1
І рече Господь Мойсейові в Синайському степу, в соборному наметї, на первий день другого місяця, у другому роцї по виходї із Египецької землї, і каже:
2
Перелїчіть усю громаду синів Ізрайлевих, по поколїннях їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, усїх музького полу по головах їх.
3
Од двайцяти років і старше, кожного, що зможе стояти в військовій лаві Ізраїля;
перелїчуйте їх по полках їх, ти з Ароном,
4
І буде в вас один чоловік для кожного поколїння, чоловік, що є головою в батьківському дому свойму.
5
І се ймена тих, що стояти муть із вами: Від Рубена: Єлизур Шедеуренко.
6
Від Симеона: Селуміїль Зуришадайєнко.
7
Від Юди: Нахзон Аминадабенко;
8
Від Іссахара: Нетанеїль Зуаренко;
9
Від Зебулона: Єлїаб Гелоненко;
10
Від синів Йосифови: від Ефраїма: Елїшама Амігуденко;
від Манассе: Гамалеїль Педазуренко;
11
Від Бенямина: Абидан Гидеонїєнко;
12
Від Дана: Ахієзер Амішадаєнко;
13
Від Азера: Пагіїль Окраненко;
14
Від Гада: Елеасаф Дегуйленко;
15
Від Нафталїя: Агира Енаненко:
16
Се покликані до громади, князі родів батьківських;
се були голови над тисячами в Ізраїлї.
17
І взяли Мойсей та Арон людей сих, що їх назвав Господь на імя.
18
І всю громаду скликали вони на первий день другого місяця.
І списано родоводи їх, по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен, від двайцяти років і старше, по головах їх;
19
Як заповідав Господь Мойсейові.
І так перелїчив їх у Синай пустинї.
20
І було синів Рубена, первеньця Ізрайлевого: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, по головах їх, всього музького полу, від двайцяти років і старше, всїх, що ставали до війська,
21
Перелїчених з поколїння Рубенового, сорок шість тисяч і пятьсот.
22
Синів Симеонових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу, від двайцяти років і старше, всїх що ставали до війська,
23
Перелїчених з поколїння Симеонового, пятьдесять девять тисяч і триста.
24
Синів Гадових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, що до війська ставали,
25
Перелїчених з колїна Гадового, сорок шість тисяч шістьсот і пятьдесять.
26
Синів Юдиних: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
27
Перелїчених з поколїння Юдиного, сїмдесять чотири тисячі і шістьсот.
28
Синів Іссахарових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, що до війська ставали,
29
Перелїчених з поколїння Іссахарового, пятьдесять чотири тисячі і чотириста.
30
Синів Зебулонових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу, від двяйцяти років і старше, що до війська ставали,
31
Перелїчено з поколїння Зебулонового, пятьдесять сїм тисяч і чотириста.
32
Синів Йосифових: Синів Ефраїмових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
33
Перелїчено з поколїння Ефраїмового, сорок тисяч і пятьсот.
34
Синів Манассеїних: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
35
Перелїчено з поколїння Манассеїнового, трийцять дві тисячі і двістї.
36
Синів Беняминових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
37
Перелїчених з поколїння Беняминового, трийцять пять тисяч і чотири ста.
38
Синів Данових: Поколїння їх по родинам їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
39
Перелїчених з поколїння Данового, шістьдесять дві тисячі і сїмсот.
40
Синів Ассерових: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, всього музького полу від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
41
Перелїчених з поколїння Ассерового, сорок одна тисяча і пятьсот.
42
Синів Нафталїєвих: Поколїння їх по родинах їх, по батьківських домах їх, по лїчбі імен їх, від двайцяти років і старше, всїх що до війська ставали,
43
Перелїчених з поколїння Нафталїєвого, пятьдесять три тисячі і чотириста.
44
Се перелїчені, що їх поперелїчували Мойсей та Арон та князї Ізраїльські, що їх було дванайцять чоловіка: були вони кожний за батьківський дім свій.
45
Так перелїчено синів Ізрайлевих по батьківських домах їх від двайцяти років і старше, всїх що до війська Ізраїльського ставали.
46
І було всїх перелїчених шістьсот три тисячі і пятьсот пятьдесять.
47
Левітів же по батьківському поколїнню не перелїчувано між ними.
48
Сказав бо Господь Мойсейові:
49
Тілько Левієве поколїннє не подаси до переписї, і не лїчити меш їх між синами Ізрайлевими,
50
А мусиш поставити Левітів над храминою сьвідчення і над усїм знаряддєм її і над усїм, що до неї належить.
Носити муть вони храмину і все знаряддє її, і будуть вони на послугу при нїй, і отаборяться навкруги храмини.
51
І як треба буде нести храмину, нехай підносять її Левіти;
а як треба зупинитись храминї, становити муть її Левіти.
Хто ж чужий наближиться до неї, тому буде смерть.
52
І стануть табором сини Ізрайлеві, кожний у свому таборі, і кожний під своїм прапором, по полках своїх.
53
Левіти ж мусять отаборитись навкруги храмини сьвідчення, щоб не загорівся гнїв мій на громаду синів Ізрайлевих, і будуть Левіти на чатах при храминї сьвідчення.
54
І вчинили сини Ізрайлеві все;
як заповідав Господь Мойсейові, так вчинили вони.