1
Се ж останнє Давидове слово, слово Давида, Ессеєвого сина, слово мужа поставленого високо, помазанника Бога Яковового, й любого сьпівця Ізрайлевого:
2
Дух Господень глаголе в менї, й слово його на язицї в мене.
3
Сказав Бог Ізрайлїв, говорив про мене скеля Ізрайлева: володїти ме над людьми праведний, буде царювати в Господньому страсї.
4
Як на досьвітньому розсьвітї, при сходї сонця на безхмарньому небі від його сьвітла після дощу виходить із землї трава,
5
Чи не так же й мій дом перед Богом?
Бо завіт віковічно статочнїй й твердий вчинив він зо мною.
Чи не так же виходить від його все спасеннє моє й все бажаннє моє?
6
А безбожники, се його тернє викинене, що рукою його нїхто не торкає,
7
А хто хоче його зібрати, той бере залїзо, або держало до списа, й палять його на місцї.
8
А се ймення хоробрих силачів у Давида: Ісбозет Ахаманїй, головний між трьома;
він підняв списа свого на вісїмсот мужів, і побив їх заразом.
9
Після його йде між трьома невміраками Елеазар, син Дода Ахового.
Він належав до тих трьох хоробрих, що з Давидом поругали Филистіїв зібраних до війни;
10
Ізрайлитяне виступили були проти них, а він став і стинав Филистіїв покіль рука в його втомилась і неначе приросла до меча.
І дарував Господь того дня велику побіду, й військо йшло за ним тільки задля пліндрування.
11
Після його йде Самма Агенко, Гарарій.
Раз зібрались Филистії в Тирію.
Там була нива, засїяна сочовицею.
Як же люде повтїкали перед Филистіями,
12
Зупинився він серед ниви, оборонив її й побив Филистіїв.
І подав Господь тодї велику подуж.
13
Одного разу троє сих силачів з трийцятьох прийшли до Давида в часї жнив в печеру Одоллам, тим часом, як ватага Филистіїв стояла в долинї Рефаїмів.
14
Давид був тодї там в утвердженому місцї, а залога Филистійська стояла в Бетлеємі.
15
І схотїлось Давидові пити, й каже він: Хто б добув менї води з колодязя коло ворот Бетлеємських?
16
І пробились трьох тих силачів через табор Филистійський, набрали води з колодязя Бетлеємського та й принесли Давидові.
Та він не схотїв пити її, і вилив на жертву в славу Господеві,
17
І сказав: Сохрани мене, Господи, від того, щоб я таке чинив!
Се кров сьмільчаків, що важили життєм своїм, ійдучи по неї!
й не схотїв її пити.
От що чинили отті три невміраки!
18
Й Абесса, брат Йоабів, Саруєнко, був головним з трьох инших.
Він убив своїм списом триста чоловіка, й був славним між тими трьома.
19
Між сими трьома був він знатнїщий, й був їх отаманом, тим же трьом первим не був рівня.
20
Банея, син Йодая, мужа хороброго, великий дїлами, із Казеїла.
Він убив двох синів Ариїла з Моабу.
Раз, як упав снїг, убив він лева в ямі;
21
Сей же вбив і велетня Египтїя.
Египтїй держав списа в руцї, він же пійшов із палицею на його, вирвав у Египтїя списа з руки та й положив його власним його списом.
22
Таке дїло вчинив Банея Йодаєнко;
й був він славний між трьома невміраками;
23
Між трийцятьма був він у шанобі, та первим трьом не був рівня.
Давид поставив його найблизшим своїм прибічником.
24
(А се ймена прочих силачів Давидових:) Асаїл, брат Йоабів, був між трийцятьма;
далїй Елханан Доденко з Бетлеєму;
25
Самма з Хароду, Елика з Хароду;
26
Херець із Палту;
Іра Ікешенко з Текої;
27
Ебіезер із Анатоа, Мебуннай із Гуші;
28
Залмон із Ахоху, Магарай з Нетофу;
29
Хелеб Бааненко з Нетофу;
Іддай Рибаєнко з Гиви, Беняминїй;
30
Банея з Пирату;
Іддай з Нахле-Гаашу;
31
Абі-Албон із Арби, Азмавет із Бархуму;
32
Еліахба з Саалбону, з синів Яшена - Йонатан;
33
Сама з Гарару;
Ахіам Сараренко з Арару;
34
Елифелет, син Ахасбая Магахатового, Еліам Ахитофеленко з Гиламу;
35
Гезро з Кармелю;
Паарай Арбій;
36
Ігал Натаненко з Зоби, Банїй з Гаду;
37
Зелек Аммонїй, Нахарай з Бероту, зброєноша Йоабів Саруєнків;
38
Іра з Ітрі, Гареб із Ітрі;
39
Урія Гетїй.
Усїх трийцять і сїм.