1
І віддїлив Давид та військові начальники синів Асафових, Еманових та Ідитунових на службу, щоб вони сповіщали (хвалу Божу) на цитрах, псалтирях та кимвалах, - по числу свойму у своїй службі;
2
Із синів Асафових: Заккур, Йосиф, Нетанїя та Ашарела, сини Асафові під рукою в Асафа, що грав по царському наказу.
3
Від Ідитуна сини Ідитунові: Гедалїя, Зері, Ісаїя, Семей, Хашавія та Маттатія, - шестеро під рукою свого батька Ідитуна, що грав на цитрі на славу й хвалу Господеві.
4
Від Емана, сини Еманові: Буккія, Маттанїя, Озиїл, Шевуїл, і Еримот, Хананїя, Ханані, Елията, Гіддалті, Ромамті-Езер, Йошбекаша, Маллоті, Готир та Махазіот.
5
Усї це сини Емана, віщуна царського в словах Божих, щоб звеличувати силу його.
І дав Бог Еманові чотирнайцять синів і три дочки.
6
Усї вони під проводом свого батька сьпівали в домі Господньому, з кимвалами, псалтирями та цитрами в службі в домі Божому по наказу царя, або Асафа, Ідитуна та Емана.
7
І було їх разом із їх братами, вивченими сьпіваками перед Господом, тямущими в сьому, - двістї вісїмдесять і вісїм.
8
І тягли вони жереб про службову чергу, менчий врівнї з більшим, вчителї врівнї з учениками.
9
І випав перший жереб Асафові, для Йосифа;
другий Гедалїї з його братами та його синами;
їх було дванайцять,
10
Третій - Заккурові з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
11
Четвертий - Ізрієві з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
12
Пятий Нетанїї з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
13
Шестий Буккії з його синами та його братами;
їх - дванайцять,
14
Семий Есарелї з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
15
Осьмий Ісаїї з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
16
Девятий Маттанїї з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
17
Десятий Шимеєві з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
18
Одинайцятий Азариїлові з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
19
Дванайцятий Хашавії з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
20
Тринайцятий Шуваїлові з його синами та з його братами;
їх - дванайцять;
21
Чотирнайцятий Маттатії з його синами та з його братами;
їх - дванайцять;
22
Пятнайцятий Еримофові з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
23
Шіснайцятий Хананїї з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
24
Сїмнайцятий Йошбекаші з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
25
Вісїмнайцятий Хананї з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
26
Девятнайцятий Маллотїєві з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
27
Двайцятий Елиятї з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
28
Двайцять перший Готирові з його синами та з його братами;
їх - дванайцять;
29
Двайцять другий Гиддалтїєві з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
30
Двайцять третій Махазіотові з його синами та його братами;
їх - дванайцять;
31
Двайцять четвертий Ромамтї-Езерові з його синами та його братами;
їх - дванайцять.