1
І рече Господь Мойсейові: Се побачите, що сотворю Фараонові: кріпка бо рука змусить його відпустити їх і правиця висока повиганяти їх із землї своєї.
2
І говорив Бог до Мойсея і рече йому: я Господь.
3
І являвсь я Авраамові й Ізаакові і Яковові як Бог їх всемогущий, з імям же моїм Єгова я не обявивсь їм.
4
І я ж поставив завіт мій із ними, що оддам їм Канаан землю, де пробували вони чуженицями.
5
І почув я теж стогнаннє синів Ізрайлевих, що їх Египтяне держали в неволї, і спогадав завіт мій.
6
Тим же то йди, промов до синів Ізрайлевих: Я Господь-Єгова, і виведу вас із неволї Египецької, і вирятую вас ізпід панщини рукою простягнутою і присудами великими.
7
І прийму вас за нарід собі, і буду вам Богом, і зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вас вивів із неволї Египецької.
8
І введу вас у землю, що про неї клявсь оддати її Авраамові й Ізаакові й Яковові, і дам вам її в наслїддє.
Я Господь.
9
І промовляв так Мойсей синам Ізрайлевим, та не послухали Мойсея від легкодухостї й тяжкої неволї.
10
І рече Господь Мойсейові:
11
Увійди й кажи Фараонові, цареві Египецькому, щоб одпустив сини Ізрайлеві із землї своєї.
12
І промовив Мойсей перед Господом і каже: Се не послухали мене сини Ізрайлеві;
як же Фараон послухає мене?
Та ж мої губи не обрізані, я не проречистий.
13
І глаголав Господь Мойсейові та Аронові, і повелїв їм промовляти до синів Ізрайлевих і до Фараона, царя Египецького, щоб вивести Ізраїлїв з Египту.
14
Се голови батьківських домів їх: Сини Рубена, первеньця Ізрайлевого: Ганох та Паллуй, Гезрон та Хармій;
се Рубенові сини.
15
Сини ж Симеонові: Ємуель та Ямін та Огад та Якін та Зохар, та Савул, син Канаанки: се семї Симеонові.
16
А се ймена в синів Левієвих по родам їх: Герзон та Кегат та Мерарій;
а років життя Левієвого було сто і трийцять і сїм лїт.
17
Сини ж Герзонові: Лібнїй та Симей з семями їх.
18
Сини ж Кегатові: Амрам та Їзгар, та Геброн та Узієль;
віку ж Кегатового було сто і трийцять і три годи.
19
Сини ж Мерарієві: Махлїй та Мусїй;
се семї Левієві по родах їх.
20
І взяв Амрам Йохабеду, дочку брата батька свого, собі за жінку, і вродила йому Арона та Мойсея;
віку ж Амрамового було сто і трийцять і сїм років.
21
Сини ж Їзгарові: Кораг та Нефег та Зихрій.
22
Сини ж Узієлові: Мішаель та Елзафан та Ситрій.
23
І взяв Арон Елїсебу, дочку Аминадабову, сестру Нахсонову, собі за жінку;
і вродила йому Надаба та Абігея, Елеазара та Ітамара.
24
Сини ж Корагові: Асир та Єлькана та Абиясаф;
се семї Корагові.
25
Елеазар же Ароненко узяв собі одну з дочок Путієлових, і вродила йому Пинегаса.
Се голови синів Левіїв по родах їх.
26
Се той Арон та Мойсей, що їм рече Бог: Виведїть менї сини Ізрайлеві з Египту по полках їх.
27
Се ті, що промовляли до Фараона, Египецького царя, щоб вивести сини Ізрайлеві з Египецької землї: се Мойсей та Арон.
28
І сталось того дня, як Господь глаголав до Мойсея в Египецькій землї,
29
Що рече Господь Мойсейові: Я Господь.
Промов до Фараона, Египецького царя, все, що я глаголав до тебе.
30
І каже Мойсей перед Господом: Ось в мене губи не обрізані, як же Фараонові та послухати мене?