1
Двайцять років було Ахазові, як став він царем, а шіснайцять років царював в Ерусалимі;
і не чинив він, що було до вподоби Господеві, як предок його Давид:
2
Він блукав дорогами царів Ізраїлських, а навіть поробив вилиті ідоли (статуї) Баалів;
3
І палив він кадила на долинї синів Енномових, і переводив синів своїх через огонь, по звичаю гидот тих народів, що їх Господь вигнав зперед лиця синів Ізрайлевих;
4
І приносив жертви та курева на висотах і на пригорках та під кожним гіллястим деревом.
5
І віддав його Господь, Бог його, в руку царя Сирийцїв, і вони побили його, і забрали в його силу бранцїв та й повели в Дамаск.
І в руки царя Ізраїлського був він відданий, і той побив його великим побоєм.
6
І повбивав Факей, син Ремаліїн (царь Ізраїлський), за один день сто двайцять тисяч Юдеїв, людей войовничих, за те що вони покинули Господа, Бога батьків своїх.
7
А Зихрій, силач із Ефраїміїв, убив Маасею, царевого сина, та Азрикама, домозверхника, та Елкану, другого по цареві.
8
І забрали сини Ізрайлеві в полон у братів своїх Юдеїв двістї тисяч жінок, синів та дочок;
та й силу здобитку награбили в їх, і відіслали добичу в Самарию.
9
А був там пророк Господнїй, на ймення Одед.
Він вийшов проти війська, що йшли до Самариї, і сказав їм: Оце Господь, Бог батьків ваших, розгнївавшись на Юдеїв, віддав їх в вашу руку, а ви повбивали їх із такою лютістю, що вона дійшла до небес.
10
І тепер ви гадаєте повернути синів Юди та Ерусалиму в невольників та невольниць собі.
Та хиба ж у вас самих нема провини перед Господом, Богом вашим?
11
Так послухайте мене, й вернїть бранцїв, що їх захопили споміж братів ваших, бо полумя гнїву Господнього на вас!
12
І встали деяки начальники синів Ефраїмових: Азарія Егохананенко, Берехія Мешиллемотенко, та Езекія Юаллуменко, та Амаса Хадлаєнко проти прийшовших із війни,
13
І сказали їм: Не слїд вам приводити сюди бранцїв, бо був би нам гріх перед Господом.
Невже ж ви маєте на думцї збільшити наші гріхи і наші проступки?
велика наша провина, й полумя (Господнього) гнїву над Ізраїлем.
14
І лишили мужі військові бранцїв та добичу в начальників військових і всієї громади.
15
І встали мужі, названі по іменням, і взяли бранцїв, і з'одягли всїх нагих між ними з добичі, одягли їх, і обули їх, і нагодували їх, і напоїли їх, і намастили їх оливою, та й посадили на ослів усїх слабих споміж їх, і відвели їх у Ерихон, місто в пальмах, до братів їх, і вернулись в Самарию.
16
В той час послав царь Ахаз до царів Ассирийських, щоб вони стали йому до помочі,
17
Бо Ідумеї приходили ще раз і повбивали многих у Юдеї і позабірали в полон;
18
Та й Филистії понабігали були в міста на низинах і в південний край Юдеї і взяли Бетсамис і Аялон, і Гедерот, і Сохо та залежні від його міста, й Тимну з залежними від неї містами, і Гимзо та залежні від його міста, та й оселились там.
19
Так принизив Господь Юдею через Ахаза, царя Юдейського бо він розопсотив Юдею й велико грішив перед Господом.
20
І прийшов до його Теглафелласар, царь Ассирийський, але тільки був тягарем йому, замість стати йому до помочі,
21
Бо царь Ахаз забрав скарби з дому Господнього й з дому царського та від князїв, і віддав цареві Ассирийському, але се нїчого не помогло йому.
22
Та й в тїсний для себе час творив він беззаконня перед Господом, він - царь Ахаз:
23
Він приносив жертви богам Дамаським, думаючи, що се вони побили його, й говорив: Боги царів Сирийських помагають їм;
принесу й я жертву їм, а вони поможуть менї.
Але вони були на впадок йому й всьому Ізраїлеві.
24
І зібрав Ахаз посуд дому Божого, й порозбивав посуд Божого дому, й замкнув двері дому Господнього, й поробив собі жертовники по усїх кутках в Ерусалимі,
25
І по всїх містах Юдиних поробив висоти, щоб кадити инчим богам і роздратовував Господа, Бога батьків своїх.
26
Прочі його дїї і всї вчинки його, перші й останні, списані в книзї царів Юдейських та Ізраїлських.
27
І спочив Ахаз при батьках своїх, і поховали його в містї, в Ерусалимі, але не зложили його в гробовищі царів Ізрайлевих.
І став царем Езекія, син його, замість його.