1
Тодї дав царь Дарій приказ, і шукали в Вавилонї в книгоскладї, в домі, де складали царські скарби.
2
І знайшли в Екбатанї, в палатї, що в країнї Мидиї, один звій, а в йому написано так: Про память:
3
Першого року царя Кира дав царь Кир приказ про дом Божий в Ерусалимі: Нехай будують дім на тому місцї, де приносять жертви, й нехай заложать тривкі основи під його;
ввершину він на шістьдесять локот, а завширшки на шістьдесять локот;
4
Рядів з великого каміння три, а з дерева один ряд;
кошти же нехай видають з царського дому.
5
Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, що Навуходонозор винїс із храму Ерусалимського та віднїс у Вавилон, нехай вернеться і пійде в храм Ерусалимський, кожний на місце своє, і нехай буде зложений в домі Божому.
6
І так, Татнаю, зарічний начальнику країни, й Шетар-Бознаю, з вашими товаришами, Афарсахеями, що за рікою, уступітесь звідтіля.
7
Не спиняйте роботи при сьому домі Божому;
нехай князь Юдейський та Юдейські старшини будують сей дім Божий на його місцї.
8
Ще ж дається від мене приказ про те, в чому ви маєте допомагати тим старшинам Юдейським при будуваннї того дому Божого, а то: з майна царського з зарічаних поборів - зараз беріть і давайте тим людям, щоб робота не ставала;
9
І скільки потрібно - чи телят, чи баранів або ягнят до всепалення Богові небесному, так само пшеницї, соли, вина й оливи, як скажуть сьвященники Ерусалимські, нехай буде видавано їм день-у-день без гаяння,
10
Щоб вони приносили жертву милу Богові небесному й молились за життє царя та синів його.
11
Від мене ж дається приказ, що коли який чоловік змінить сю постанову, то буде вийняте бервено з хати його, й буде він піднятий та прибитий цьвяхами до його, а його хата буде за те розвалена.
12
І Бог, що його імення там пробуває, нехай скине кожного царя й народ, що простягнув би руку свою, щоб змінити се на шкоду сього дому Божого в Ерусалимі.
Я, Дарій, дав сей приказ;
нехай буде він пильно виконуваний.
13
Тодї Татнай, зарічний начальник країни, Шетар-Бознай й їх товариші так дїйсно робили, як звелїв царь Дарій.
14
А старшини Юдейські будували щасливо дальше, як віщував Аггей пророк та Захарія, син Адди.
І збудували вони й скінчили по волї Бога Ізрайлевого й по волї Кира, й Дарія, й Артаксеркса, царів Перських.
15
І скінчили сей дім на третий день місяця Адара, шостого року царювання царя Дарія.
16
І справили сини Ізрайлеві, сьвященники й левіти, й инші повернувші з полону посьвященнє сього дому Божого з радощами.
17
А при посьвященнї сього дому Божого принесли: сто волів, двістї баранів, чотириста ягнят та дванайцять козлят на жертву за гріх за всього Ізраїля, по числу поколїнь Ізрайлевих.
18
І понастановляли сьвященників по їх віддїлах і левітів по їх чергах на службу Божу в Ерусалимі, як написано в книзї Мойсейовій.
19
І справили повернувші з полону паску чотирнайцятого дня першого місяця;
20
Бо обчистились сьвященники й левіти, - усї до одного були вони чисті;
й позарізували великодні ягнята для всїх, повернувших з полону, для своїх братів сьвященників і для себе.
21
І їли сини Ізрайлеві, повернувші з переселення, й усї, що до їх попереходили від поганї краєвих народів, щоб обертатись до Господа, Бога Ізрайлевого.
22
І справляли сьвято опрісноків сїм день в радощах, бо Господь звеселив їх і навернув до їх серце царя Ассирийського, щоб скріпити їх руки до будовання дому Господа, Бога Ізрайлевого.