1
І подавсь Робоам у Сихем, бо в Сихемі скупивсь увесь Ізраїль, щоб окликнути його царем.
2
Скоро ж почув про се Еробоам Небатенко, що був ще в Египтї, втїкши туди від царя Соломона, вернувсь Еробоам із Египту;
3
І послали по його й прикликали його.
І прибув Еробоам і вся громада Ізраїльська, й промовляли до Робоама так:
4
Батько твій наложив на нас важке ярмо;
полегчи нам тяжку службу й важенне ярмо, що батько твій наложив, так будемо служити тобі.
5
І відказав він їм: Ійдїте ще на три днї назад і прийдїте тодї знов до мене.
І нарід розійшовсь.
6
І радився царь Робоам із старими мужами, що стояли перед батьком його Соломоном за живота його, й промовив: Як ви порадите менї, щоб дав я відповідь людям сим?
7
І промовили вони йому: Коли ти сьогоднї вволиш волю сього народу й до їх нахилишся та послухаєш їх і приязну відповідь їм даси, так вони повсячасно слухати муть тебе.
8
Він же знехтував раду, що раяли старцї громадські, та радивсь із молодими, що виросли вкупі з ним і тепер служили йому,
9
І питав їх: Як ви порадите менї відповісти народові сьому, що менї ось що промовили: Полегчи ярмо, яке наложив на нас твій батько?
10
І відказали йому молодики, що повиростали вкупі з ним, так: Ось як відкажеш сим людям, що промовили до тебе: Батько твій наложив на нас важенне ярмо, ти ж полегчи нам його;
ось як маєш їм сказати: Мізинець мій товще чересел батька мого,
11
Оце ж, коли мій батько накладав на вас важке ярмо, так я зроблю його ще більш важенним;
коли мій батько карав вас бичами, то я карати му скорпіонами.
12
Як же Еробоам і ввесь нарід прийшли до Робоама на третий день, як був повелїв царь словами: Прийдїть на третий день ізнов до мене,
13
Дав царь народові жорстку відповідь, бо не прихиливсь до ради, що старцї дали йому.
14
І промовив до них, так як пораяли молоді: Коли батько мій накладував на вас важке ярмо, так я наложу важенне;
коли батько мій карав вас палками, то я карати му скорпіонами.
15
От і не послухав царь народу, бо так судив Господь, щоб увійшло в силу слово його, що висказав Господь через Ахію з Силома Еробоамові Небатенкові.
16
Як побачив же ввесь Ізраїль, що царь не послухав їх, дав нарід цареві таку відповідь: Що за часть нам у Давидї?
яке наслїддє в синові Ессейовому?
Гей, Ізраїлю, додому!
Дивись на свій дом, Давиде!
І розійшлись Ізрайлитяне в свої домівки.
17
І царював Робоам тільки над тими Ізрайлитянами, що були в городах Юдиних.
18
Як же послав царь Робоам начальника Адонирама стягати податки, то всї Ізрайлитяне вбили його каміннєм на смерть;
царь же Робоам вскочив на свою колесницю та й утїк у Ерусалим.
19
Так відпав Ізраїль од дому Давидового по сей день.
20
Як же довідались усї Ізрайлитяне, що Еробоам вернувся, послали й покликали його в народні збори, та й зробили його царем над усїм Ізраїлем.
До Давидового дому не пристав нїхто крім одного поколїння Юдиного.
21
Прибувши ж Робоам у Ерусалим, скликав із усього дому Юдиного й з поколїння Беняминового сто й вісїмдесять тисяч вибранцїв мужів до походу проти дому Ізрайлевого, щоб вернути царство Робоамові, синові Соломоновому.
22
Та прийшло до Божого чоловіка Самея Господнє слово, таке:
23
Скажи Робоамові Соломоненкові, цареві Юдиному, й всьому домові Юдиному й Беняминовому так:
24
Тако глаголе Господь: Не виступайте на війну проти ваших братів, синів Ізрайлевих;
вертайся кожен додому: від мене бо так сталося.
І послухали вони слова Господнього, й вернулись з дороги, по слову Господньому.
25
І укріпив Еробоам Сихем на Ефраїм-горах та й осївся там;
потім вийшов звідти й укріпив Пенуїл.
26
Еробоам же думав сам собі: Царство може відпасти назад до дому Давидового;
27
Як сей нарід ходити ме в Ерусалим приносити жертви в Господньому храму, так серця сього народу стануть прихилятись знов до свого пана Робоама, царя Юдиного, і вони вбють мене, та й вернуть ся знов до Робоама, царя Юдиного.
28
І порадившись, виготовив два золоті бички й промовив до народу: Не треба вам ходити в Ерусалим;
ось тобі власні боги, Ізраїлю, що вивели тебе з Египту.
29
І поставив одно в Бетелї, друге ж у Данї.
30
Та се довело до гріха, бо народ почав ходити до одного з тих, навіть аж у Дан.
31
І побудував він божницї на горах, і приставив жерцями яких небудь людей, що не були з синів Левіїних.
32
І постановив Еробоам сьвято на пятнайцятий день восьмого місяця, похоже на те сьвято, що справляли в Юдеї, й приносив жертви сам на жертівнику.
Так само чинив в Бетелї, щоб приносити жертву бикам, що їх поробив, і понастановляв у Бетелї жерцїв для божниць, що їх построїв.
33
І принїс жертви на жертівнику, що построїв у Бетелї, в пятнайцятий день восьмого місяця, місяця, що його по своїй волї назначив, і встановив сьвято для синів Ізрайлевих, і підійшов ід жертівникові, щоб запалити кадило.