1
Про Аммонїїв говорить так Господь: Чи Ізраїль же не має синів?
хиба нема в него наслїдника?
Як же се Малхом загорнув Гада, й нарід його розсївся в містах його?
2
Тим же то надходять днї, що в Раббі, (містї) синів Аммонових, дасться чути крик боєвий й Рабба зробиться купою розвалищ, і городи (дочки її) будуть повипалювані, а Ізраїль заволодїє над тими, що над ним панували, говорить Господь.
3
Заголоси ж, (сусїде) Есевоне, бо Гай уже спустошений;
здійміте крик, ви, дочки Раббині;
попідперізуйтесь веретами;
плачте й блукайте попід плотами, бо Малхом пійде в неволю, а з ним сьвященники й князї його.
4
Чого пишаєшся долинами?
Потечуть левади твої кровю, зрадлива дочко, що, вповаючи на скарби свої, мовляєш: Хто наступить на мене?
5
Ось, я пошлю на тебе страх з усїх околиць твоїх, говорить Господь, Бог Саваот;
порозбігаєтесь необзир, і нїхто не позбірає втїкачів.
6
Та навпослї я знов заверну полонян Аммонїїв, говорить Господь.
7
А про Едома так говорить Господь сил небесних: Невже ж у Теманї та нема розуму?
Чи то ж не стало ради в премудрих?
хиба ж змалїла їх мудрість?
8
Утїкайте, обернувшись плечима, ховайтесь глибоко в печерах, осадники Деданські, попущу бо погибель на Езава, надходить час навідання мого.
9
Коли б винники та ввійшли в виноградник у тебе, то певно лишили б скілька не зірваних грон, та й коли б злодїї прийшли в ночі, то набрали б собі, скілько їм треба;
10
Я ж обберу Езава до нага, всї сховища його повідшукую, нїде не притаіться.
Вигублене буде його потомство, й брати його й сусїди його;
й зникне він зовсїм.
11
Полиши тілько твої сироти, я не дам їм загинути, та й вдови твої нехай вповають на мене.
12
Так бо говорить Господь: Ось, і ті, що їм не належалось би пити кубка кари, будуть його конче пити, а ти б то не мав бути покараний?
Нї, не втечеш безкарно, мусиш випити.
13
Кленусь бо самим собою, говорить Господь, що Восор станеться острахом, сьміховищем, дивовижею й прокляттєм, а всї його міста поробляться вічними пустками!
14
Я чув звістку від Господа, та й посли порозсилано вже до народів казати: Збирайтесь, ійдїть на него, ставайте до бою!
15
Ось бо, я вчиню тебе малим між народами, згірдним перед людьми.
16
Грізна постава твоя і надуте серце завели тебе, живущого в печерах скельних та вершинах гірських.
Бо хоч би ти так високо, як орел, звив гнїздо собі, то я й звідти скину тебе, говорить Господь.
17
І зробиться Едом острахом;
хто попри його буде переходити, з'уміється і буде посвистувати, споглядаючи на рани його.
18
Як Содома та Гоморра провалились, а з ними й сусїдні городи, говорить Господь, так і там нїхто вже не буде жити, й нїяка людина не поселиться.
19
Ось він, як той лев, виступить від вижин Йорданських на ті утверджені місця;
їх же я зневолю швидко вийти з Ідумеї, і, хто вибраний, того над нею поставлю.
Хто бо рівня менї?
і хто стане вимагати в мене відповідї?
та й де той пастирь, що встояв би проти мене?
20
Тим же то слухайте про постанову Господню і що він судив учинити Едому, та й що задумав зробити осадникам Теманським: дїйсно, найслабші з того стада займуть їх у полонь і попустошать осади їх.
21
Від гуку їх упадку стрясеться земля, а луна від їх крику чутна буде поза Червоним морем.
22
Так, орлом підійметься він, налетить і розпустить крила понад Восором, і серце невміраків Едомських буде тодї, як серце в жінки-породїлї.
23
Про Дамаск: Осоромлені Емат і Арпад: почувши сумну вість, вони впали духом;
трівога обгорнула їх, неначе на морі, не можуть успокоїтись.
24
Опустив руки Дамаск і кинувся на втеки;
його обняв страх, схопили його болї й муки, мов породїлю.
25
Ой чом же не вцїлїло се місто славне, сей город, що ним я втїшався?
26
Так, поляжуть молодики його на улицях його й усї військові люде погибнуть того часу, говорить Господь сил небесних.
27
І розложу огонь попід мурами Дамаськими, й пожере він палати царя Венадада.
28
Про Кедар і про царства Азорські, що (опісля) звоював Навуходонозор, царь Вавилонський, так говорить Господь: Уставайте, рушайте на Кедар та й звоюйте тих осадників восточних!
29
Намети й вівцї їх позабірайте;
покриттє наметнє, всю надобу, й верблюди в їх пожакуйте, та накличте на них страх із усїх боків.
30
Біжіте, втїкайте хутко, ховайтесь глибоко в печерах, осадники Азорські, говорить Господь: Навуходонозор бо, царь Вавилонський, повзяв постанову й задумав проти вас задум.
31
Уставайте, рушайте проти люду мирного, що живе собі безпеч, говорить Господь, що нема в його нї дверей, нї засовів, що живуть (кочуючи) особняком.
32
Верблюди їх стануться лупом, а їх отарі будуть розхоплені, і розсїю їх по всїх вітрах, - оттих, що вистригають волоссє на висках, - і з усїх боків наведу на їх погибель, говорить Господь.
33
Азор же буде леговищем шакалам, вічною пустинею;
нїхто там не буде жити, нїяка людина там не оселиться.
34
Слово Господнє, що надійшло до пророка Еремії про Елам у початку царювання Седекіїного, царя Юдейського:
35
Так говорить Господь сил небесних: Се я поламлю лука Еламіям, - їх головну силу;
36
І наведу на Елама чотирі вітри з чотирьох сторін неба, та й розвію їх по всїх сих вітрах, і не буде такого народу, щоб до його не зайшли вигнані Еламії;
37
І пошлю на Еламіїв страх перед ворогами їх й перед тими, що на їх душу настають, і наведу лихолїттє на їх, і гнїв мій, говорить Господь, і посилати му меча слїдом за ними, аж покіль їх повигублюю;
38
І поставлю мого престола в Еламі, царя же й князї його вигублю, говорить Господь.
39
У дальші ж часи поприводжу назад полонян-Еламіїв, говорить Господь.