1
Оце порядок воротарів: з Кореїв: Мешелемія Кореєнко, з потомків Асафових,
2
Сини Мешелеміїні: перворідень Захарія, другий Едияїл, третій Зебадїя, четвертий Ятниїл,
3
Пятий Елам, шестий Егоханан, семий Елїегознай.
4
Сини Обед-Едомові: перворідень Шемаїя, другий Егозавад, третий Йоах, четвертий Сахар, пятий Натанаїл,
5
Шестий Аммиїл, семий Іссахар, восьмий Пеультай, через те що Бог благословив його.
6
Від його сина Шемаїї народились так само сини, що були начальниками в свойму родові, бо вони були мужі сильні.
7
Сини Шемаїні: Отні, Рефаїл, Обед та Елзавад, брати його, люде дужі, Елїя, Семахія (та Еваком).
8
Усї вони з дїтей Обед-Едомових;
вони й сини їх, і брати їх були люде пильні й до служби спосібні;
їх було в Обед-Едома шістьдесять і два.
9
У Мешелемії було синів та братів, людей спосібних, вісїмнайцять.
10
У Хоси, з синів Мераріїних, сини: Шимрі найвидатнїйший, - хоч він не був перворіднем, та батько поставив його головним;
11
Другий Хелкія, третій Тевалїя, четвертий Захарія;
усїх синів та братів в Хоси було тринайцять.
12
Оце порядок воротарів по головах родин, здібних до служби вкупі з їх братами, щоб служити в домі Господньому.
13
І кинули вони жереби, як малий, так і великий, по родинах своїх на кожну браму.
14
І випав жереб від сходу на Шелемія.
А на Захарію, його сина, розумного порадника, кинули жереб, і випав йому жереб на північ;
15
Обед-Едомові - на південь, а синам його - при коморах.
16
Шупимові та Хосї - на захід, коло брами Шаллехет, де шлях йде вгору та де сторожа проти сторожі.
17
На схід по шість левітів, на північ по чотири, на південь по чотири, а коло комор по два.
18
На захід коло притвора при шляху по чотири, а коло самого притвора по два.
19
Це порядок воротарів з синів Кореєвих та синів Мераріїних.
20
А левіти, брати їх, доглядали скарбів дому Божого та скарбниць із сьвященними річами.
21
Сини Лаєдана Герсоненка - від Лаєдана, голови родини, від Лаєдана Герсонового: Ехієл.
22
Сини Ехієлові: Зетам та брат його Йоїль доглядали скарбів Божого дому,
23
Вкупі з потомками Амрамовими, Ізгаровими, Хевроновими та Озиїловими.
24
Шевуїл, син Гирсона Мойсеєнка, був головним доглядачем скарбниць.
25
У його брата Елиезера - син Рехавія;
в його син Ісаїя;
в його син Йорам;
в його син Зихрій, а в сього син Шеломит.
26
Шеломит та брати його доглядали скарбниць із присьвяченим добром, що поприсьвячував царь Давид і голови родин, і тисячники, й сотники та воєводи.
27
З завойовань та з здобичі поприсьвячували на направу дому Господнього.
28
Усе, що присьвятив пророк Самуїл, і Саул Кисенко, й Абенір Ниренко, й Йоаб Саруєнко, все присьвячене було в руках в Шеломита та братів його.
29
З Ізгарового роду: Хенанїя та сини його були настановлені на службу знадвірню в Ізрайлитян, за писарів та суддїв.
30
З Хевронового роду: Хашавія та брати його, люде відважні - тисяча сїмсот - мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йорданї на захід, у всїляких справах Господнїх і по службі царській.
31
У Хевронїїв був Ерія головою в їх родах та поколїннях.
Сорокового року Давидового царювання їх полїчено, й знайшлись між ними люде мужні в Язері Галаадському.
32
І брати його, люде здібні - дві тисячі сїмсот - були головами родин.
Їх настановив царь Давид над поколїннєм Рубеновим і Гадовим та половиною поколїння Манассіїного, у всїх справах Божих та справах царських.