1
Так були перелїчені по своїх родах усї Ізрайлитяне, й оце вони записані в книги царів Ізраїлських.
А Юдеї за свої проступки переведені в Вавилон.
2
Ті, що перші жили на своїх державах, по містах Ізраїлських, були Ізрайлитяни, сьвященники, левіти та нетинеї.
3
В Ерусалимі жили декотрі з потомків Юдиних, та деякі з потомків Беняминових, та з потомків Ефраїмових та Манассіїних:
4
Утай, син Амміудів, сина Омріїного, сина Імрієвого, сина Ванїєвого, - з синів Перезових, Юдиного сина;
5
З синів Шилона - Асаїя, перворідень і сини його;
6
З синів Зари - Еуїл та їх брати, шістсот девятьдесять;
7
Із синів Беняминових - Саллу, син Мешулламів, сина Годавіїного, сина Гассенуїного;
8
Та Івнїя, син Ерохамів, та Ела, син Уззія, Михрієвого сина, та Мешуллам, син Шефатіїв, сина Рагуїлового, сина Івнїїного,
9
І брати їх по родах їх: девятьсот пятьдесять шість, - усї сї були головами над родами в своїх поколїннях.
10
А з сьвященників: Едаїя, Йоарив, Яхин,
11
І Азарія, син Хелкіїн, сина Мешулламового, сина Садокового, сина Мерайотового, сина Ахитувового, передовий сьвященник в домі Божому;
12
І Адаїя, син Ерохамів, сина Пашхурового, сина Малхіїного;
та Маасай, син Адієла, сина Яхзерового, сина Мешулламового, сина Мешиллемитового, сина Іммерового;
13
І брати їх, голови над родами своїми: тисяча сїмсот шістьдесять, - люде пильні в дїлї служення в домі Божому.
14
А з левітів: Шемая, син Хашува, сина Азрикамового, сина Хашавіїного, - синів Мераріїних;
15
І Вакбакар, Хереш, Галал і Маттанїя, син Міхін, сина Зихрієвого, сина Асафового;
16
І Обадія, син Шемаїїн, сина Галалового, сина Ідитунового;
й Берехія, син Асин, Елканиного сина, що жив у селах Нетофатських.
17
А воротарі: Шаллум, Аккуб, Талмон та Ахиман та брати їх;
Шаллум був головний.
18
І досї цї воротарі при воротях царських, що на схід сонця, держать (за чергою) сторожу з синів Левіїних.
19
Шаллум, син Корея, сина Евіясафового, сина Кореєвого, й брати його з його роду, Кореї, в дїлї своєї служби були сторожами при порогах сьвятинї, а батьки їх стерегли ввіходу в стан Господнїй.
20
Пинеес Елеазаренко був вперід старшим над ними, і Господь був з ним.
21
Захарія Мешелемієнко був воротарем при дверях храму соборнього.
22
Усїх їх вибраних воротарями при порогах, було двістї дванайцять.
Вони були записані в спис по своїх оселях.
Їх настановив Давид та Самуїл-пророк задля їх вірностї.
23
І вони й їх сини були на сторожі при брамах дому Господнього по пермінах своїх.
24
По чотирьох боках були воротарі: на схід, на захід, на північ і на південь.
25
А брати їх жили в своїх оселях, приходячи до них від часу до часу на сїм день.
26
Цї чотири начальні левіти мали собі повірених всїх воротарів;
вони були пристановлені до житлів і до скарбівниць дому Божого.
27
Вони й ночі проводили навкруги дому Божого, бо до їх належало сторогуваннє, й вони мали що-ранку одмикати двері.
28
Декотрі зпоміж їх були пристановляні до службового посуду, так що з перелїчкою приймали його, й з перелїчкою видавали його.
29
Декотрим зпоміж їх були поручені инші прибори й усе, що на сьвяту потріб: лїпше борошно, та вино, та олива, й ладан і пахощі.
30
А деякі зпоміж синів сьвященницьких робили миро з запашнього коріння.
31
Матафії з левітів, - він перворідень Селлума Кореєнка, - було повірене те, що смажилось на сковородах.
32
Декотрим з їх братів, із Кегатових синів, було поручено приладжуваннє хлїбів показних, щоб приготовляти їх на кожну суботу.
33
А сьпівцї, головні в левітських поколїннях, були в кімнатах храму, й свобідні від (иншої) служби, бо вони в день і в ночі мали свого дїла пильнувати.
34
Це голови поколїнь левітських, в своїх родах головні.
Вони жили в Ерусалимі:
35
В Габаонї жили: батько Габаонїїв, Еїл, - його жінка на ймя Мааха,
36
І син його перворідень Авдон, за ним Зур, Кис, Ваал, Нер, Надав,
37
Гедор, Ахіо, Захарія та Миклот.
38
Від Миклота народивсь Шимеам.
І вони жили побіч братів своїх в Ерусалимі, вкупі з братами своїми.
39
Від Нера народивсь Кис;
від Киса народивсь Саул;
від Саула народивсь Йонатан, Мелхисуй, Абинадаб та Ешбаал.
40
Син в Йонатана Мериббаал;
від Мериббаала народивсь Миха.
41
Сини Михині: Питон, Мелех, Тарей (та Ахаз).
42
Від Ахаза народивсь Яера;
від Яери народились Алемет, Азмавет і Замбрій;
від Замбрія народивсь Моза.
43
Від Мози народивсь Бинея;
Рефаїя, його син;
Елеаса, його син;
Азел, його син.
44
У Азела шість синів, оце вони на імення: Азрикам, Бохру, Ісмаїл, Шеарія, Обадія та Ханан.
Це сини Азелові.