1
І оце голови в поколїннях і родовід тих, що вийшли зо мною з Вавилону за царювання царя Артаксеркса:
2
З синів Пинеесових - Герсон;
із синів Ітамарових - Даниїл;
із синів Давидових - Хаттуш;
3
З синів Шеханїї, з синів Пароша - Захарія, а з ним по родовідному списові сто пятьдесять душ мужого полу;
4
З синів Пахат-Моава, Елеєгенай, син Зерахії, а з ним двістї душ мужого полу;
5
З синів (Затоя) Шеханїя - син Яхазиїлів, а з ним триста душ мужого полу;
6
З синів Адина, Евед Йонатаненко, а з ним пятьдесять душ мужого полу;
7
З синів Елама, Ешаїя Аталїєнко, а з ним сїмдесять душ мужого полу;
8
З синів Сафатії, Зевадія Михайленко, а з ним вісїмдесять душ мужого полу;
9
З синів Йоаба, Обадія Ехієленко, а з ним двістї вісїмнайцять душ мужого полу;
10
З синів (Баанїя), Шеломит Йосифієнко, а з ним сто шістьдесять душ мужого полу;
11
З синів Бевая, Захарія Беваєнко, а з ним двайцять вісїм душ мужого полу;
12
З синів Азгада, Йоханан Гаккатаненко, а з ним сто десять душ мужого полу;
13
З синів Адоникама останок, а се їх імення: Елифелет, Егел і Шемаїя, а з ними шістьдесять душ мужого полу;
14
З синів Бигвая, Утай та Заббуд, а з ними сїмдесять душ мужого полу.
15
Я зібрав їх коло ріки, що вливається в Агаву, й там простояли ми три днї, а як я переглянув народ та сьвященників, то з синів Левії не знайшов там нїкого.
16
І послав я покликати Еліезера, Арієла, Шемаїю і Елнатана, й Ярива, Елнатана, й Натана, і Захарію, й Мешуллама - головних, і Йохрива та Елнатана - вчених;
17
І дав їм наказ до Іддо, старшини в твердинї Касифії, й вложив їм в уста, що говорити до Іддо й братів його, нетинеїв в місцевостї Касифії, щоб вони привели до нас послужників для дому Бога нашого.
18
І привели вони до нас, бо добродїйна рука Бога нашого була над нами, чоловіка розумного, з синів Малхія, сина Левіїного, сина Ізрайлевого, се б то Шеревію, й синів його, й братів його, вісїмнайцять душ;
19
І Хашавію, а з ним Ешаїю з синів Мераріїних, і братів його, й синів їх - двайцять;
20
А з нетинеїв, що їх призначив був Давид та князї його до послуги левітам, двістї дванайцять нетинеїв;
усї вони названі по іменнях.
21
І оповістив там піст коло ріки Агави, щоб нам впокоритись перед лицем Бога нашого, та просити в його щасливої дороги для себе й наших дїтей, та для усього нашого добутку;
22
Бо менї було сором прохати в царя війська та кінноти для нашого захисту від ворога в дорозї, ми бо, говорячи з царем, сказали: рука нашого Бога є найлїпша для всїх, хто його шукає, а його сила й гнїв його на всїх, хто його покидає!
23
Так то ми постили й просили Бога нашого про се, й він почув нас.
24
І видїлив я з старших сьвященників дванайцять: Шеревію, Хашавію, а з ними десять із братів їх,
25
І зважив їм срібло й золото в посуд, - усе пожертвоване на дім Бога нашого, що пожертвував царь та дорадники його, й князї його, та всї Ізрайлитяне, що там були.
26
І віддав їм до рук вагою: срібла шістьсот пятьдесять талантів, а срібного посуду на сто талантів: золота ж сто талантів,
27
А золотих чаш двайцять по тисячу драхм, і дві посудині з кращої блискучої мідї, дорогої як золото.
28
І сказав я їм: ви сьвяті Господеві й посуд сьвятий, і срібло та золото - добровільна жертва Господеві, Богові батьків ваших;
29
Будьте же обачні й стережіть се, доки не здасте на вагу начальникам між сьвященниками та левітами й головам в поколїннях Ізрайлевих в Ерусалимі, в скарбівню дому Господнього.
30
І забрали сьвященники та левіти зважене срібло і золото та посуд, щоб нести в Ерусалим у дом Бога нашого.
31
І рушили ми від ріки Агави дванайцятого дня першого місяця, щоб ійти в Ерусалим, а рука Бога нашого була над нами і спасала нас від руки ворога й тих, що засїдали на нас в дорозї.
32
І прийшли ми в Ерусалим, і перебули там три днї.
33
Четвертого ж дня здали ми під вагу срібло й золото й посуд в дім Бога нашого до рук Меремотові Урієнкові, сьвященникові, а з ним Елеазарові Пинеесенкові, а з ним Йозабадові, синові Ісусовому, і Ноадїї Виннуєнкові, левітам,
34
Усе під лїк та під вагу.
І записано все зважене в той таки час.
35
Бранцї же, що прийшли з полону, принесли на всепаленнє Богові Ізрайлевому дванайцять назимків за всього Ізраїля, девятьдесять шість баранів, сїмдесять сїм ягнят та дванайцять козлів на жертву за гріх - усе це на всепаленнє Господеві.
36
І передали царський приказ царським сатрапам* і зарічанським начальникам країни, а сї пошанували народ і дім Божий.