1
У двайцятому ж роцї нашої неволї, на початку року, десятого дня в місяцї, а чотирнайцятого року по збуренню міста, того самого дня спочила на менї рука (сила) Господня та й повів він мене туди.
2
У Божих видивах перенїс він мене в Ізраїлську землю й поставив на дуже високій горі;
з полуденнього боку виднїлось на нїй щось таке, наче будівля якого міста.
3
Привів же він мене туди, й я дивлюсь, аж ось, чоловік із виду, наче блискуча мідь.
У руцї в його була лняна поворозка й тичина до міряння, а стояв він коло воріт.
4
І промовив той чоловік до мене: Сину чоловічий!
дивись очима твоїми, й слухай ушима твоїми, та й бери собі до серця все те, що я буду тобі показувати;
тебе бо на те й приведено сюди, щоб я се показав тобі;
а все, що бачити меш, звісти домові Ізрайлевому.
5
І ось, знадвору храму - мур навкруги;
в руцї ж у того чоловіка мірильна жердка завдовжки шість локот із долонею до локтя;
і виміряв він у тій будівлї одну жердку завширшки, а одну жердку заввишки.
6
Тодї пійшов до ворот, що переднім боком стояли на схід сонця, і підійшов угору по сходах, та й виміряв поріг у брамі на одну жердку завширшки, та й в другому порозї одна тичина завширшки.
7
І в кожній боковій коморі одна тичина заввишки а одна завширшки, а між коморами пять локот, та й в порозї воріт коло передньої сьвітлицї в воротях із середини - одна жердка;
8
І виміряв передню сьвітлицю в брамі з середини на одну жердку,
9
А в присїнку коло брами виміряв вісїм локот, стовпи ж його на два ліктї, а сїни в воротях - виходом у середину.
10
А бокових комор у воротях на схід сонця було три по одному боцї, а три по другому боцї;
всї три були однієї міри, а так само й стовпи з обох боків однієї міри.
11
І виміряв ширину ввіходу в ворота на десять локот, а довжину воріт на тринайцять локот.
12
А перед коморами був передїл, один локіть завширшки по однім боцї й один локіть по другім боцї;
сама ж комора мірою шість локот по однім і шість локот по другім боцї.
13
Опісля виміряв ворота від криші однієї комори до другої двайцять і пять локот ширини;
двері проти дверей.
14
А в стовпах налїчив шістьдесять локот, у кожному стовпі коло двору й воріт,
15
І від переднього боку ввіходу в ворота до переднього боку з середини воріт - пятьдесять локот.
16
І були вікна з кратами в бокових коморах і в їх стовпах навпроти середини в воротях навкруги, а на стовпах були пальми.
17
Тодї привів мене на переднє подвіррє, а там були сьвітлицї, й камяний поміст навкруги двору;
трийцять сьвітлиць на тому помостї.
18
І був сей поміст по боках воріт, після ширини воріт, тілько був сей поміст нижше.
19
І виміряв ширину від нижніх воріт до краю середнього подвірря сто локот на всхід і на північ.
20
Він виміряв іще довжину й ширину воріт знадвірнього двору, оберненого до півночі,
21
І на узбочі сьвітлицї при них, три по однім боцї й три по другім боцї;
й стовпи їх і передїли їх були тієї ж міри, як і в першій брамі - завдовжки пятьдесять локот і завширшки двайцять і пять локот.
22
Вікна їх і передїли їх і пальми їх тієї ж міри, як у брами, що обернена на схід сонця;
й входилось до них сїмма сходами, й перед ними передїли.
23
І в середнє подвіррє є ворота навпроти воріт північніх й восточніх, а наміряв од воріт до воріт сто локот.
24
І повів мене на полуднє, а там ворота полуденні;
й виміряв у стовпах і передїлах таку ж міру.
25
І вікна в їх і в переддвіррях їх такі самі, як і ті вікна - завдовжки пятьдесять локот, а завширшки двайцять і пять локот.
26
Підхід до них на сїм сходів, і переддвірки поперед ними й пальмові окраси - одна по сїм боцї а одна по тім боцї на стовпах.
27
І в середнє подвіррє була полудення брама;
і наміряв од воріт до воріт полуденніх сто локот.
28
І привів мене через полуденні ворота в середнє подвіррє, і наміряв у полуденній брамі ту ж саму міру.
29
І бокові сьвітлицї їх і стовпи й придвірря їх - тієї ж міри, й вікна в їх і в придвіррях були навкруги;
всього довжини пятьдесять локот, а ширини двайцять і пять локот.
30
Переддвірки були навкруги завдовжки в двайцять і пять локот, а завширшки в пять локот.
31
І переддвірки були в їх на знадвірній двір, і пальми були на їх стовпах;
підходу до них на вісїм сходів.
32
І повів мене східніми воротами на середній двір;
і наміряв у сїй брамі ту ж саму міру.
33
І бокові сьвітлицї їх і стовпи їх і переддвірки їх були тієї ж самої міри;
й вікна в їх і в їх коморах були навкруги;
довжина пятьдесять локот, а ширина двайцять і пять локот.
34
Переддвірки в їх були на крайній двір, й пальми на стовпах їх по сїм і по тім боцї;
підходу до них на пять сходів.
35
Тодї повів мене до північніх воріт та й наміряв у них ту ж саму міру.
36
Бокові сьвітлицї при них, стовпи їх і вікна в їх були навкруги;
усього довжини пятьдесять локот, а ширини двайцять і пять локот.
37
Переддвірки в них були на крайнє подвіррє, й пальми на стовпах у них по сїм і по тім боцї.
Підходу до них пять сходів.
38
Була також сьвітлиця з увіходом до неї у ворітніх стовпів;
там обмивано жертви на всепаленнє.
39
А в переддвірку в брамі два столи, по сїм боцї й два по тім боцї, щоб заколювати на них жертви всепалення та жертви за гріх й провинні жертви.
40
І в надвірньому боцї коло ввіходу в ворота півночні було два столи, й по тім боцї коло переддвірря в брамі два столи.
41
Чотири столи по сїй руцї й чотири столи по тій руцї по боках воріт: усїх вісїм столів, що на них заколювано жертви.
42
І чотири столи на пораннє коло всепалення були з тесаного каменя, завдовжки півтора ліктя і завширшки півтора ліктя, а заввишки один лікоть;
на їх кладено знаряддя до заколювання всепальної жертви й инших жертов
43
І гаки на одну долоню приправлені до стїн у будівлї навкруги, а на столах кладено жертівне мясиво.
44
З надвору середньої брами були сьвітлицї про сьпіваків;
на середньому подвіррі, з боку північніх воріт, одна обернена передом на південь, а друга, з боку полуденніх воріт, обернена передом на північ.
45
І сказав він менї: Ся сьвітлиця, що передом на полудне, - про сьвященників, що чувають, стережучи храму;
46
А сьвітлиця, що передом на північ, - про сьвященників, що пильнують служби коло жертівника;
се сини Садокові, що самі одні зміж синів Левієвих приступають перед Господа, щоб йому служити.
47
І наміряв у подвіррі сто локот довжини й сто локот ширини, було бо чотирокутнє, а перед храмом стояв жертівник.
48
І привів мене до сїней храмових, і наміряв у сїнних стовпах пять локот по сїм боцї й пять локот по тім боцї, а в брамі три ліктї ширини по сїм боцї й три ліктї по тім боцї.
49
Завдовжки сїни двайцять локот, а завширшки одинайцять локот, а входилось у них пятьма сходами;
й були стовпи на причілках, один правобіч, а другий лївобіч.