1
І привів мене до воріт, до тих воріт, що обернені лицемвостоку.
2
І се - слава Бога Ізрайлевого йде від востоку, а голос його, нїби гук вод многих, і землю осияло від слави його.
3
Видиво се було таке ж саме, яке я бачив перше, як раз таке, яке я бачив, прийшовши заповісти пагубу містові, та й обидва видива схожі на ті, які бачив я при ріцї Ховар.
І впав я на лице моє.
4
І ввійшла слава Господня в храм брамою, оберненою лицем ід сходу сонця.
5
І підняв мене дух, і ввів мене в середнїй двір, і се - слава Господня сповнила ввесь храм.
6
І почув я когось, що говорить до мене з храму, й муж стояв коло мене,
7
Та й промовив до мене: Сину чоловічий!
се місце престолу мого й місце під стопи ніг моїх, де жити му серед синів Ізраїля во віки;
й не буде вже дом Ізрайлїв поганити сьвятого імени мого, нї вони, нї царі їх, блудуваннєм своїм і трупами царів своїх на висотах їх.
8
Ставили вони порога свого коло мого порога й окови дверей своїх коло оков дверей моїх, так що тілько стїна була міжо мною й ними, й поганили сьвяте ймя моє гидотами своїми, що їх творили, за що я й вигублював їх у гнїву мойму.
9
Тепер же вони пооддаляють од мене блудуваннє своє й трупи царів своїх, і я буду жити серед них по віки.
10
Ти ж, сину чоловічий, звісти домові Ізрайлевому про сей храм, щоб вони взяли з него міру, й стали соромитись беззаконства свого.
11
І коли будуть соромитись всього того, що коїли, то покажи їм вид храму й розклад його, виходи й ввіходи його, всї начерки його та й всї встанови в ньому, й напиши перед очима в їх, щоб вони перестерігали всї начерки його й усї постанови про його та й їх опісля виконали.
12
Се закон про храм.
На верху гори ввесь простір його навкруги, - місце пресьвяте.
Се закон про храм.
13
А се розмір жертівника на ліктї, - локіть із долонею: Основина в локіть, ширина так само в локіть, а пояс по всїм краям його в одну пядь;
се заднїй бік жертівника.
14
Від основини, що в землї, до нижнього виступу - два ліктї, а завширшки - один локіть;
від малого виступу до великого виступу - чотирі ліктї, а ширина його - один локіть.
15
Сам жертівник заввишки чотирі ліктї;
з жертівника ж сягають угору чотирі роги.
16
Жертівник на двайцять локот завдовжки, а дванайцять завширшки;
він чотирогранний, на всї чотирі боки рівен.
17
А майданець - завдовжки чотирнайцять локот, і чотирнайцять локот завширшки по всїх чотирьох боках його, а підвалина його на один локіть округи, сходи ж до його зі сходу сонця.
18
І сказав він менї: Сину чоловічий!
так говорить Господь Бог: Оце постанови про жертівник на той день, як його зроблять на принос всепалень і на кропленнє його кровю:
19
Сьвященникам із поколїння Левіїного, з родини Садокової, що до мене приступають, менї служити, говорить Господь, дай назимка з череди товарячої на жертву за гріх;
20
І возьми крові його та й покропи на чотирі роги жертівника й на чотирі угли в майданцї, й на пояс округи, й сим робом очисти його й осьвяти його.
21
І возьми назимка на жертву за гріх та й спали його в призначеному місцї дому за сьвятинею.
22
А на другий день принеси в жертву за гріх із козиної отари козла без скази, й нехай очистять жертівника так само, як очищали телцем.
23
Як же скінчиться очищеннє, принеси в жертву з товарячої череди назимка без скази, а з отари овечої баранця без скази,
24
І принеси їх перед лице Господнє;
й кинуть сьвященники на них соли, та й пожертвують їх на всепаленнє Господеві.
25
Сїм день буде приноситись у жертву за гріх по козлу на день;
так само нехай приносять по телцю з товарячої череди й по барану з овечої отари без скази.
26
Сїм день мають очищати жертівника й осьвячувати його й складати (присьвячене, неначе) йому в руки.
27
Як же скінчаться сї днї, будуть на осьмий день і дальше сьвященники приносити на жертівнику ваші всепалення й подячні жертви, й я буду милосердним до вас, говорить Господь Бог.