1
Сини Іссахарові: Тола (Тоса), Пуа, Яшув (Йов) та Симрон - четверо.
2
Сини Толині: Уззій, Рефаїя, Ериїл, Яхмай, Івсам та Самуїл, найзначнїйші в Толиних родинах, люде войовничі в своїх поколїннях;
лїку їм за часів Давидових було двайцять дві тисячі й шістьсот.
3
Син в Уззія: Ізрахія;
а сини в Ізрахії: Михаїл, Овадія, Йоїль та Ішщія, - пятеро.
Усї вони найзначнїйші.
4
У їх, по їх родах, по їх поколїннях, було готового до бою війська трийцять шість тисяч;
бо в їх було багато жінок та синів.
5
А в їх братів, по усїх Іссахарових поколїннях, було людей войовничих вісїмдесять сїм тисяч, записаних в родоводні записи.
6
У Бенямина: Бела, Бехер та Едияїл, - троє.
7
Сини Белині: Езбон, Уззій, Уззиїл, Еримот та Ірі, - пятеро, голови над поколїннями, люде войовничі.
В родовідних записах записано їх двайцять дві тисячі трийцять чотири.
8
Сини Бехерові: Земира, Йоаш, Елиєзер, Елїоєнай, Омрі, Іремот, Авія, Анатот та Алемет: усї вони сини Бехерові.
9
В родовідних записах записано їх по їх родах, по старшинах поколїнь, людей до війни спосібних - двайцять тисяч і двістї.
10
Син в Едияїла: Билган.
Сини Билганові: Еус, Бенямин, Егуд, Хенаана, Зетан, Тарсис та Ахишарах.
11
Усї цї Едияїлові сини були головами в поколїннях, люде хоробрі, - сїмнайцять тисяч і двістї було виступаючих на війну.
12
І Супим і Хупим, Ірові сини: Хушим син Ахерів;
13
Сини Нефталїєві: Яхзеєль, Гунїй, Езер та Силлем, дїти Валлині (Білжині).
14
Сини Манассієві: Асриїл, що його породила його наложниця Арамеянка;
вона ж породила й Махира, Галаадового батька.
15
Махир взяв за жінку сестру Хупимову та Супимову, - сестра їх звалась Мааха;
середущий був на ймя Салпаад.
У Салпаада були самі дочки.
16
Мааха, Махирова жінка, породила сина й дала йому ймя Кереш, а його братові ймення Шереш.
Сини його: Улам та Рекем.
17
Син Уламів: Бедан.
Оце сини в Галаада, сина Махирового, Манассіїного сина.
18
Сестра його Молехета породила Ішгода, Авієзера та Махлу.
19
Сини в Семиди були: Ахіян, Шехем, Ликхі та Анїям.
20
Сини Ефраїмові: Шутелах та Беред, його син, та Тахат, його син, та Елеяда, його син, та Тахат, син того ж;
21
Та Завад, його син, та Шутелах, його син та Езер та Елеяд.
І вбили їх осадники Гета, тубольцї того краю за те, що вони напали були, щоб загарбати їх череди.
22
І плакав за ними Ефраїм, їх батько, багато днїв, і приходили його брати розважати його.
23
Потім ввійшов він до своєї жінки, й вона завагонїла та й породила сина, а він дав йому ймення: Берія, бо нещастє спало на господу його.
24
І була в його дочка Шеера.
Вона відбудувала Бет-Орон низший і висший та Уззен-Шееру.
25
І Рефай, його син, і Решеф, і Телах, його син, і Тахан, його син,
26
Лаєдан, його син, Амміуд, його син, Елишама, його син,
27
Нон, його син, Ісус, його син.
28
Держави їх та місця проживання їх були: Бетель і залежні від його міста: на схід Нааран, на захід Гезер та залежні від його міста;
Сихем та залежні від його міста до Гази й залежних від неї міст.
29
А побіч Манассіїних дїтей: Бет-Сан і залежні від його міста;
Танаах і залежні від його міста;
Мегиддо й залежні від його міста;
Дор і залежні від його міста.
У них жили сини Йосифа, Ізрайлевого сина.
30
Сини Ассерові: Імна, Ішва, Ішвій та Берія, та сестра їх Сераха.
31
Сини Берієві: Гебер та Малкієль.
Він батько Бирзаїтів.
32
Від Гебера народився Яфлет, Шомер та Хотам, та Шуя, їх сестра.
33
Сини Яфлетові: Пасах, Бимгал та Ашват.
Це сини Яфлетові.
34
Сини Шемерові: Ахі, Рохга, Іхубба та Арам.
35
Сини в Гелема, його брата: Зофах, Імна, Шелеш та Амал.
36
Сини Зофахові: Суах, Харнефер, Шуал, Берій, Імра,
37
Безер, Год, Шамма, Шилша, Ітран, та Беера.
38
Сини в Етера: Ефунні, Фиспа та Ара.
39
Сини в Улли: Арах, Ханниїл та Ризія.
40
Усї цї Ассерові сини, голови в родах, люде вибрані, хоробрі, головні начальники.
Записано їх в родовідних списах військових, для війни, по перелїку двайцять шість тисяч чоловіка.