1
Ти ж, сину чоловічий, вискажи пророцтво проти Гога й промов: Так говорить Господь Бог: Ось, я - на тебе, Годже, князю Рошський, Мешехський й Тубалський,
2
І притягну тебе, й поведу тебе, й виведу тебе од гряниць півночніх та й приведу тебе на гори Ізрайлеві.
3
І вибю лука з лївої руки твоєї й повикидаю стріли з правої руки твоєї.
4
Упадеш ти на горах Ізрайлевих, ти й усї ватаги твої з усїма народами, що з тобою;
і віддам тебе на пожир усякому хижому птаству й зьвіррю дикому.
5
В чистому полі поляжеш;
я бо сказав так, говорить Господь.
6
І пошлю огонь на Магога й на безжурних поморян, і взнають, що я - Господь.
7
І явлю сьвяте імя моє серед мого люду, Ізраїля, й не дам уже неславити сьвяте імя моє, й взнають народи, що я - Господь, сьятий в Ізраїлї.
8
Ось, се буде й станеться, говорить Господь Бог, - той день, що я казав про него.
9
Тодї виходити муть осадники городів Ізраїлських і будуть палити оружжє, щити й панцирі, луки й стріли, булави й списи;
на сїм років мати муть чим палити.
10
Не будуть носити дров із поля нї рубати по гаях, а палити муть саме тілько оружжє;
ограблювати своїх грабіжників та обдирати своїх обдирачів, говорить Господь Бог.
11
І станеться того часу: призначу місце Гогові на гробовище в Ізраїлї, - в мандрівній долинї, на всхід од моря, і будуть з'упинятись на нїй прохожі.
Так поховають Гога й усї товпи його, й прозвуть її Долиною товп Гогових.
12
І ховати ме їх дом Ізрайлїв сїм місяцїв, щоб очистити землю.
13
Усе осадництво країни помагати ме ховати їх, і буде той день памятним у них, в котрім я прославлю себе, говорить Господь Бог.
14
І настановлять нарочно людей, щоб перезирали країну та при помочи переходнїв ховали позіставших поверх землї, - щоб її очищувати;
ба ще й по упливі сїмох місяцїв, будуть вони перешуковати;
15
І як хто, перешукуючи землю, побачить людського кістяка, то буде ставити при йому знак, щоб погребачі ховали його в Долинї ватаг Гогових.
16
І звати меться те місце Гамона (ватага).
І так очистять землю.
17
Ти ж, сину чоловічий, так говорить Господь Бог, скажи всякому птаству піднебесному й хижому зьвіррю: Сходїтесь і прибувайте, відусюди прибувайте на мою жертву, що вам наготую, на великий пир по горах Ізрайлевих, і їжте мясиво й пийте кров.
18
Мясиво силачів будете їсти й кров із князїв пити, - з тих баранів, ягнят, козлів і назимків, угодованих на Базанї.
19
І їсти мете товщ до наситу, й пити кров до хмелю із тієї жертви моєї, що вам позаколюю.
20
І нагодуєтесь за тим столом моїм кіньми й їздецями, силачами й усякими войовниками, говорить Господь Бог.
21
І виявлю між народами славу мою, й усї народи побачать караючий суд мій, що я доконаю, й руку мою, що на них наложу.
22
І знати ме дом Ізрайлів, що я - Господь Бог.
23
І зрозуміють народи, що дом Ізрайлїв тільки за свою неправедність був переселений в неволю, - за те, що вони поламали вірність менї, так що я аж закрив лице моє перед ними та й подав їх на поталу ворогам їх, щоб полягли од меча.
24
Се я за їх нечистоти й беззаконства вчинив таке з ними та й сховав перед ними лице моє.
25
Тим же то так говорить Господь Бог: Тепер я заверну полоненого Якова та й змилосерджусь до всього дому Ізрайлевого, й обстану ревно за сьвятостю імені мого.
26
І відчувати муть болесно безчесностї свої й усї беззаконства свої, що проти мене творили, як ізнов жити муть безпечно у землї своїй, не лякаючись нїкого,
27
Як поприводжу їх назад ізпроміж народів і позбіраю з земель, їм ворожих, та покажу на них сьвятість мою перед очима в многих народів.
28
І спізнають вони, що я - Господь, Бог їх, коли, розкинувши їх проміж народи, знов їх позбіраю в їх землю, і нїкого з них там не зоставлю.
29
І не буду вже закривати перед ними лиця мого, бо я вилию серце моє на дом Ізраїля, говорить Господь Бог.