1
Намість Ехонїї Йоакименка царював Седекія Йосієнко, що його Навуходонозор, царь Вавилонський, настановив царем над землею Юдейською.
2
Та нї він, нї слуги його, нї осадники країни не слухали слів, що Господь говорив через пророка Еремію.
3
І послав царь Седекія Елухала Селемієнка та сьвященника Софонїю Маасеєнка до пророка Еремії, щоб йому сказали: Благай за нас Господа, Бога нашого.
4
Еремія ходив іще тодї по волї серед люду, бо його ще не посаджено в темницю.
5
Тим часом військо Фараонове вирушило з Египту, а Халдеї, що облягали Ерусалим, довідавшись про те, відступили від Ерусалиму.
6
І надійшло слово Господнє до пророка Еремії таке:
7
Так говорить Господь, Бог Ізрайлїв: Ось як скажіть цареві Юдейському, що послав вас до мене поспитати: - Військо Фараонове, що двинуло вам на підмогу, вернеться зараз у Египет, у свою землю,
8
А Халдеї вернуться знов, щоб сей город облягти;
вони й опанують його й пустять на пожар.
9
Ще ж так говорить Господь: Не зводїте самі себе, думаючи: Халдеї конче відійдуть од нас, бо вони не відійдуть;
10
А коли б і все військо Халдейське, що вас воює, ви побили, та й зостались би у них лиш самі ранені, так і ті повставали б, кожен із свого намету, та й пустили б сей город на пожар.
11
Між тим, як військо Халдейське через наступ Фараонової військової потуги одступило від Ерусалиму,
12
Покинув Еремія Ерусалим і подався в землю Беняминову, щоб там схоронитись між людом.
13
Як же дойшов до Беняминової брами, старший сторож, на імя Іреїя Селемієнко, сина Аннїїного, з'упинив пророка Еремію, кажучи: Ти хочеш перекинутись до Халдеїв?
14
Еремія ж сказав: Се неправда, не хочу я перебігати до Халдеїв.
Та сей не вважав на те, і взяв Іреїя Еремію та й повів до князїв.
15
І запалали князї гнївом на Еремію, побили його та й посадили в темницю, в будинку в писаря Йонатана, що його обернено на темницю.
16
Еремія зступив у темничну яму й пересидїв там багато днїв.
17
Царь же Седекія послав узяти його звідти.
І спитав його царь у своїх палатах потай усїх, і промовив: Чи нема якого слова од Господа?
Еремія відказав: Є, і додав: Подасть він тебе на поталу цареві Вавилонському.
18
І сказав іще Еремія цареві: Чим провинив я тобі й слугам твоїм і сьому людові, що ви мене засадили в тюрму?
19
Та й де тепер ваші пророки, що вам пророкували та договорювали: Царь Вавилонський не прийде на вас і на сю країну?
20
Тепер же вислухай мене, мій добродїю й царю: нехай моє благаннє дійде до твого слуху;
не вертай мене в будинок писаря Йонатана, щоб менї там не вмерти.
21
І поведено тодї Еремію, по повелїнню царя Седекії, у вартовий двір у неволю, й давано йому по буханцеві хлїба на день із пекарської улицї, покіль не поїдено ввесь хлїб у городї.
І так пробував Еремія в вартовому дворі.