1
Як же взнав Господь, що прочули Фарисеї, що Ісус більш учеників єднає і хрестить, нїж Йоан,
2
(хоч Ісус сам не хрестив, а ученики Його;)
3
то покинув Юдею, та й пійшов знов у Галилею.
4
Треба ж було Йому проходити через Самарию.
5
Приходить оце в город Самарянський, названий Сихар, поблизу хутора, що дав Яков Йосифу, синові своєму.
6
Була ж там криниця Яковова.
Оце ж Ісус, утомившись у дорозї, сидїв так на криницї;
було ж коло шестої години.
7
Приходить жінка з Самариї начерпати води.
Рече їй Ісус: Дай менї пити.
8
Ученики бо Його пійшли в город, щоб купити їжі.
9
Каже ж Йому жінка Самарянка: Як се Ти, Жидовин бувши, пити просиш від мене, жінки Самарянки?
Бо Жиди не сходять ся з Самарянами.
10
Озвавсь Ісус і рече їй: Коли б знала дар Божий і хто се говорить тобі: Дай менї пити, ти просила б Його, й дав би тобі води живої.
11
Каже Йому жінка: Добродїю, і черпака не маєш, і колодязь глибокий;
звідкіля ж маєш воду живу?
12
Хиба Ти більший єси отця нашого Якова, що дав нам сей колодязь?
і він сам з него пив, і сини його, й скот його.
13
Озвавсь Ісус і рече їй: Всякий, хто пє воду сю забажає знов;
14
хто ж напєть ся води, що я дам йому, не забажає до віку;
а вода, що дам йому, буде в йому жерелом води, що тече в життє вічнє.
15
Каже до Него жінка: Добродїю, дай менї сієї води, щоб не жаждувала, анї ходила сюди черпати.
16
Рече їй Ісус: Іди поклич чоловіка твого, та й приходь сюди.
17
Озвалась жінка і каже: Не маю чоловіка.
Рече їй Ісус: Добре сказала єси, що чоловіка не маєш;
18
пять бо чоловіків мала, та й тепер которого маєш, не чоловік тобі;
у сьому правду сказала єси.
19
Каже Йому жінка: Добродїю, бачу, що пророк єси Ти.
20
Батьки наші на сїй горі покланялись;
а ви кажете, що в Єрусалимі місце, де треба покланяти ся.
21
Рече їй Ісус: Жінко, вір менї, що прийде час, коли нї на горі сїй, анї в Єрусалимі покланяти метесь ви Отцеві.
22
Ви кланяєтесь, а чому - не знаєте;
ми кланяємось, і чому - знаємо, бо спасеннє від Жидів.
23
Та прийде час, і вже єсть, що правдиві поклонники поклонять ся Отцеві духом і правдою;
Отець бо таких шукає покланяючих ся Йому.
24
Дух - Бог, і хто покланяєть ся Йому, духом і правдою мусить покланятись.
25
Каже Йому жінка: Знаю, що Месия прийде (званий Христос).
Як прийде Він, звістить нам усе.
26
Рече їй Ісус: Се я, що глаголю тобі.
27
І прийшли на се ученики Його, й дивувались, що Він із жінкою розмовляв;
та нїхто не сказав: Чого тобі треба?
або: Про що розмовляєш із нею?
28
Покинула тодї відро своє жінка, й пійшла в город, і каже людям:
29
Ійдїть подивіть ся на чоловіка, котрий сказав менї все, що я зробила;
чи се не Христос?
30
Вийшли ж з города, й прийшли до Него.
31
Тим часом просили Його ученики: Рави, їж.
32
Він же рече їм: Я маю їжу їсти, котрої ви не знаєте.
33
Казали ж ученики один до одного: Хиба хто принїс Йому їсти?
34
Рече їм Ісус: Моя їжа, щоб чинити волю Пославшого мене, й скінчити Його дїло.
35
Хиба ви не кажете: Що ще чотирі місяцї, та й жнива прийдуть?
Ось глаголю вам: Здійміть очі ваші, та погляньте на ниви, що вже пополовіли на жнива.
36
І приймає жнець плату, й збирає овощ у життє вічнє, щоб і хто сїє радував ся, і хто жне.
37
Бо у сьому слово правдиве: що инший, хто сїє, а инший, хто жне.
38
Я післав вас жати, коло чого ви не працювали;
инші люде працювали, а ви на працю їх увійшли.
39
З города ж того багато увірувало в Него Самарян через слово жінки, сьвідкуючої: Що сказав менї все, що зробила.
40
Як же прийшли до Него Самаряне, просили Його зістатись у них;
і зіставсь там два днї.
41
І багато більше увірувало за слово Його.
42
А тій жінцї казали: Що вже не задля твого оповідання віруємо;
самі бо чули, й знаємо, що се справдї Спас сьвіту Христос.
43
Через два ж днї вийшов звідтіля та прийшов у Галилею.
44
Сам бо Ісус сьвідкував, що пророк у своїй отчинї чести не має.
45
Як же прийшов у Галилею, прийняли Його Галилейцї, бачивши все, що зробив у Єрусалимі на сьвята: бо й вони ходили на сьвята.
46
Прийшов же Ісус ізнов у Кану Галилейську, де зробив воду вином.
І був один царський, котрого син нездужав у Капернаумі.
47
Сей, почувши, що Ісус прибув із Юдеї в Галилею, прийшов до Него, й благав Його, щоб пійшов та оздоровив сина його, бо мав умерти.
48
Рече ж Ісус до него: Коли ознак та див не побачите, не увіруєте.
49
Каже до Него царський: Господи, йди перш, нїж умре дитина моя.
50
Рече йому Ісус: Іди, син твій живий.
І увірував чоловік слову, що промовив йому Ісус, і пійшов.
51
Вже ж він ішов, зустріли його слуги його й звістили, кажучи: Що хлопчик твій живий.
52
Спитав же в них про годину, коли полегшало йому.
І кажуть йому: Що вчора семої години покинула його горячка.
53
Зрозумів же батько, що тієї самої години, котрої сказав йому Ісус: Що син твій живий;
і увірував сам і ввесь дім його.
54
Се знов другу ознаку зробив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галилею.