1
А як було Аврамові девятьдесять і девять год віку, явивсь Господь Аврамові, і рече йому: Я Бог всемогущий.
Ходи передо мною і бувай щирий і праведен.
2
І вчиню заповіт мїй проміж мною й тобою, і намножу тобі потомків безлїч.
3
І впав Аврам ниць на лице своє, і рече йому Бог і глаголе:
4
Се я, що вчинив заповіт мій з тобою, що будеш ти праотець купи народів.
5
І не зватимуть уже тебе на імя Аврам, а буде імя твоє Авраам, бо я вчинив тебе отцем купи народів.
6
І зрощу тебе вельми велико і вчиню тебе народами, і царі виходитимуть із тебе.
7
І поставлю мій заповіт між мною й тобою, і потомками твоїми по тобі в їх родах про віковічний заповіт, щоб менї бути Богом тобі і потомкам твоїм по тобі.
8
І дам тобі і потомству твойму по тобі землю, що в нїй тепер чужениця єси, всю Канаан землю на віковічню державу, і буду їх Богом.
9
І рече Бог Авраамові: Ти ж заповіт мій певнити меш, ти й потомки твої по тобі в їх роди.
10
Ось заповіт, що ви певнити мете між мною й вами й потомством твоїм по тобі.
Усяке хлопя між вами мусить бути обрізано.
11
Обрізувати метеся ж ви на тїлї вашої передньої шкірки, і се буде ознакою заповіту між мною й вами.
12
І в вісїм день віку мусить бути кожне хлопя обрізане проміж вами з роду в рід, і той хто родивсь у господї, і той, кого куплено за гроші, що не з твого роду.
13
Хто родивсь у твоїй господї і кого куплено за гроші, повинен бути обрізаний;
і сим робом заповіт мій буде на вашому тїлї про заповіт віковічний.
14
А необрізаний музького полу, такий що тїло його передньої шкірки необрізане, такого викоренити з народу його;
він поламав заповmт мій.
15
І рече Бог Авраамові далїй: Жену твою Сару не мусиш уже звати на імя Сара, а Сарра буде імя її.
16
І благословлю її, і дам тобі сина від неї, і буде вона народами, царі в народів із неї будуть.
17
І впав Авраам ниць і осьміхнувсь;
і рече в думцї своїй: Столітьньому б то появити сина?
І як би то Сарра девятьдесятолїтна да вродила?
18
Рече ж Авраам до Бога: Нехай хоч Ізмаель живе перед тобою.
19
Рече ж Бог до Авраама: Стеменно, Сарра жена твоя вродить сина тобі, і наречеш імя йому Ізаак, і поставлю завіт мій із ним про завіт вічнїй із потомством його по йому.
20
Тай про Ізмаеля вислухав я тебе, і ось благословлю його і вирошчу його і намножу його велико: дванайцять князїв появить, і дам йому бути народом великим.
21
Завіт же мій поставлю з Ізааком, що тобі вродить Сарра о 'цїй самій добі, в лїто друге.
22
Скіньчив же Бог слово до його, і знявся Бог од Авраама.
23
І взяв Авраам Ізмаеля, сина свого, і всю доморослу челядь свою, і всїх купленних за гроші, і ввесь музький пол зміж людей господи Авраамової, тай пообрізував крайню плоть їх того самого дня, як промовив йому Бог.
24
Авраамові ж було девятьдесять і девять год, як обрізано крайню плоть йому.
25
А Ізмаелеві, синові його, було тринайцять літ, як обрізано крайню плоть його.
26
Того ж самого дня обрізано Авраама й сина його Ізмаеля.
27
І з ним обрізані були всї чоловіки в господї в його, і ті що понароджувались у домівцї в його, і понакуповувані за срібло в інороднїх народів.