1
Се шляхи синів Ізрайлевих, що вийшли з Египецької землї з полками своїми, під приводом Мойсейовим та Ароновим.
2
А Мойсей позаписував виходи їх по шляхах їх, як заповідав Господь.
І се шляхи їх по виходах їх:
3
Рушили вони з Раємзесу в первому місяцї на пятнайцятий день первого місяця.
На другий день після паски вийшли сини Ізраїля під сильною рукою, перед очима всїх Египтян.
4
А Египтяне ховали первенцїв своїх, що побив Господь між ними;
і звершив Господь суд над богами їх.
5
І рушили сини Ізрайлеві від Раємзеса та й отаборились у Суккотї.
6
І рушили вони із Суккоту та й отаборились ув Етамі, що край степу.
7
І рушили з Етаму та й повернули на Пі-Гахирот, що проти Бааль-Зефона, та й отаборились перед Микдолем.
8
І рушили з Пі-Гахироту та й перебріли серединою моря в степ, та й ійшли три днї ходи у степу Етам, та й отаборились коло Мари.
9
І рушили від Мари та й прийшли в Елїм;
а в Елїмі знайшли дванайцять криниць і сїмдесять пальмових дерев;
і отаборились там.
10
І рушили з Елїма та й отаборились над Червоним морем.
11
І рушили з над Червоного моря та й отаборились у Син степу.
12
І рушили із Син степу та й отаборились у Дофцї.
13
І рушили з Дофки, та й отаборились в Алушу.
14
І рушили з Алуша та й отаборились у Рефидимі;
і не мали там люди води до пиття.
15
І рушили з Рефидиму та й отаборились у Синай степу.
16
І рушили із Синай степу та й отаборились коло Кіброт-Гаттаява.
17
І рушили від Кіброт-Гаттаява та й отаборились у Газеротї.
18
І рушили з Газерота та й отаборились у Ритмі.
19
І рушили з Ритми та й отаборились у Риммон-Перезї.
20
І рушили з Риммон-Переза та й отаборились у Либнї.
21
І рушили з Либни та отаборились у Риссї.
22
І рушили з Рисси та й отаборились у Кегелатї.
23
І рушили з Кегелата та й отаборились під Шефер горою.
24
І рушили від Шефер гори та й отаборились у Гарадї.
25
І рушили з Гаради та й отаборились у Макелотї.
26
І рушили з Макелоти та й отаборились у Талатї.
27
І рушили з Талати та й отаборились у Таратї.
28
І руши ли з Тарати та й отаборились у Митцї.
29
І рушили з Митки та й отаборились у Гашмонї.
30
І рушили з Гашмона та й отаборились у Мозеротї.
31
І рушили з Мозерота та й отаборились у Бене-Яаканї.
32
І рушили з Бене-Яакана та й отаборолись у Гор-Гідгадї.
33
І рушили з Гор-Гідгада та й отаборились у Йотбатї.
34
І рушили з Йотбата та й отаборились ув Абронї.
35
І рушили з Аброна та й отаборились у Езйон-Гебер.
36
І рушили з Езйон-Гебера та й отаборились у Зин степу, се Кадес.
37
І ру шили із Кадесу та й отаборились на Гор горі, на границї землї Едомської.
38
І зійшов Арон сьвященник на Гор гору, по слову Господньому, та й умер там у сороковому роцї після виходу синів Ізрайлевих із Египту, у пятому місяцї, на первий день місяця.
39
Аронового ж віку було сто двайцять і три роки, як умер він на Гор горі.
40
І почув царь Арадський, Кананїй, що жив на полуденнїй частинї в Канаан землї, перечув, що наступають синове Ізрайлеві.
41
І рушили вони від Гор гори та й отаборились у Залмонї.
42
І рушили із Залмони та й отаборились у Пупонї.
43
І рушили із Пупона та й отаборились в Оботї.
44
І рушили з Обота та й отаборились у Ійм Абаримі, на границї Моаба.
45
І рушили з Ійма та й отаборились у Дибон-Гадї.
46
І рушили з Дибон-Гаду та й отаборились в Алмон Диблатаїмі.
47
І рушили з Алмон-Диблатаїма та й отаборились під Абарим горами на проти Небо.
48
І рушили від Абарим гір та й отаборились на степах Моабських, на Йорданї проти Ерихону.
49
І отаборились на Йорданї, від Бет-Єзімотя до Абель-Ситтима на рівнинах Моаба.
50
І промовив Господь на рівнинах Моабських, над Йорданом проти Ерихону кажучи:
51
Промов до синів Ізраїля і скажи їм:
52
Як перейдете через Йордань в Канаан землю, так проганяйте всїх осадників тієї землї перед собою і руйнуйте всї тесані ідоли їх;
і всї виливані балвани поруйнуйте, і всї жертівники високі спустоште,
53
І запануєте над землею сією та й осядетесь там, бо вам оддав я землю сю як власність.
54
І роздїлите землю по жеребу між родинами вашими;
у кого душ більше, тому побільшите наслїддє, а в кого буде меньше, тому поменьшите наслїддє.
Де кому випаде жереб, те буде наслїддє його.
55
Коли ж не повиганяєте осадників сієї землї перед собою, так останок їх буде колючками в очах у вас і терниною під боками в вас, і тїснити муть вас на землї, де живете ви.
56
І станеться, що зроблю з вами те, що я задумав з ними зробити.