1
Скупив тодї Йозуа всї поколїння Ізрайлеві в Сихемі, і поскликав старшину Ізрайлеву, і князїв його, і суддїв його й начальників його, і станули вони перед Богом.
2
Рече тодї Йозуа до всього народу: Тако глаголе Господь, Бог Ізрайлїв: У давні давна жили ваші предки по тім боцї Евфрату, Тара, батько Авраамів і Нахорів, і служили иншим богам.
3
Але я вивів вашого предка Авраама із тогобочньої країни, та й проводив його по всїй Канаан землї і дав йому без лїку потомків, і дарував йому Ізаака.
4
Ізаакові ж дарував я Якова та Езава, і надїлив Езавові Сеїр-гори, щоб він узяв їх в державу, Яков же й сини його спустились у Египет.
5
Тодї послав я Мойсея та Арона та й покарав Египет чудесами, що вдїяв у ньому.
Потім вивів я вас,
6
Та й повів батьків ваших із Египту, та й дійшли ви до моря.
Египтяне ж уганяли за вашими батьками до Червоного моря з боєвими колесницями й комонником.
7
І покликнули вони до Господа про рятунок, і дав він так, що між вами і Египтянами постала густа темрява;
тодї попустив він морю ринуту, так що вкрило їх.
І вбачали ви своїми очима, що я допустив на Египтян;
потім пробували ви немалий час у пустинї.
8
А звідтіля двинув я вас у землю Аморіїв, що седїли осадами по тім боцї Йорданї, і воювали вони з вами, та я подав їх вам на поталу, і ви осягли землю їх у державу і я вигубив їх перед вами.
9
Потім устав Балак Зіпоренко, царь Моабійський, і бив на Ізраїля.
І послав він кликати Білеама Беоренка, щоб вас прокляв.
10
Однакже я не схотїв слухати Білеама;
він же ще й надто благословив вас, і сим робом визволив я вас з рук його.
11
Потім перейшли ви за Йордань і дойшли до Ерихону, і били на вас осадники Ерихонські, Аморії, Ферезії, Канаанїї, Гетії, Гергазії, Гевії та Евузії, і подав я вам їх на поталу.
12
І послав я шершнї поперед вас, і прогнали вони їх перед вами, двох царів Аморійських.
Не мечем твоїм і не луком твоїм се сталось.
13
І надїлив я землею вас, в якій ти не трудився, і городами, що їх ви не будували, а одначе ви осїлись у них;
виноградниками й оливними садами, що не насаджували ви, а пожиткуєтесь ними.
14
Оце ж бійтеся Господа і служіть йому щиро та вірно, та відпихайте геть боги, що їм ваші предки по тім боцї ріки й у Египтї служили, а служіте Господеві.
15
Коли ж не любо вам служити Господеві, так вибирайте тепер, кому хочете служити: чи богам, що їм служили предки ваші, що жили по тім боцї ріки, чи богам Аморіїв, що в землї їх ви тепер живете;
я ж і мій дом служити мем Господеві!
16
Відказав тодї люд й казав: Нї!
не буде того, щоб ми покинули Господа, щоб служити иншим богам!
17
Нї!
Господь нашим Богом;
се він був, що вивів нас і батьків наших із Египту, де ми були невольники, привів сюди і перед нашими очима чинив сї великі чудеса, і всюди нас оберегав у дорозї, що нею ми ходили, й між усїма народами, що через них ми проходили.
18
І попроганяв Господь поперед нами всї народи, й Аморіїв, осадників бувших у сїй землї.
Тож і ми служити мемо Господеві, бо він Бог наш!
19
І рече Йозуа до люду: Не зможете ви служити Господеві, бо він сьвятий Бог;
ревнивий Бог він;
не стерпить вам переступи ваші й гріхи ваші!
20
Як покинете Господа і служити мете чужоземнїм богам, він одвернеться від вас і попустить допуст на вас і погибель, після того як перше посилав вам благодать.
21
І відказав люд Йозуйові: Нї, волимо служити Господеві!
22
Рече тодї Йозуа до люду: Ви сьвідки за себе самих, що вибрали службу Господеві?
І мовляли вони: Так, ми сьвідками!
23
Повідкидайте ж геть богів чужоземнїх, які є між вами, і прихилїте ваші серця до Господа, Бога Ізрайлевого!
24
І мовляли люде Йозуйові: Волимо Господеві, Богу нашому, служити і гласу його слухати!
25
І постановив Йозуа того дня завіт з народом, і дав їм там у Сихемі закон і право.
26
І написав Йозуа сї слова в книзї закону Божого, і взяв камення великого та й поставив там під дубом, що був при храминї Господнїй.
27
І промовив Йозуа до всього люду: Дивітесь, сей камінь сьвідкувати ме проти нас, бо він чув усї слова, що глаголав до нас Господь;
тим і мусить бути сьвідком проти вас, щоб не зрадили ви Бога вашого.
28
Після сього відпустив Йозуа нарід, кожного в його державу.
29
По сих бувальщинах умер Йозуа, син Навина, Господень раб, ста і десяти год віку,
30
І поховано його в займищі наслїдньої держави його в Тамнат-Сараа на Ефраїмовій горі, на північ від Гаас гори.
31
І служив Ізраїль Господеві докіль жив на сьвітї Йозуа та старшина, що попереживала Ісуса, і знала всї дїї, що вдїяв Господь про Ізраїля.
32
Костї ж Йосифові, що Ізрайлитяне принесли з Египту, поховано в Сихемі на полі, що купив Яков у синів Геммора, батька Сихемового, за сто срібняків і надїлив синам Йосифовим в державу.
33
Умер же й Елеазар Ароненко, і поховано його на горі Фінееса, сина його, що надїлено йому на Ефраїм горах.