: Гер, Онан та Села, - троє народилось у його від дочки Шуєвої, Канаанїйки.
І був Гер найстарший Юдин син, ледачий в очах Господа, й він убив його.
4
І Тамара, невістка його, породила йому Фареса (Перезу) та Зару (Сера).
Усїх синів в Юди було пятеро.
5
Сини Перезові: Есрон та Гамул.
6
Сини Зарині: Зімрі, Етан, Еман, Галкол та Дара;
усїх їх пятеро.
7
Син Харміїн: Ахар, що накликав лихо на Ізраїля, нарушивши закляттє.
8
Син Етанів: Азарія.
9
Сини Есронові, що народились від його: Ерахмеїл, Адам (Рам) та Гелувай.
10
Від Арама ж народився Аминадаб;
від Аминадаба народився Нахзон, князї синів Юдиних;
11
Від Нахзона народився Салмон, від Салмона народився Бооз;
12
Від Бооза народився Обид, від Обида народився Ессей;
13
Від Ессея народився його найстарший син Еліав, другий - Аминадаб, третій - Самм,
14
Четвертий - Натанаїл, пятий - Раддая,
15
Шестий - Озем, сьомий Давид.
16
Сестри їх.
Саруя та Абигея.
Сини Саруїні: Абесса, Йоаб та Асаїл, троє.
17
Абигея народила Амессу;
а батько Амессин - Етер, Ізмяїлїй.
18
Халеб, Есромів син, мав дїтей від Азуви, своєї жінки, й від Еріоти, і це його сини: Есер, Собаб та Ардан.
19
І померла Азува;
й взяв собі Халеб (за жінку) Ефрату, й вона породила йому Гура.
20
Від Гура народився Урія, від Урії народився Веселіїл.
21
Потім Есрон ввійшов до дочки Махира, Галаадового батька, і взяв її, маючи шістьдесять років, і вона породила йому Сегуба.
22
Від Сегуба народивсь Яір, а було в його двайцять троє міст в Галаадському краю.
23
Але Гессурії та Сирийцї забрали в їх селитьби Яірові, Кенат і залежні від його міста, - шістьдесять міст.
Усї цї міста синів Махира, Галаадового батька.
24
Після смертї Есрона в Халеб-Ефратї Есромова жінка Авія породила йому Ашхура, Текоїного батька.
25
Сини Ерахмеїла, найстаршого Есронового сина, були: перворідень Рам, по йому Вуна, Орен, Озем та Ахія.
26
Була в Ерахмеїла й друга жінка, на ймя Афара;
вона Онамова мати.
27
Сини Рама, найстаршого Ерахмеїлового сина, були: Мааз, Ямин та Екер.
28
В Онама ж були сини: Шаммай та Яда.
Шаммаєві ж сини: Надаб та Авишур.
29
Жінка Авишурова на ймення Авихаїла, й вона породила йому Ахбана та Молида.
30
Сини Надабові: Селед та Афаїм.
І помер Селед бездїтним.
31
Син Афаїмів Ішій.
Син Ішіїн: Шешан.
Син Шешанів: Ахлай.
32
Сини в Яди, Шаммаєвого брата: Етер та Йонатан.
Етер помер бездїтним.
33
Сини Йонатанові: Пелет і Заза.
Це сини Ерахмеїлові.
34
В Шешана не було синів, а самі дочки.
Був же в Шешана невольник, Египтянин, на ймя Ярха;
35
Шешан дав свою дочку Ярсї (свойму невольникові) за жінку, а вона породила йому Аттая.
36
Від Аттая народився Натан, від Натана народився Завад;
37
Від Завада народився Ефлал, від Ефлала народився Овид;
38
Від Овида народився Еуй, від Еуя народився Азарія;
39
Від Азарії народився Хелез, від Хелеза народився Елеас;
40
Від Елеаса народився Сисмай, від Сисмая народився Саллум;
41
Від Саллума народився Екамія, від Екамії народився Елишам.
42
Сини в Халеба, Ерахмеїлового брата: Меша, найстарший в його, - він батько Зифин, - і сини Мареші, Хевронового батька.
43
Хевронові сини: Корей і Таппуах, та Рекем та Шема;
44
Від Шема народився Рахам, Йоркеамів батько, а від Рекема народився Шаммай;
45
Син в Шаммая Маон, а Маон се батько Бет-Зура.
46
А Ефа, Халебова наложниця, породила Харана, Мозу та Газеза.
А від Харана народився Газез.
47
Сини Егдаєві: Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа та Шааф.
48
Наложниця Халебова Мааха породила Шевера та Тирхану;
49
Вона ж породила й Шаафа, Мадманниного батька;
Шеву, батька Махбениного і батька Гивеїного.
А дочка Халебова - Ахса.
50
Оце сини Халебові: син Гур, перворідень Ефрати;
Шовал, батько (князь) Киріят-Ярима;
51
Салма, батько (князь) Бетлеєму, Хареф, батько Бетгадера.
52
У Шовала, батька Киріят-Яриму, були сини: Гарое, Хази, Галменюхот.
53
Поколїння Киріят-Яриму: Ітріяни, Футїяни, Шуматани, та Мидраітяни.
Від цїх повстали Зоряни та Ештаоляни.
54
Сини в Салми: Бетлеємляни та Нетофатяни, вінець Йоабового дому, та половина Менухотян - Зоряни,
55
Та поколїння Соферійцїв, що жили в Ябезї, Тирейцї, Шимейцї, Сухайцї: це Кинеяни, що повстали від Хамата, Бетрехавового батька.