1
Сей бо Мелхиседек, цар Салимський, священик Бога вишнього, що зустрів Авраама, як вертавсь він з побоїща царів, і благословив його;
2
котрому й десятину з усього віддїлив Авраам (перше ж оце перекладом зветь ся цар правди, а потім і цар Салимський, чи то цар впокою),
3
без батька, без матери, без родоводу, нї почину днїв, нї конця життя не маючи, уподоблений же Сину Божому, пробуває священиком вічно.
4
Дивіте ся ж, який великий той, кому і десятину дав Авраам патриярх із вибраного.
5
Тай ті із синів Левіїних, що приймають сьвященство, мають заповідь брати десятину з народу по закону, се єсть із браття свого, хоч і з чересел Авраамових вийшло воно.
6
Той же, хто не виводить роду свого від них, узяв десятину з Авраама, і маючого обітницю благословив.
7
Без усякого ж перечення менше від більшого благословляєть ся.
8
І тут беруть десятини люде, що мруть, а там - той, про кого сьвідчить ся, що він живе.
9
І, щоб так сказати, через Авраама взята десятина і з Левія, що бере десятини.
10
Ще бо в череслах отецьких був, як зустрів його Мелхиседек.
11
Коли ж звершеннє було через Левійське сьвященство (бо під ним люде озаконені стались), то яка ж іще потреба иншому встати сьвященикові по чину Мелхиседековому, а не по чину Аароновому звати ся?
12
Коли бо переміняєть ся сьвященство, мусить конче і переміна закону бути.
13
Про Кого бо се говорить ся, з иншого колїна був, з котрого нїхто не приступав до жертівнї.
14
Явно бо, що з колїна Юдового вийшов Господь наш, а про се колїно Мойсей об сьвященстві нїчого не сказав.
15
І більше ще явно, що по подобию Мелхиседековому встає инший сьвященик,
16
котрий не по закону заповідї тїлесної постав, а по силї життя незотлїнного.
17
Сьвідкує бо: "Що Ти єси сьвященик по вік по чину Мелхиседековому."
18
Стало ся ж знищеннє попередньої заповідї за її неміць і невжиточність.
19
Нїчого бо не звершив закон, а приведене лучче впованнє, котрим наближуємось до Бога.
20
І на скілько воно не без клятьби,
21
(ті бо сьвященики без клятьби ставали, а Сей з клятьбою через Того, хто глаголав до Него: "Кляв ся Господь, і не розкаяв ся: Ти єси сьвященик по вік, по чину Мелхиседековому")
22
на стілько луччого завіту став ся порукою Ісус.
23
І більш їх було сьвящениками, бо смерть боронила їм пробувати;
24
сей же, через те, що пробуває по вік, непереходяче має сьвященство.
25
Тим же і спасти може до кінця приходящих через Нього до Бога, будучи вічно жив, щоб посередникувати за них.
26
Такого бо нам подобало (мати) Архиєрея, преподобного, безвинного, непорочного, відлученого від грішників і вищого небес,
27
котрий не має по всї днї нужди, як архиєреї, перше за свої гріхи жертви приносити, а потім за людські: се бо зробив заразом, себе принїсши.
28
Закон бо людей поставляє архиєреями, маючих немочі, слово ж клятьби, що послї закону, Сина на віки звершеного.