1
І рече Господь Мойсейові:
2
Промов до синів Ізрайлевих та скажи до них: Се сьвята Господнї, що обявите їх зборами сьвятими;
мої празники, такі:
3
Шість день можна вам робити дїло, а семого дня субота на спочинок, сьвятий збір.
Нїякого дїла не робити мете.
Спочинок се про Господа по всїх осадах ваших.
4
Ось сьвята Господнї, сьвяті збори, що будете скликати їх призначеного часу:
5
Первого місяця, на чотирнайцятий день місяця, між двома вечорами, паска Господеві.
6
А на пятнайцятий день того ж місяця сьвято опрісноків Господеві;
сїм день опрісноки їсти мете.
7
На первий день сьвяті збори будуть у вас.
Нїякої роботи не робити мете.
8
Та приносити мете огняну жертву Господеві сїм день;
на семий день сьвяті збори, нїякої роботи не робити мете.
9
І рече Господь Мойсейові: Промов до синів Ізрайлевих і кажи до них:
10
Як прийдете в землю, що я оддаю вам, і жати мете жниво її, так мусите подавати снопа первоплоду жнива вашого сьвященникові;
11
І принесе він снопа перед Господом, щоб залюбки прийнято від вас;
на другий день після суботи принесе він його.
12
І дня того, як будете приносити снопа, мусите жертвувати ягня без скази, однолїтка на всепаленнє Господеві,
13
І хлїбну жертву його: дві десятинї ефи муки, змішаної з олїєю;
огняна жертва Господеві, пахощі любі;
і жертву ливну його: вина четвертину гина.
14
Нї хлїба, нї зерна піджареного, нї зерна сирого не їсти мете до того самого дня, поки не принесете жертівного дару Богу вашому: Устав се віковічний в родах ваших в усїх осадах ваших.
15
І будете лїчити собі від другого дня послї суботи, від того дня, як принесли снопа в жертву гойдану, сїм повних тижнїв.
16
До другого дня послї семої суботи відлїчите собі пятьдесять днїв;
та й принесете нову хлїбну жертву Господеві.
17
Із осад ваших подасьте два хлїби на гойдану жертву;
із двох десятин ефи муки пшеничної вони будуть, квашеними спечені будуть;
як первоплід Господеві.
18
І принесете з хлїбом семеро ягнят без скази однолїтків, та бичка одного, та два барани, на огняну жертву Господеві будуть вони, та жертву хлїбну і жертву ливну до них: огняна жертва, любі пахощі Господеві.
19
І принесете козла одного на жертву за гріх та двоє ягнят однолїтків на жертву мирну.
20
І сьвященник принесе їх з первоплодом хлїбним та з двома ягнятами як жертву гойдану перед Господом;
сьвяте вони будуть Господеві про сьвященника.
21
І обявите того ж самого дня, сьвяті збори будуть в вас.
Нїякої роботи не робити мете.
Установа віковічня в усїх осадах ваших.
22
І як збираєте жниво в своїй землї, так не дожинати меш країв поля твого, і колоссє, що попадає, не збирати меш.
Убогому та захожому зоставиш їх.
Я Господь, Бог ваш.
23
І рече Господь Мойсейові:
24
Промов до синів Ізрайлевих і скажи: Місяця семого, на первий день місяця, мусить у вас бути відпочинок, споминки гуку рогового, сьвятий збір.
25
Нїякої роботи не будете робити, а приносити огняні жертви Господеві.
26
І рече Господь Мойсейові:
27
А десятий день того семого місяця буде день премирення.
Сьвяті збори будуть у вас, і будете впокорювати душі ваші й приносити огняні жертви Господеві.
28
І нїякої роботи не робити мете в той самий день;
бо се день премирення, щоб робити покуту за вас перед Господом, Богом вашим.
29
Тим же то всяка душа, що не впокорювати меться того дня, викорениться зміж люду свого.
30
І всяка душа, що робити ме яке б то нї було дїло в той день, викореню ту душу зміж люду її.
31
Нїякого дїла не робити мете: установа віковічна в роди ваші по всїх осадах ваших.
32
Суботою на спочинок він буде в вас, і будете впокорювати душі ваші;
з вечора девятого дня того місяця, від вечора до вечора, будете сьвяткувати соботу вашу.
33
І рече Господь Мойсейові:
34
Промов до синів Ізрайлевих і скажи: На пятнайцятий день сего місяця семого сьвято кучок, сїм день Господеві.
35
Первого дня сьвяті збори.
Нїякої роботи не робити мете.
36
Сїм день приносити мете огняну жертву Господеві;
восьмого дня будуть сьвяті збори, і принесете огняну жертву Господеві: се сьвяточні сходини, не робити мете жадної роботи.
37
Се празники Господнї, що звати мете сьвятими зборами, щоб приносити огняні жертви Господеві, жертву всепалення і жертву хлїбну, жертву заколену і ливну, кожне свого дня:
38
Опріч собіт Господнїх, і опріч приносів ваших, та й опріч усїх обітниць ваших, і опріч добровільних дарів ваших, що даєте Господеві.
39
А на пятнайцятий день семого місяця, як позбираєте вроджай із землї, сьвяткувати мете сьвято Господнє сїм день;
у первий день буде відпочинок і в восьмий день відпочинок.
40
І поберете собі віття з гарного дерева, гілля пальмового, і гілля широколистого дерева, та вербового, що понад бурчаками, і веселити метесь перед Господом, Богом вашим, сїм день.
41
І сьвяткувати мете се сьвято Господеві сїм день що року: установа віковічня в роди ваші;
семого місяця сьвяткувати мете се.
42
У кучках жити мете сїм день;
кожен землянин Ізраїльський жити ме в кучках;
43
Про те, щоб знали роди ваші, що в кучках оселив я синів Ізрайлевих, як вивів їх з Египецької землї.
Я Господь, Бог ваш.
44
І обявив Мойсей сьвята Господнї перед синами Ізрайлевими.