1
Се ж родопись Езавова, він же Едом.
2
Езав побрав собі жени із дочок Канаанських, Аду дочку Єлона Хетяненка, та Оголибаму, дочку Ани, сина Зибеона Евеяненка.
3
Та Басмату Ізмайлову, сестру Небайотову.
4
Ада ж уродила Езавові Єлифаса;
Басмата вродила Регуїла.
5
Оголибама ж уродила Єгуса та Єглома та Корага.
Се сини Езавові, що народились йому в Канаан землї.
6
І позабирав Езав жени свої, та сини свої, та дочки свої, і всї раби в госпzдї своїй, і скотину свою, й усе підуючне своє, і всї статки свої, що придбав у Канаан землї, та й помандрував Езав з Канаан землї, від брата свого Якова, у Сеїр землю.
7
Були бо майна їх більші над те, щоб кочувати вкупі, і країна, де пробували вони, не зносила їх задля скотини їх.
8
Осївся ж Езав на Сеїр-горах;
Езав, він же Едом.
9
Се ж родопись Езава, праотця Едомеїв на Сеїр-горах.
10
Ось імення в синів Езавових: Єлифас, син Басмати, жінки Езавової.
11
У Єлифаса ж були синове: Теман, Омар, Зефо, Гаєтам та Кенас.
12
Тимна ж була наложниця Єлифаса, Езавенка, і вродила Єлифасові Амалика.
Се синове Ади, жони Езавової.
13
І ось синове Рагуїла: Нахат і Серах, Шамма і Миза.
Се синове Басмати, жони Езавової.
14
А се були синове Оголибами, дочки Ани, сина Зибеона, жінки Езавової.
Вродила вона Езавові Єгуса та Єглома та Корага.
15
Се були дуки в синів Езавових.
Синове Єлифаса, первеньця Езавового: дука Теман, дука Омар, дука Зефа, дука Кенас,
16
Дука Кораг, дука Гатам, дука Гайфас, дука Амалик.
Се дуки Єлифасові в Едом землї.
Се сини Адині.
17
А се сини Рагуїла Езавенка: дука Нахат, дука Серах, дука Шамма, дука Миза.
Се дуки Рагуїлові в Едом землї.
Се синове Басмати Езавихи.
18
Се ж синове Оголибами Езавихи: Дука Єгус, дука Єглом, дука Кораг.
Се дуки Оголибами, дочки Ани, жінки Езавової.
19
Се сини Езава, і се дуки їх.
Він Едом.
20
Се ж сини Сеїра Горієнка, що седїли осадами в тій країнї Лотан, та Собаль, та Зибеон, та Ана.
21
Та Дишон, та Єзер, та Дишан.
Се дуки Горійські в синів Сеїрових в Едом землї.
22
А синове Лотанові були: Горій та Гемам, а сестра Лотанова: Тимна.
23
А се синове Собальові: Алван, Манагат, та Ебаль, Сефо та Онам.
24
А се синове Зибеонові: Ая та Ана.
Се той Ана, що знайшов гарячі жерела в степу, пасучи осли Зибеонові, батьківські.
25
А се синове Анині: Дишон і Оголибама, дочка Анина.
26
Се ж синове Дишонові: Гемдан, та Єшдан, та Ітран, та Керан.
27
Се ж синове Єзерові: Билган, та Саван, та Акан.
28
Се ж синове Дишанові: Уз та Аран.
29
Се ж дуки в Горіїв: дука Лошан, дука Собаль, дука Зибеон, дука Ана;
30
Дука Дишон, дука Єзер, дука Дишан.
Се дуки в Горіїв після дуків їх у Сеїр землї.
31
А се царі, що царювали в Едом землї, перш нїж царював там який царь в Ізраїлї.
32
Царював у Едомі Бела Бейоренко;
прозивався ж город його Динхаба.
33
Умер же Бела, і царював намість його Йобаб Серахенко із Бозри.
34
Умер же Йобаб, і царював намість його Гусам із Теман землї.
35
Умер же Гусам, і царював намість його Гадад Бедаденко, що побив Мидіяніїв на полї Моаб, а город його прозивавсь Авит.
36
Умер же Гадад, і царював намість його Самла із Мазреки.
37
Умер же Самла, і царював намість його Савул із Рехобота над рікою.
38
Умер же Савул, і царював намість його Бааль-Ганан Ахборенко.
39
Умер же Бааль-Ганан Ахборенко, і царював намість його Гадар;
город же його прозивали Пакгу, а жінку його Мегетабееля, дочка Матреда, дочки Мезагаба.
40
А се ймення дуків Езавових по родинах їх, по врочищах їх, по прізвищах їх: Дука Тимна, дука Алва, дука Єтет.
41
Дука Оголибама, дука Єла, дука Пинон.
42
Дука Кенас, дука Теман, дука Мибзар,
43
Дука Магдієль, дука Ірам.
Се дуки в Едомі, по оселях їх, по врочищах їх.
Се Езав, прайотець Едомів.