1
Двайцять пять років було Йоатамові, як став царем, а царював шіснайцять років у Ерусалимі;
його мати звалась Еруша Садоківна.
2
І чинив він добре в очах Господнїх так, як чинив Озія, отець його, тільки він не входив у храм Господнїй, а народ грішив дальше.
3
Він збудував верхню браму дому Господнього й набудував богато на мурі Офеловому;
4
І побудував міста на горі Юдейській, а в лїсах збудував двірцї та вежі.
5
Він воювавсь із царем Аммонїїв і побідив їх, й дали йому Аммонїї того року сто талантів срібла і десять тисяч корцїв пшеницї, та десять тисяч ячменю.
Се давали Аммонїї й на другий рік, і на третій.
6
А був Йоатам такий сильний через те, що справляв дороги свої перед лицем Господа, Бога свого.
7
Прочі дїї Йоатамові і всї війни його, й справи його списані в книзї царів Ізраїлських та Юдейських.
8
Двайцять пять років було йому, як став царем, а шіснайцять років царював в Ерусалимі.
9
І спочив Йоатам при батьках своїх, і поховали його в Давидовому городї.
І став царем Ахаз, син його, замість його.