1
Як же зійшов з гори, багато народу йшло слїдом за Ним.
2
Коли се приступив прокажений і вклонивсь Йому, кажучи: Господи, коли хочеш, то зможеш очистити мене,
3
І простяг Ісус руку, й приторкнувсь до него, й рече: Хочу, очистись.
І зараз очистилась проказа його.
4
І рече до него Ісус: Гледи ж, не кажи нїкому, а йди та покажись священикові, й принеси дар, який повелїв Мойсей на сьвідкуваннє їм.
5
А як увійшов Ісус у Капернаум, приступив до Него сотник, благаючи Його,
6
й говорячи: Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і тяжко мучить ся.
7
І рече до него Ісус: Я пійду та сцїлю його.
8
Озвав ся же сотник і сказав: Господи, не заслужив я того, щоб Ти ввійшов під мою стелю;
а промов одно слово, то й одужає слуга мій.
9
Бо сам я чоловік під властю, і маю воїни під собою;
і скажу сьому: Йди, то й іде;
а другому: Прийди, то й прийде, а слузї моєму: Роби те, то й робить.
10
Почувши се Ісус, дивував ся, і рече до тих, що йшли слїдом за Ним: Істино кажу вам: Навіть в Ізраїлї не знайшов я такої віри.
11
І кажу вам: Що многі прийдуть од сходу й заходу, та й сядуть з Авраамом, з Ісааком і з Яковом у царстві небесному,
12
а сини царства будуть повикидані у темряву надвірню: там буде плач і скриготаннє зубів.
13
І рече Ісус до сотника: Йди, і, як вірував єси, станеть ся тобі.
І одужав слуга його тієї самої години.
14
І прийшов Ісус до Петрової господи, та й побачив, що теща його лежить у пропасницї.
15
І приторкнувсь до руки її, й покинула пропасниця її;
й вставши вона, послуговала їм.
16
Як же настав вечір, приведено до Него багато біснуватих;
і повиганяв Він біси словом, і сцїлив усїх недужих;
17
щоб справдилось, що сказав Ісаїя пророк, глаголючи: Узяв Він на себе недуги наші, й понїс болещі наші.
18
Як же побачив Ісус великий натовп кругом себе, то звелїв плисти на той бік.
19
І приступивши один письменник, каже до Него: Учителю, пійду слїдом за Тобою, куди б Ти нї пійшов.
20
Ісус же рече до него: Лисицї мають нори, й птаство небесне гнїзда;
Синові ж чоловічому нїде й голови прихилити.
21
Другий же ученик Його каже до Него: Господи, дозволь менї перш пійти поховати батька мого.
22
Ісус ж рече до него: Йди слїдом за мною;
нехай мертві ховають мерцї свої.
23
І, як увійшов у човен, поввіходили слїдом за Ним ученики Його.
24
Аж ось схопилась велика хуртовина на морі, така що филя заливала човна;
Він же спав.
25
І, приступивши ученики Його, розбудили Його, кажучи: Господи, спаси нас: погибаємо.
26
І рече до них: Чого ви злякались, маловірні?
Тодї встав, і погрозив вітрам та морю;
і настала велика тиша.
27
Люде ж дивувались, говорячи: Хто се такий, що й вітри й море слухають Його!
28
І як переплив на той бік у Гергесинську землю, зустріло Його два біснуватих, що вийшли з гробів, вельми злющі, так що нїхто не важив ся ходити дорогою тією.
29
І ось, закричали, говорячи: Що нам і Тобі, Ісусе, Сину Божий?
чи на те прийшов єси сюди, щоб нас заздалегідь мучити?
30
Оддалеки ж од них пас ся великий гурт свиней.
31
А біси благали Його, кажучи: Коли нас виженеш, то дозволь нам увійти в гурт свинячий.
32
І рече до них: Ійдїть.
І, вийшовши вони, увійшли в стадо свиняче: коли се увесь гурт свинячий кинувсь із кручі в море, та й потонув у водї.
33
А пастухи повтїкали й, прибігши в город, росказали про все й про біснуватих.
34
І ось увесь город вийшов назустріч Ісусові, а, побачивши Його, благали, щоб вийшов геть із границь їх.