1
І послав Гирам, царь Тирський, слуги свої до Соломона, як перечув, що його помазано царем на місце отця його.
Гирам же був повсячасно щирим приятелем Давидовим.
2
І послав також Соломон до Гирама сказати:
3
Ти знаєш сам, що мій отець Давид не спромігся збудувати дом іменню Господа, Бога свого, через войни з примежними народами, покіль Господь не положив їх під ноги йому;
4
Тепер же Господь, Бог мій, дав менї мир округи.
Нема в мене противника, нема перепон.
5
От і задумав я збудувати дом іменню Господа, Бога мого, як сказав Господь отцеві мойму Давидові, словами: твій син, що його посаджу на престолї твойму намість тебе, той збудує дом іменню мойму.
6
Оце ж повели, щоб нарубали менї на Ливанї кедрини;
мої слуги будуть разом з твоїми слугами, плату ж за кметїв твоїх давати му тобі, яку б нї призначив;
сам бо знаєш, що у нас нема людей, що вміли б так дерево рубати, як Сидонїї.
7
Почувши Гирам слова Соломонові, зрадїв вельми та й каже: Благословен сьогоднї Господь, що дав Давидові мудрого сина над сим великим народом!
8
І послав Гирам до Соломона сказати: Вислухав я, що послував єси до мене, й чинити му все, чого бажати меш із кедриною й кипарисом:
9
Кметї мої провадити муть їх з Ливану до моря, й повелю тратвами гнати їх морем до місця, яке менї вкажеш;
там я зложу їх, а ти забереш собі;
тільки ти доставиш хлїба робучому домові мойму.
10
От і відступив Гирам Соломонові кедрини й кипарису, скільки він зажадав.
11
Соломон же давав Гирамові двайцять тисяч мір пшеницї на харчуваннє слуг його й двайцять мір олїї з битих маслин.
Стілько віддавав Соломон Гирамові що року.
12
І надїлив Господь Соломона розумом, як обіцяв йому.
І був мир між Гирамом і Соломоном, і вони вчинили вмову один з одним.
13
І наложив Соломон панщину на всього Ізраїля, й було панщан трийцять тисяч чоловіка.
14
І посилав їх на Ливан-гору по десять тисяч що місяця, на переміну: по місяцю були вони на Ливанї, а по два місяцї дома.
Адонирам же був доглядником над панщиною.
15
І було в Соломона ще сїмдесять тисяч двигарів, і вісїмдесять тисяч камянорубів у горах,
16
Не влїчуючи наставників призначених Соломоном над роботою, щоб наглядали над робочим людом, а було їх три тисячі триста.
17
І дав царь наказ привозити величезне каміннє, дороге каміннє й тесане каміннє на основу дому.
18
А тесали їх будівники Соломонові та Гирамові та Гиблїї, й приготовляли бруссє й каміннє на будову храма.