1
Того часу занедужав Абія, син Еробоамів.
2
І каже Еробоам своїй супрузї: Ось перерядись так, щоб тебе не познавали, що ти супруга Еробоама, та ійди у Силом.
Там є пророк Ахія, що пророкував менї, що буду царем над сим народом.
3
І возьми з собою десять боханцїв хлїба та книшів та кінву меду, та й йди до його.
Він тобі скаже, що станеться з хлопцем.
4
І вчинила так супруга Еробоамова, рушила в Силом та й прийшла до Ахійової господи.
Ахія ж та був невидющий, бо в його з великих старощів притупились очі.
5
Господь же обявив Ахії: Ось ійде супруга Еробоамова поспитати про сина свого, бо нездужає;
скажеш їй те й те.
Як же ввійшла вона переодягнена,
6
Почув Ахія ходу її, як увійшла вона в двері, й каже: Увіходь, супруго Еробоамова!
Шкода було переодягатись тобі.
Менї передано жорстку вість до тебе!
7
Ійди, скажи Еробоамові: Так говорить Господь, Бог Ізрайлїв: За те, що я тебе зміж люду підняв угору та й зробив князем над моїм народом Ізраїлем,
8
І вирвав із рук у дому Давидового царство, - ти ж не був таким, як мій раб Давид, що пильнував заповідей моїх і з усього серця ходив слїдом за мною, чинячи тільки те, що менї до вподоби,
9
А чинив більш лихого над усїх, що були перед тобою, й поробив собі инші боги, виливані боги, щоб довести мене до гнїву, та що кинув єси мене позад себе, -
10
За те пошлю я лиху годину на дом Еробоамів, та й повикоренюю в Еробоама й те, що мочить до стїни, те що під замком і що покинуте в Ізраїлї, й вимету Еробоамів дім, як вимітають сьміттє, до чиста.
11
Хто в Еробоама помре в містї, того жерти муть пси, хто ж умре за городом, того клювати муть птицї піднебесні;
се глаголе Господь.
12
Ти ж ійди собі додому.
Як ступить нога твоя в город, хлопець умре;
13
І ввесь Ізраїль оплаче його й поховають його, бо він один із Еробоама ввійде в гробовище;
в ньому бо було ще щось таке, що подобалось Господеві в Еробоамовому дому.
14
І поставить Господь над Ізраїлем такого царя, що викоренить дом Еробоамів - навіть тепер (починаєсь уже буря проти його).
15
І побє Господь Ізраїля, й стане він як тростина, що хитається в водї, й вирве Ізраїля з сієї гарної землї, що надїлив отцям їх, і розвіє їх поза ріку, за те, що вони потворили собі ідолів, приводячи Господа до гнїву;
16
І віддасть Ізраїля на поталу за гріхи Еробоама, що він самий чинив і приводив ними до гріха Ізраїля.
17
І пустилась супруга Еробоамова в дорогу й прибула в Тирсу, та саме тодї, як переступила поріг дому, хлопець умер.
18
І поховали його, й ввесь Ізраїль оплакав його, по слову Господньому, що висказав через слугу свого, пророка Ахію.
19
Що до дїл Еробоамових, як він воював і правив царством, се прописано в книзї лїтописній царів Ізрайлевих.
20
А царював Еробоам двайцять і два роки.
І спочив він з батьками своїми, а намість його став царем син його Набат.
21
Робоам же, син Соломонів, царював у Юдеї.
Сорок і один рік було Робоамові, як став царем, а сїмнайцять год правив у Ерусалимі, городї, що Господь вибрав із усїх поколїнь Ізрайлевих, щоб пробувало там імя його.
Матїр його звалась Наама, Аммонїйка.
22
Та й Юда чинив таке, що було не до вподоби Господеві, й вони доводили його до гнїву більш, нїж отцї їх своїми гріхами, якими провинились.
23
Бо й вони строїли собі на висотах стовпи камяні й божницї на всяких горбах й під всякими зеленими деревами.
24
Бували й розпустники в тій землї, й чинили вони всї гидоти тих народів, що Господь проганяв їх зперед синів Ізрайлевих.
25
В пятому роцї царювання Робоамового наступив на Ерусалим Египецький царь Сусаким,
26
І позабірав скарби з храму Господнього й скарби з царської палати.
Позабірав усе;
забрав і золоті щити, що поробив був Соломон.
27
Натомість повелїв царь Робоам поробити щити мідяні, й передав їх під догляд отаманам сторожі прибічної, що держали сторожу ув входї в царську палату.
28
Як ходив царь до храму Господнього, носили їх прибічники, а опісля приносили назад у палату для прибічників.
29
Инше про Робоама й про все, що він чинив, прописано в лїтописній книзї царів Юдиних.
30
По всяк же час була війна між Робоамом і Еробоамом.
31
І спочив Робоам з батьками своїми, й поховано його в Давидовому городї.
Матїр його звалась Наама, Аммонїйка.
І царював Абія син його намість його.