1
Того самого часу промовив до мене Господь: Витеши собі дві камяні таблицї, такі як перші, і вийди на гору до мене, та зроби собі скриню із дерева.
2
І я напишу на таблицях слова, що були на перших таблицях, що розбив єси, і положи їх у скриню.
3
І зробив я скриню із дерева акацієвого, та й витесав дві камяні таблицї, такі як перші, і вийшов на гору з двома таблицями в руках.
4
І написав він на таблицях слова такі як перші, десять слів, що промовив Господь на горі до вас із поломя в день соборний;
і дав їх менї Господь.
5
І повернувсь я та й спустивсь із гори.
І поклав таблицї в скриню, що зробив;
і лежать вони там, як заповідав менї Господь.
6
І рушили сини Ізрайлеві від Беерот-Бне-Яакану до Мозери.
Там умер Арон і там поховано його, і намість його став сьвященником Елеазар, син його.
7
Звідтіля пійшли вони до Гудгода, а від Гудгода у Йотбату країну, де багацько водяних бурчаків.
8
Того самого часу оддїлив Господь поколїннє Левієве, щоб носили скриню Господнього завіту, щоб стояли перед Господом, йому служили і благословляли імям його, по сей день.
9
Через те в Левія нема нї паю, нї наслїддя між його браттєю;
сам Господь його наслїддє, як сказав йому Господь, Бог твій.
10
А я пробував на горі, як у перші днї, сорок день і сорок ночей, і послухав мене Господь і сим разом;
Господь не схотїв тебе знївечити.
11
І промовив до мене Господь: Устань, та йди, веди перед сього народу, щоб увійшли та заняли землю, що я клявся батькам їх дати їм.
12
Тепер же, Ізраїлю, чого вимагає в тебе Господь, Бог твій, як не того, щоб ти боявся Господа, Бога твого, ходив усїма дорогами його, і любив його і служив Господеві, Богу твому, всїм серцем твоїм і всією душею твоєю,
13
Додержуючи заповідї Господнї й установи його, що їх сьогоднї заповідаю вам, вам самим на добро?
14
Поглянь, небо й небеса небес, земля і все, що на нїй, все від Господа, Бога твого, і все його.
15
Та до батьків твоїх прихилився Господь, і полюбив їх, і вибрав вас, їх насїннє з усїх народів, як се й бачимо.
16
Обрізуйте ж крайне тїло ваших сердець та й нехай не буде більше задубенїла шия ваша!
17
Бо Господь, Бог ваш, се Бог над богами і пан над панами великий, потужний і страшний Бог, що не вважає на лице чоловіка і не бере дарунків;
18
Він дає сиротинї і вдовицї, і милує приходня даючи йому хлїб і одїж.
19
Любіть же й ви приходня;
бо самі ви були приходнями в Египецькій землї.
20
Господа, Бога твого, мусиш боятись, йому служити меш і його держати мешся і його імям клясти мешся.
21
Він слава твоя, і Бог твій, що сотворив про тебе сї великі і страшні речі, що бачили їх очи твої.
22
Двайцятеро душ спустились батьки твої в Египет;
а тепер Господь, Бог твій, намножив тебе, як зорі небесні.