1
А се постань Аронова та Мойсейова, як розмовляв Господь із Мойсейом на Синай горі.
2
І се ймена синів Аронових: Надаб, первенець, та Абигуй, Елеазар та Ітамар.
3
Се ймена синів Аронових, помазаних сьвященників, висьвячених, щоб служили сьвященну службу.
4
І померли Надаб та Абигуй перед Господом, як приносили чужий огонь перед Господом в Синайському степу, дїтей же в їх не було.
І були сьвященниками Елеазар та Ітамар перед лицем Арона, батька свого.
5
І рече Господь Мойсейові:
6
Нехай приступить поколїннє Левієве, та й поставиш їх перед Ароном сьвященником, щоб услуговували вони йому.
7
І нехай вони дбають про все, що йому треба, йому й усїй громадї в соборному наметї, щоб служити службу в сьвятинї.
8
І будуть доглядати знадібя в соборному наметї та стерегти синів Ізраїля, щоб відправляли службу в храминї.
9
І віддаси Левітів Аронові й синам його;
зовсїм віддані йому будуть вони зміж синів Ізрайлевих.
10
Арона ж і синів його поставиш до сьвященичої служби;
коли ж чужениця який приступить, передати його смертї.
11
І рече Господь Мойсейові:
12
Се я сам узяв Левітів зміж синів Ізрайлевих замість усїх первенцїв, що їх приводить мати між синами Ізрайлевими, і будуть Левіти моїми.
13
Мій бо всякий первенець: Того дня, як повбивав я усї первеньцї в Египецькій землї, присьвятив я собі всї первенцї в Ізраїлї, від людини до скотини;
менї будуть вони, менї Господеві.
14
І рече Господь Мойсейові в Синайському степу:
15
Перелїчи сини Левієві по батьківських домах їх, по родинах їх.
Увесь музький пол їх мусиш перелїчити;
від одномісячного немовлятка й старше перелїчиш їх.
16
І перелїчив їх Мойсей по слову Господньому, як він заповідав.
17
І були сї сини Левієві по йменах своїх: Герзон і Кегат і Мерарій.
18
І се ймена синів Герсона по родинах їх: Лїбнїй і Семій.
19
А сини Кегата по родинах їх: Амрам та Їзгар, Геброн та Узеїль.
20
А сини Мерари по родинах їх: Махлїй та Мушій.
Се родини Левієві, по батьківських домах їх.
21
Від Герсона: родина Лабнїїв і родина Семіїв;
се родина Герсонїїв.
22
Перелїчених їх по лїчбі всього музького полу, від одномісячного немовлятка і старше перелїчених їх, сїм тисяч і пятьсот.
23
Родини Герсонїїв отаборились за храминою, на захід соньця.
24
А князь батьківського дому в Герсонїїв був Елясаф Лаеляненко.
25
І мали доглядати Герсонїї в соборному наметї: храмину й намет і покриттє його і завісу коло входу в соборний намет,
26
І завісу в дворі і завісу при входї до двора, що навкруги храмини й жертівника і посторонків його на всю потріб їх.
27
А від Кегата родина Амраміїв і родина Їзгаріїв і родина Гебронїїв і родина Узієлїїв.
Се родина Кегатіїв.
28
По лїчбі всього музького полу, від одного місяця і старше, вісїм тисяч шістьсот, що були сторожі коло сьвятинї.
29
Родини синів Кегата отаборились з полуденного боку храмини.
30
А князь батьківського дому в родин Кегатіїв був Елїзафал Узієленко.
31
А доглядали вони: скриню й стола і сьвітильника і жертівників і посудини в сьвятинї, що були для служби, і завіси і всього, що треба робити.
32
А князь над князями Левітів Елеазар, син Арона сьвященника;
він був доглядачем над тими, що були на сторожі коло сьвятинї.
33
Від Мерарія: родина Махелїїв і родина Мушіїв;
се родини Мераріїв.
34
І перелїчених їх по лїчбі всього музького полу, від одного місяця і старше: шість тисяч і двістї.
35
А князь батьківського дому в родинї Мераріїв був Зурієль Абихайлїєнко.
Стояли вони табором на північньому боцї храмини.
36
А мали доглядати сини Мерарія: Дощок храмини і засовів її і стовпів її і підніжків її, і всієї посудини і всякої служби при них;
37
І стовпів навкруги двора і підніжків їх і приколків їх і мотузів їх.
38
А ті, що спереду храмини, проти сходу, перед соборним наметом на схід соньця отаборились, були Мойсей та Арон та сини його, що були на сторожі коло сьвятинї замість синів Ізрайлевих.
Коли ж посторонний чоловік наближиться, то буде йому смерть.
39
Усїх перелїчених Левітів, що перелїчив Мойсей з Ароном, як заповідав Господь, по родинах їх, всього музького полу, від одного місяця і старше, було двайцять і дві тисячі.
40
І рече Господь Мойсейові: Перелїчи всї первенцї музького полу в синів Ізрайлевих, від одного місяця й старше, і позлїчуй імена їх.
41
І мусиш узяти Левітів для мене, Господа, замість усїх первеньцїв із синів Ізрайлевих, і скотину в Левітів замість усїх перваків із скотини в синів Ізрайлевих.
42
І перелїчив Мойсей, як заповідав Господь йому, все первородне у синів Ізрайлевих.
43
І було всїх первеньцїв музького полу, по лїчбі імен, від одного місяця і старше, по перелїку їх, двайцять дві тисячі двістї сїмдесять і три.
44
І рече Господь Мойсейові:
45
Возьми Левітів замість усїх первеньцїв із синів Ізрайлевих, і будуть моїми Левіти;
Господнїми.
46
А тих двістї сїмдесять і трьох первеньцїв із синів Ізрайлевих, що їх більше над лїчбу Левітів, мусиш викупити;
47
І взяти по пять секлїв за голову;
по секлям сьвятинї возьмеш, двайцять гер за один секель.
48
А срібло віддаси як викуп за тих, що над лїчбу їх більше, Аронові та синам його.
49
І взяв Мойсей викупні гроші з тих, що були на лїчбу викуплених Левітами;
50
За первеньцїв у синів Ізрайлевих узяв срібла тисячу триста шістьдесять і пять секлїв, по секлям сьвятинї.
51
І віддав Мойсей викупні гроші Аронові та синам його, по слову Господньому, як заповідав Господь Мойсейові.