1
І промовив Господь до Мойсея:
2
Повели синам Ізрайлевим і скажи їм: Приноси мої, хлїб мій, на огняні жертви мої, на любі пахощі мої мусите приносити менї у призначений час.
3
І скажи їм: Ось які огняні жертви маєте приносити Господеві: двоє ягнят перволїтних без скази, щодня, як повсячасне всепаленнє.
4
Одно ягня принесеш уранцї, а друге ягня принесеш між двома вечорами;
5
А як хлїбну жертву, одну десятину ефи муки пшеничної, перемішаної з четвертиною гіна олїї забиваної.
6
Повсячасне всепаленнє, що установлено його на Синай горі про любі пахощі, огняна жертва Господеві.
7
А як жертву ливну четвертину гіна про одно ягня.
У сьвятинї мусиш приносити Господеві жертву ливну з кріпкого напитку.
8
А ягня друге принесеш між двома вечорами;
хлїбну і ливну жертву як вранцї принесеш до того, огняну жертву любих Господеві пахощів.
9
А в день субітний двоє ягнят без скази і дві десятини муки пшеничної, перемішаної з олїєю, та жертву ливну до того.
10
Се всепаленнє в день субітній, що суботи, опріч всепалення повсячасного і його жертви ливної.
11
А як настає ваш місяць, приносити мете на всепаленнє Господеві: двоє бичків та одного барана, семеро ягнят перволїтків без скази;
12
А до кожного бичка три десятини муки пшеничної, перемішаної з олїєю як хлїбну жертву;
а до одного барана дві десятини муки пшеничної, перемішаної з олїєю, як жертву ливну;
13
І до кожного ягнятї по десятинї муки пшеничної, перемішаної з олїєю, як хлїбну жертву.
Се всепаленнє, любі пахощі, огняня жертва Господеві.
14
А їх жертви ливні: пів гіна до одного бичка, і третина гіна до одного барана, а четвертина гіна до ягнятї.
Се всепаленнє новомісячне, по всї місяцї року.
15
І козла одного на жертву за гріх приносити муть Господеві, опріч всепалення повсячасного з возливаннєм його.
16
А первого місяця, на чотирнайцятий день місяця паска Господеві;
17
А на пятнайцятий день того місяця сьвято;
сїм день опрісноки треба їсти,
18
На первий день будуть сьвяті збори у вас, і нїякого дїла робочого не робити мете.
19
А будете приносити жертву огняну, всепаленнє Господеві: двоє бичків, та одного барана, та семеро ягнят перволїтків;
без скази мусять у вас бути;
20
А як жертву хлїбну до них: муки пшеничної перемішаної з олїєю, три десятини ефи на одного бичка і дві десятини на барана;
21
По десятинї принесете на кожне з сїмох ягнят.
22
І козла одного про жертву за гріх на спокутуваннє за вас.
23
Опріч всепалення ранїшного, повсячасної жертви огняної, приносити мете се.
24
Се будете приносити через сїм день;
як хлїб огняної жертви, пахощі любі Господеві;
опріч всепалення повсячасного будете приносити се вкупі з жертвою ливною.
25
А на семий день будуть сьвяті збори в вас: і жадної роботи не робити мете.
26
І в день первеньцїв, як приносите нову хлїбну жертву Господеві, послї вашого сьвята однотижневого будуть сьвяті збори в вас;
жадної роботи не робіть.
27
І принесете всепаленнє на любі пахощі Господеві: двоє бичків, одного барана, семеро ягнят перволїтків;
28
І жертву хлїбну до них: муки пшеничної перемішаної з олїєю три десятини ефи на одного бичка, дві десятини на одного барана,
29
По десятинї на кожне з сїмох ягнят;
30
Одного козла на спокутованнє за вас.
31
Опріч всепалення повсячасного вкупі з хлїбною і ливною жертвою будете приносити їх, без скази будуть вони в вас.