1
І рушив Ізраїль з усїм своїм, і прийшов до Бейер-Саби, і принїс жертву Богові отця свого Ізаака.
2
І рече Бог до Ізраїля в привиддях ночних, і рече: Якове!
Якове!
Він же озвавсь: Чую!
3
І рече: Я Бог, Бог отцїв твоїх.
Не опасуйся спуститись у Египет;
народом бо великим сотворю тебе там.
4
Я сам із тобою спущусь у Египет, і я ж возведу тебе, і Йосиф положить руку свою на очі твої.
5
І рушив Яков од Бейер-Саби, і повезли сини Ізраїлеві панотця свого і малечу свою, і жени свої на колесницях, що послав Фараон по його.
6
І позабирали статки свої й усе майно, що надбали в Канаан землї, і прибули в Египет Яков і все насїннє його з ним.
7
Сини свої і сини синів своїх, дочки свої і дочки синів своїх, і все насїннє своє привів у Египет із собою.
8
Се ж імена синів Ізрайлевих, що поприходили в Египет: Яков та сини його;
первенець Яковів: Рубен.
9
Синове ж Рубенові: Ганох та Паллуй, Хезрон та Кармїй.
10
Синове ж Симеонові: Ємуїл і Ямин та Огад та Яхин та Зогар та Савул, син Канаанки.
11
Синове ж Левієві: Герсон, Кагат та Мерарій.
12
Сини ж Юдові: Гер та Онан та Села та Перез та Серах;
повмирали ж Гер та Онан у Канаан землї.
А синове Перезові були: Гезрон та Гамуль.
13
Синове ж Іссахарові: Тоса та Пува та Йов та Симрон.
14
Синове ж Зебулонові: Серед та Елон та Яхлеїль.
15
Се Леїні синове, що вродила Яковові в Падан-Арамі, та Дину, дочку його.
Усїх душ синів його і дочок його трийцять і три душі.
16
Синове ж Гадові: Зифйон та Гаггій, Сунїй та Єзбон, Єрій та Ародїй та Арелїй.
17
Синове ж Ассерові: Імна та Ішва та Ішвій та Берія, та Сераха, сестра їх.
Синове ж Берієві: Гебер та Малкієль.
18
Се сини Зелфи, що дав Лабан Леї, дочцї своїй, що вродила їх Яковові шіснайцятеро душ.
19
Синове ж Рахелї, жони Яковової: Йосиф та Бенямин.
20
І родились Йосифові в Египецькій землї: Манассій та Ефраїм, що вродила йому Асната, дочка Потифара, сьвященника Онського.
21
Синове ж Беняминові: Бела та Бехер та Асбель, Гера та Нааман, Єхій та Рош, Муппим та Гуппим та Ард.
22
Се синове Рахелині, що вродила їх Яковові, всїх, душ чотирнайцятеро.
23
Синове ж Данові: Гусим.
24
Синове ж Нафталїєві: Яхзеєль та Гунїй та Єзер та Силлем.
25
Се синове Білжині, що дав її Лабан Рахелї, дочцї своїй, і вродила їх Яковові всього сїм душ сих.
26
Усїх же душ, що поприходили з Яковом в Египет, і що повиходили з чересел його, опріч жінок синів Яковових, всїх душ шістьдесять і шість.
27
Синове Йосифові, що понароджувались йому в Египтї, дві душі.
А всїх душ дому Яковового, що прийшли з Яковом у Египет, душ сїмдесять.
28
Юду ж послав перед собою до Йосифа направляти лице його до Госену.
Як прибули ж вони в Госен землю,
29
Запріг Йосиф колесницю свою, і поїхав назустріч Ізраїлеві, панотцеві свойму в Госен, і побачив його, і впав йому на шию, і плакався плачем великим.
30
І каже Ізраїль до Йосифа: Тепер хоч і вмерти, бо побачив лице твоє;
жив єси!
31
І каже Йосиф свойму браттю та всему домові панотця свого: Поїду, сповіщу Фараона, і скажу йому: браттє моє, та дом панотця мого, що були в Канаан землї, прибули до мене.
32
Вони ж чабани собі;
їх ремество було випасувати скотину, і поприганялись із вівцями й товариною і з усїм статком своїм.
33
Як же прикличе вас Фараон, і скаже вам: Яке ваше ремество?
34
Кажіте: Чабани єсьмо, раби твої, змалку та й по сей день, і ми й батьки наші, щоб вам осїстись у Госен землї.
Чабанами ж бо гидують Египтяне.