1
І ось що мусиш чинити з ними, щоб їх посьвятити в сьвященники менї: Возьми бичка одного та два барани, без пороку.
2
Та опрісноків і незаквашених коржиків, змішаних з оливою, та ладок незаквашених, оливою помазаних: з питльованої муки пшеничної поробиш їх.
3
І положиш їх у кошик, і принесеш у кошику, ведучи бика і два барани.
4
Арона ж і сини його приведеш до входу громадянського намету та й пообмиваєш їх водою.
5
І візьмеш шати та й надїнеш на Арона хитон і верхню шату до наплїчника, і наплїчника, і нагрудника, та й привяжеш йому наплїчника мережаним поясом наплїчника.
6
І возложиш йому на голову кедар, і надїнеш диядему сьвятинї на кедар.
7
І возьмеш миро, та й золлєш на голову йому і помажеш його.
8
І сини його приведеш, і понадїваєш на їх хитони.
9
І попідперізуєш їх поясами, Арона й сини його, і понакладаєш клобуки на їх, і буде їм сьвященство установою вічною;
і приручиш усе Аронові та синам його.
10
І приведеш бичка на жертву перед громадянський намет, і возложить Арон і сини його руки свої на голову бичкові.
11
І заколеш бичка перед Господом коло входу до громадянського на-мету.
12
І возьмеш телячої крові та положиш на роги жертівника пучкою твоєю, а всю кров виллєш до підніжка жертівника.
13
І возьмеш увесь жир, що вкриває тельбухи, та чепець над печінкою, та обидві нирки і жир, що кругом них, та й пустиш димом на жертівнику.
14
А мясиво теляче і шкіру його і кал його спалиш на вогнї за табором: се за гріх.
15
І барана одного теж возьмеш.
І возложать Арон та сини його руки свої на голову баранові.
16
І заколеш барана та й возьмеш крові його та й побризкаєш на жертівника з усїх боків.
17
А барана розіймеш на частини, і виполощеш тельбухи його й ноги його, та й положиш до частин його й до голови його.
18
І цїлого барана пустиш димом на жертівнику: Се всепаленнє Господеві, пахощі любі;
огняна жертва Господеві.
19
І возьмеш барана другого, і возложить Арон та сини його руки свої на голову баранові.
20
І заколеш барана, і возьмеш крові його й положиш на край правого вуха Арона і на край правого вуха синів його, і на великий палець правих рук їх, і на великий палець на правих ногах їх, і побризкаєш кровю на жертівника з усїх боків.
21
І возьмеш крові, що на жертівнику, та мира, та й побризкаєш на Арона й на одїж його, на синів його і на одїж синів його з ним;
і буде він сьвятий і шати його, і сини його і шати синів його з ним.
22
І возьмеш од барана жир та курдюк, і жир, що вкриває тельбухи, та чепець від печінки й обидві нирки і жир, що кругом них, і праву литку - бо се баран посьвятний.
23
Та бохонець хлїба один, та мазану паленицю одну, і ладку одну із кошика прісного хлїба, що перед Господом;
24
І положиш усе те на руки Аронові і на руки синів його, і принесеш жертву гойдану перед Господом.
25
І возьмеш те з рук їх, та й пустиш димом на жертівнику опріч всепалення, на любі пахощі перед Господом.
Се огняна жертва Господеві.
26
І возьмеш ти груди з барана, що про Арона, і принесеш як гойдану жертву перед Господом;
і буде вона частиною тобі.
27
І осьвятиш грудину гойданої жертви і литку піднесеної жертви від барана посьвятного, з того, що про Арона, і з того, що про синів його;
28
І буде Аронові й дїтям його доходом від синів Ізрайлевих, бо се жертва підношення;
а мусить бути жертва підношення від синів Ізрайлевих, від їх жертов примирення: їх жертва підношення Господеві.
29
А сьвяті шати, що в Арона, будуть його дїтям по йому, щоб їх помазувано в їх, і висьвячувано їх.
30
Сїм день надївати ме їх син його, котрий буде послї його сьвященником, котрий увійде у громадський намет, щоб служити в сьвятинї.
31
А барана сьвяченого возьмеш і звариш мясиво його в сьвятому місцї.
32
І їсти муть Арон і сини його мясиво бараняче й хлїб, що в кошику, коло входу в громадський намет.
33
І їсти муть вони те, чим покутовано гріхи, на прирученнє їм сьвященства, щоб їх висьвятити;
чужий же не їсти ме;
бо се сьвяте.
34
І коли зостанеться що до ранку од мясива посьвятного й від хлїба, мусиш спалити останок огнем.
Не їсти меш;
бо се сьвяте.
35
І поробиш Аронові й синам його все так, як я заповідав: сїм день висьвячувати меш їх.
36
А теля на гріхову покуту приноситимеш щодня, і очистиш жертівника, зробивши покуту;
та помажеш його, щоб посьвятити його.
37
Сїм день покутувати меш про жертівника і сьвятити меш його;
і зробиться жертівник сьвятинею над сьвятинями: хто доторкнеться до жертівника, буде сьвятий.
38
От що приносити меш на жертівнику: двоє ягнят перволїтків, день в день, повсячасно.
39
Перве ягня приносити меш ураньцї, а ягня друге приносити меш між двома вечорами.
40
Та десятину питльованої муки, змішаної з четвертиною гіна забиваної олїї, і ливну жертву четвертину гіна вина, до первого ягняти.
41
А друге ягня приносити меш між двома вечорами;
як дар ранїшний і як ливну жертву його, так жертвувати меш про любі пахощі, огняну жертву Господеві.
42
Се мусить бути жертва всепалення повсячасно в роди ваші, коло входу в громадський намет, перед Господом, де зустрічати мусь із вами, щоб розмовляти з тобою тамо.
43
І сходити мусь тамо з синами Ізрайлевими, і сьвятити меться намет сьвятостю моєю.
44
І осьвячу громадського намета й жертівника;
Арона ж і синів його посьвячу, щоб служили менї сьвященниками.
45
І витати му між синами Ізрайлевими і буду їм Богом.
46
І зрозуміють вони, що я Господь, Бог їх, що вивів їх із Египецької землї, щоб витати менї проміж їх;
я Господь, Бог їх.