1
Елисей розмовляв з молодицею, що воскресив сина її, й рече їй: Збирайся й ійди з твоїми домівниками звідсї та й зупинись денебудь, де зможеш, бо Господь нашле семилїтню голоднечу на сю землю.
2
Знялась тодї молодиця та й учинила по слову чоловіка Божого, й пійшла з домовниками своїми звідти та й пробувала сїм лїт в Филистійській землї.
3
Як уплив же семий рік, вернулась молодиця з Филистійської землї та й прийшла просити царя про свою господу й поля свої.
4
Царь же саме тодї розмовляв із Гієзієм, слугою чоловіка Божого, та й каже: Роскажи ж менї про всї великі дїла, які вчинив Елисей.
5
Тим часом, як він росказував цареві, що той мертвого оживив, появилась молодиця, що її сина він оживив, щоб шукати в царя помочі про свою господу й поля.
І каже Гієзій: Пане мій, царю, оце й є та молодиця, а се її син, що Елисей воскресив його!
6
І поспитав царь у молодицї, а вона розказала йому.
І дав їй царь одного дворака та й повелїв йому: Гледи, щоб усе, що до неї належить, а до того й усю користь із її нив вернено їй з того часу, як покинула землю, аж по сей день!
7
І пійшов Елисей у Дамаск, саме як Бенадад, царь Сирийський, лежав у недузї.
Як же йому сказано: Прийшов сюди чоловік Божий,
8
Каже царь Азаїлові: Візьми з собою гостинцї, йди зустріч Божому чоловікові та й поспитай через його в Господа, чи я одужаю з сієї недуги моєї.
9
І пійшов Азаїл зустріч йому, взявши з собою гостинцї, всякі дорогощі Дамаські, скілько сорок верблюдів могли понести, й, прийшовши, став перед ним та й промовив: Син твій Бенадад, царь Сирийський, послав мене до тебе поспитати: Чи одужаю я з сієї недуги моєї?
10
І відказав йому Елисей: Йди, скажи йому: Одужаєш, хоч Господь виявив менї, що він мусить умерти.
11
І вдививсь (Елисей) в його, так що він аж занепокоївся, і заплакав чоловік Божий.
12
І питає в його Азаїл: Чого ти плачеш, добродїю?
І відказав він: Бо знаю, яке ти лихо заподїєш Ізрайлеві.
Утверджені їх городи пустиш ти пожаром, а їх молодїж побєш мечем, дїтвору їх пороздоптуєш, і вагітних жінок розтинати меш.
13
І відказав Азаїл: Хто ж такий раб твій, я, пес, щоб таке страшне чинити?
І рече Елисей: Господь указав менї в тобі царя Сирийського.
14
От і пійшов собі він од Елисея, а як прийшов до свого пана, питає сей: Що сказав Елисей?
І відповів: Казав, що ти одужаєш.
15
На другий же день узяв він покривало, намочив його в водї та й розпростер на його лицї, і він умер, а Азаїл зробився намість його царем.
16
І зробився в пятому роцї Йорама Ахабенка, царя Ізрайлевого, царем Йорам, син Йосафатів, царя Юдиного.
17
Трийцять і два роки було віку його, як зробився царем, а царював вісїм год у Ерусалимі.
18
І ходив він дорогою царів Ізраїлських, як чинив дом Ахабів, бо держав дочку Ахабову, й чинив те, що було Господеві не до вподоби.
19
Та Господь не хотїв вигубити Юду задля раба свого Давида, бо він обітував йому дати сьвіточ в дїтях його по всї часи.
20
Під його царюваннєм визволились Едомії зпід верховоду Юдиного та й поставили царя над собою.
21
І двинув Йорам з усїма боєвими возами під Заїр, і піднявсь уночі та й побив Ідуміїв, що держали його в облязї, й їх начальників над колесницями, а люд повтїкав додому.
22
Та відпали Едомії зпід верховоду Юдиного по сей день.
Тодї ж відпала й Либна.
23
Проче про Йорама й про все, що він творив, прописано в книзї лїтописній царів Юдиних.
24
І спочив Йорам із батьками своїми й поховано його коло батьків його в Давидовому городї, а син його Охозія зробився царем намість його.
25
У двайцятому роцї Йорамовому Ахабенковому, царя Ізрайлевого, настав царем Охозія, син Йорама, царя Юдейського.
26
Двайцять і два годи було віку Охозієвого, як він став царем, а царював один рік у Ерусалимі.
Матїр його звалась Готолїя, внука Амбрієва, царя Ізраїлського.
27
І ходив він дорогою дому Ахабового, й чинив те, що було Господеві не до вподоби, як і дом Ахабів, бо був посвоячений із домом Ахабовим.
28
І двинув він із Йорамом Ахабенком на війну проти Азаїла, царя Сирийського, під Рамот у Галаадї;
та Сирийцї поранили Йорама.
29
І вернувсь царь Йорам у Езреель, щоб вигоювати рани, що задали йому Сирийцї в Рамотї, як воював із Азаїлем, царем Сирийським.
І прийшов був Охозія Йораменко, царь Юдин, одвідати в Езреелї Йорама Ахабенка, бо він лежав у недузї.