1
І поколїннє Манассієво осягнуло свою часть, бо він був перворідень у Йосифа.
Махирові, перворідневі Манассієвому достався Галаад та Базан, бо він був воїн.
2
Осягли й инші потомки Манассіїні свою пайку родина за родиною: потомки дїтей Абнезерові, потомки Гелекові, потомки Асриїлеві, потомки Сехемові, потомки Геферові і потомки Семидині: Се музькі потомки Манассієві Йосифенкові родина за родиною.
3
У Зелофгада ж, Геференка, Галааденка, Махиренка, Манассієнка, та не було синів, лиш дочки, а були вони на імя: Магла, Ноа, Хогля, Милка та Тирза.
4
І приступили вони перед Елеазара, сьвященника, та перед Йозуу Нуненка і перед князїв і промовили: Господь заповідав Мойсейові надїлити нам наслїддя між братами нашими.
5
От і впало Манассієві десять частин - окрім Галаад-землї і Базана, по тім боцї Йорданї:
6
Бо й дочки, потомки Манассіїні, осягли наслїддє між синами його;
а Гилаад земля досталась иншим потомкам Манассієвим.
7
Ійшла ж гряниця Манассієва від Асира на Михметат, на схід сонця від Сихему;
потім тягнулась гряниця праворуч до осадників Ен-Таппуахських.
8
Земля ж Таппуах дісталась Манассії, а місто Таппуах на самій гряницї Манассієвій допавсь Ефраїміям.
9
Далїй йде гряниця до Кана-річки, на полуднє від річки.
Сї городи належать до Ефраїміїв, хоч лежать між містами Манассієвими, а потім іде гряниця Манассієва на північ від річки й кінець їй над морем.
10
Що було на полуднї, те було Ефраїмове, а що на півночі, Манассієве, а море гряничить їх.
На півночі ж гряничились вони з Асиром, а на сходї з Іссахаром.
11
Ще ж належали до Манассії у Іссахара і Асира: Бет-Сан з його містами;
Іблеам з його містами;
осадники Ен-Дорські з їх містами;
осадники Таанахські з їх селами;
осадники Мегиддонські з їх селами і третя часть Нафета.
12
Манассії не здолїли однакож прогнати осадників названих городів;
так вдалось Канаанїям задержатись у сїй країнї.
13
Як же вбились сини Ізраїля в потугу, зробили вони Канааніїв своїми данниками, а зовсїм повиганяти їх не повиганяли.
14
Тодї поставили Йосифії перед Ісусом таку річ: Як се дав ти менї тільки один жереб й одну частину в наслїдню державу, дарма що я налїчую в себе надто багато людей, бо Господь благословляє мене й досї?
15
І відказав їм Йозуа: Коли налїчуєш у себе надто багацько людей, так іди в лїси, та й прорубай собі просторонь у землї Ферезійській і Рафаїмській (велетенській), коли Ефраїм гори надто тїсні тобі.
16
І промовили Йосифії: Не зможемо дістатись до гір, бо в усїх Канааніїв, що живуть на поділлї, є залїзні боєві колесницї, так у тих, що живуть у Бет-Сеані й його містах, як і в тих що живуть на Езреель-долинї.
17
І сказав Йозуа домові Йосифовому, Ефраїмові та Манассієві так: Ти налїчуєш багацько людей й вбивсь у велику потугу, так не тобі вдовольнятись однім тільки жеребом.
18
Тобі бо й нагірня земля достанеться.
Коли се гай, так мусиш вирубати його;
тодї впаде тобі й пограничнє займище;
мусиш бо повиганяти Канааніїв, дарма що в їх залїзні колесницї і що вони потужні.