1
У семому ж місяцї, двайцять первого дня того місяця надійшло слово Господнє через пророка Аггея:
2
Промов до Зоробабеля Салатиїленка, правителя Юдейського, та до первосьвященника Ісуса Йоседекенка й до остатку з люду:
3
Хто зоставсь між вами, що бачив сей храм у прежній величі його, й як ви дивитесь на його нинї?
Чи не здається він ув очах ваших як би нїщо?
4
Та ти, Зоробабелю, кріпися, говорить Господь, кріпись і ти, Ісусе Йоседекенку, первосьвященниче, кріпися, ввесь народе землї, говорить Господь, і заходїтесь коло дїла: я бо з вами, говорить Господь сил небесних.
5
Завіт мій, що його зложив із вами, як виходили ви з Египту, й дух мій пробуває між вами;
то ж не бійтесь!
6
Так бо говорить Господь Саваот: Ще трохи, - се станеться борзо, - затрясу небом і землею, морем і суходолом;
7
Двигону всї народи, - й прийде Той, що його бажають усї народи, й сповню дом сей славою, говорить Господь сил небесних.
8
Моє срібло й моє золото, говорить Господь Саваот.
9
Велич сього останнього храму буде більша, як давнїйшого, говорить Господь Саваот, й на се місце пошлю мир, говорить Господь небесних сил.
10
У двайцять четвертий день, девятого місяця, в другому роцї Дарійовому, надійшло слово Господнє через пророка Аггея, таке:
11
Так говорить Господь сил небесних: Поспитай у сьвященників про закон і скажи:
12
Коли б хто в полї одежини своєї та нїс посьвячене мясиво та й доторкнувся полою до хлїба, чи до чого вареного, чи до вина або олїї, чи до якої небудь їжі, то чи воно через те осьвятиться?
І відказали сьвященники: Нї!
13
Потім поспитав Аггей: Коли ж хто станеться нечистим через дотик до трупа, й доторкнеться чого з того, то чи буде воно через те нечисте?
І відказали сьвященники: Буде нечисте.
14
І сказав на те Аггей і промовив: Такий же й сей люд, таке й се племя перед моїми очима, говорить Господь, та й такі й дїла рук їх.
Що вони в жертву приносять, все воно нечисте.
15
А тепер обернїте погляд ваш на часи перед сьогоднїшним, як іще не було положено каменя на каменї в Господньому дому:
16
Прийдуть бувало до полукіпка, що в йому на погляд мірок двайцять, а він давав тілько з десяток;
прийдуть до куфи, щоб набрати пятьдесять кінов, а там тілько двайцять.
17
Карав я вас іржею, жовтяком і грядом всяку роботу рук ваших, та ви не навертались до мене, говорить Господь.
18
Обернїте ж серце ваше од сього дня далїй наперед, од двайцять четвертого дня девятого місяця, - від того дня, як закладено основи до Господнього дому, звернїть туди погляд:
19
Чи є ще в коморі зерно на посїв?
Досї нї виноградина, нї фиґовина, нї гранатина, нї маслина не родили в вас, а з сього дня я буду благословити.
20
І надійшло слово Господнє до Аггея вдруге - двайцять четвертого дня того місяця, і сказано:
21
Промов так до Зоробабеля, правителя Юдейського: Потрясу небом і землю,
22
Поперевертаю царські престоли й зітру потугу царстов невірних;
поперевертаю колесницї й тих що на їх їдуть, і попадають конї й ті, що седять на їх - кожний од меча в ближнього.
23
Того дня, говорить Господь сил небесних, возьму тебе, Зоробабелю Салатиїленку, слуго мій, говорить Господь, й держати му тебе, як перстень печатний;
я бо вибрав собі тебе, говорить Господь Саваот.