1
Від Бенямина народився Бела, найстарший в його, другий Ашбель, третий Ахрай,
2
Четвертий Нох а пятий Раф.
3
У Белї були сини: Аддар, Гера, Авіуд,
4
Авишуя, Нааман, Ахоах,
5
Гера, Шефуфан та Хурам.
6
А це сини Егудові, що були головами в родах, що жили в Геві, а переселились у Манахат:
7
Нааман, Ахія та Гера, той що перевів їх;
від його народився Узза та Ахихуд.
8
Від Шегараїма народились дїти в землї Моабійській після того, як відправив від себе Хушиму та Баару, своїх жінок.
9
І народились у його від Хадеші, його жінки, Йовав, Зивія, Меша, Малхам,
10
Еуз, Шахія та Мирма: Оце його сини, голови над родинами.
11
Від Хушими народився в його Авитув та Елпаал.
12
Сини Елпаалові: Евер, Мишам та Шемер, що збудував Оно та Лод і залежні від його міста,
13
Та Берія й Шема.
Вони були головами над родинами осадників в Аялонї.
Вони вигнали осадників із Гета.
14
Ахіо, Шашак, Іремот,
15
Зевадія, Арад, Едер,
16
Михаїл, Ішфа та Йоха-Беріїні сини.
17
Зевадія, Мешуллам, Хизкій, Хевер,
18
Ішмерай, Ізлія та Йовав, - сини Елпаалові.
19
Яким, Зихрій, Завдій,
20
Елїєнай, Зилтай, Елиїл,
21
Адаїя, Бераїя та Шимрат, - сини Шимеєві.
22
Ішпан, Евер, Еліїл,
23
Авдон, Зихрій, Ханан,
24
Хананїя, Елам, Антотія,
25
Іфдія та Фенуїл, - сини Шашакові.
26
Шамшерай, Шехарія, Аталїя,
27
Ярешія, Елїя, та Зихрій, - сини Ерохамові.
28
Це голови поколїнь, в своїх родах найголовнїйші.
Вони жили в Ерусалимі.
29
В Габаонї жили: Абигабаон (Еїл), батько Габаонїїв, - його жінка на ймення Мааха,
30
І син його перворідень Авдон, за ним Зур, Кис, Ваал, Надав, (Нер),
31
Гедор, Ахіо, Зехер та Миклот.
32
Від Миклода народивсь Шимей.
І вони жили побіч братів своїх в Ерусалимі, вкупі з своїми братами.
33
Від Нера народивсь Кис;
від Киса народивсь Саул;
від Саула народивсь Йонатан, Мелхисуй, Авинадаб та Ешбаал.
34
Син Йонатанів Мериббаал;
від Мериббаала народився Миха.
35
Сини Михині: Питон, Мелег Таарея та Ахаз.
36
Від Ахаза народивсь Йоядда;
від Йоядди народивсь Алемет, Азмавет та Замбрій;
від Замбрія народивсь Моза;
37
Від Мози народивсь Биней.
Рефія, син його;
Елияса, син його;
Азел, син його.
38
В Азела шість синів, а оце ймення їх: Азрикам, Бохру, Ісмаїл, Шеарія, Обадія та Ханан;
усї вони Азелові сини.
39
С ини в Ешека, його брата: Улам, перворідень його;
другий Еуш, третій Елифелет.
40
Сини Уламові були люде хоробрі, стреляючі з лука, та мали багато синів і внуків: сто пятьдесять.
Усї вони від Беняминових синів.