1
Жереб другий вийшов Симеонові, про (деякі) родини в поколїннї синів Симеонових;
а часть їх містилася серед наслїдньої держави Юдиних синів.
2
В удїлї їх були: Вирсавія, Саба і Молада,
3
Газар-Шуал, Вала й Азем,
4
Елтолад, Бетул і Хорма,
5
Зиклаг, Бет-Маркабот і Газар-Суса,
6
Бет-Лебаот і Сарухен - тринайцять міст з їх селами,
7
Анн, Риммон, Етер та Ашан - чотири міста з їх селами,
8
І всї села навкруги названих городів аж до Баалат-Беера або Рами полуденньої.
Се часть (деяких) родин у поколїннї Симеоновому.
9
Від участку синів Юдиних взято удїл синів Симеонових;
земляний бо надїл синів Юдиних був надто великий про них, тож й одержали Симеонїї наслїдню державу в серединї їх паю.
10
Третий жереб вийшов про (деякі) родини Зебулона, і займище наслїдньої держави їх доходило до Сарида;
11
Гряниця ж їх тягнеться вгору до моря і до Марела, торкається до Даббесета, і впирається в річку, що перед Йокнеамом;
12
На схід сонця же повертає від Сарида на займище Кислот-Таборське, відсї йде на Даверат та тягнеться на Яфію;
13
Звідтіля проходить на схід сонця повернувшись на Гет-Хефер, на Ітту-Казин і йде далїй на Риммон, Мітоар і Нею;
14
Тодї повертає від півночі на Ханнатон, а кінчається в Іфтах-Ел долинї;
15
Дальше Каттаф, Нагалал, Симрон, Ідеала та Бетлеєм - дванайцять міст з їх селами.
16
Се наслїдня держава (деяких) родин Зебулона, се міста з їх селами.
17
Четвертий жереб, вийшов Іссахарові про (деякі) родини Іссахара;
18
А границями їх були: Езреель, Кесуллот і Сунем,
19
Хафараім, Шіон й Анахарат,
20
Раввит, Кишіон й Авез,
21
Ремот, Ен-Ганним, Ен-Хадда, та Бет-Пазез;
22
І торкається гряниця до Табора, та до Сагазима, та до Бет-Самиса, а кінчалась гряниця їх на Йорданї - шіснайцять міст із їх селами.
23
Се наслїдня держава (деяких) родин Іссахарових, се городи й села їх.
24
Пятий жереб вийшов про (деякі) родини в поколїннї Ассера;
25
А границї їх були Хелкат, Халі, Бетен і Ахсаф,
26
Аламелех, Амад і Мишал, а впирається границя в Кармел з західнього боку і в Сихор-Ливнат;
27
Тодї повертає назад на схід сонця на Бет-Дагон, торкається до Зебулона та до Іфтах-Ел долини на півночі, та до Бет-Емек і Неіел, і йде на Кабул з лївого боку;
28
Дальше Геброн, Рехов, Хаммон та Кана, до великого Сидону;
29
Тодї повертає гряниця назад до Рами та до утвердженого Тирус-города, і повертає гряниця на Хос, а кінець їй над морем у Ахсиві містечку;
30
А до того Умма, Афек та Рехоб: двайцять і два городи з їх селами.
31
Се наслїдня держава (деяких) родин у поколїннї Ассер, се міста з їх селами.
32
Про Нафталїя жереб шестий, про (деякі) родини синів Нафталїєвих;
33
Гряниця їх ійшла від Хелефа, від дуброви, що при Заннанимі, до Адами-Некеба й Ябнеїла та аж до Лаккума, та кінчилась на Йорданї;
34
Звідсї гряниця повертає на захід сонця на Аснот-Табор, а звідти йде на Гуккок, і стикається на полуднї з Забулоном, а з Ассиром стикається від заходу, до Юди же й Йорданї від сходу сонця.
35
А утверджені міста були: Зиддим, Зер, Гаммат, Раккат і Хинерет,
36
Адама, Рама й Асор,
37
Кедес, Едрея і Ен-Газор,
38
Іреон, Мигдал-Ел, Горем, Бет-Аннат і Бетсамис - девятнайцять городів з їх селами.
39
Се була наслїдня держава (деяких) родин у поколїннї синів Нафталїєвих, се міста з їх селами.
40
Про (деякі) родини в поколїннї синів Данових вийшов жереб семий;
41
А границею наслїдньої держави їх були: Зора, Естайол, та Ір-Семеш,
42
Шаалаввин, Аіалон, Іла,
43
Елон, Тимната й Екрон,
44
Елтеке, Гиббетон і Баалат,
45
Ігуд, Бене-Барак і Гат-Риммон,
46
Ме-Яркон і Раккон вкупі з займищем проти Йоппії.
І вийшов пай синів Данових надто малий для них.
47
Тодї Данії вийшли на війну проти Ласем, звоювали його та й підневолили в крівавому бою, і взяли його в свою державу та й осїлись у ньому і проложили йому прізвище Ласем-Дан в імя предка свого Дана.
48
Се наслїдня держава (деяких) родин у поколїннї Дана, се городи з їх селами.
49
Як же скінчили вони подїл землї по гряницям її, тодї надїлили сини Ізраїля наслїдню державу Йозуйові Нуненкові серед себе.
50
По обітницї Господнїй надїлили вони йому місто, яке собі бажав, се б то Тамнат-Сараа на Ефраїмових горах.
І укріпив він місто і осївсь у йому.
51
Се та наслїдня дїлениця, що подїлили по жеребам Елеазар сьвященник та Йозуа Нуненко та голови в поколїннях Ізрайлевих у Силомі перед Господом при входї в громадський намет.
І сим робом закінчили вони подїл (обітованої) землї.