1
І було се того дня як скіньчив Мойсей ставити храмину, і помазав її та й осьвятив її, і всю посудину її, і жертівника і всю посудину його, і як він помазав і осьвятив їх;
2
То прийшли князї Ізрайлеві, голови батьківських домів їх, що були князями поколїнїв, і начальниками перелїчених,
3
І принесли приноси свої перед Господа: шість критих возів і дванайцять волів, один віз на два князї, та один віл за кожного з них, і привели їх перед храмину.
4
І рече Господь Мойсейові:
5
Возьми їх від них, і будуть вони на службу в соборному наметї, і передай їх Левітам, кожному, що годиться по службі його.
6
І взяв Мойсей вози й волів та й оддав їх Левітам.
7
Два вози і чотири воли віддав синам Герсоновим, дивлючись по їх послузї,
8
А чотири вози і вісїм волів оддав синам Мерарієвим, дивлючись по їх послузї під доглядом Ітамара, сина Арона, сьвященника.
9
Синам же Кегатовим не дав нїчого;
вони бо робили послугу коло сьвятинї, - на плечах носили її.
10
І приносили князї посьвятні дари жертівника того дня, як помазано його;
і принесли князї дари свої перед жертівником.
11
І рече Господь Мойсейові: Щодня приносити ме один князь приноси свої на осьвяченнє жертівника.
12
І той, що принїс первого дня свій приніс, був Нахзон Аминадабенко, з поколїння Юдиного.
13
А приніс його був: один полумисок срібний, сто трийцять секлїв вагою, кубок срібний в сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, як жертва хлїбна;
14
Одна чаша, десять секлїв золота вагою, повна кадила;
15
Один молодий бик, один баран, одно ягня однолїтне, на всепаленнє;
16
Один козел на жертву за гріх;
17
А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят однолїтків пятеро.
Се був приніс Нахзона Аминадабенка.
18
На другий день приносив жертву князь синів Иссахарових, Нетанеїль Зуаренко.
19
А жертва його була: один полумисок срібний, сто і трийцять секлїв вагою, один кубок срібний, сїмдесять секлїв вагою, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, як хлїбна жертва;
20
Чаша одна, десять секлїв золота вагою, повна кадила;
21
Молодий бик один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;
22
Козел один на жертву за гріх;
23
А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтнїх пятеро.
Се був приніс Нетанеїла Зуаренка.
24
На третїй день князь синів Зебулонових, Єлїаб Гелоненко.
25
А приніс його такий: один полумисок срібний вагою сто і трийцять секлїв, один срібний кубок вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидви повні муки пшеничної, замішаної на олїї, на жертву хлїбну;
26
Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
27
Молодий бик один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;
28
Козел один на жертву за гріх;
29
А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро.
Се був приніс Єлїаба Гелоненка.
30
На четвертий день князь синів Рубенових, Єлизур Шедеуренко.
31
А приніс його був: один полумисок срібний, вагою сто трийцять секлїв, один кубок срібний, вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
32
Чаша одна, вагою десять секлїв золота, повна кадила;
33
Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;
34
Козел один на жертву за гріх;
35
А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро.
Се приніс Єлизура Шедеуренка.
36
На пятий день князь синів Симеонових, Селуміїль Зуришадаєнко.
37
А приніс його був такий: один полумисок срібний вагою сто трийцять секлїв, один кубок срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
38
Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
39
Бичок один, баран один, ягня однолїтне одно на всепаленнє;
40
Козел один на жертву за гріх;
41
А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро.
Се приніс Селуміїла Зуришадаєнка.
42
На шестий день князь у синів Гадових, Єлеасаф Дегуйленко.
43
А приніс його такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
44
Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
45
Бичок один, баран один, ягня однолїтне одно на всепаленнє;
46
Козеня одно на гріхожертву;
47
А на жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро.
Се приніс Єлеасафа Дегуйленка.
48
На семий день князь синів Ефраїмових, Елїшама Амігуденко.
49
А приніс його такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
50
Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
51
Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє.
52
Козел один на жертву за гріх;
53
А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро.
Се приніс Елїшама Амігуденка.
54
На восьмий день князь синів Манассеїних Гамалеїль Педазуренко.
55
А приніс його такий: полумисок срібний вагою сто трийцять секлїв, кубок один вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
56
Чаша одна вагою десять секлїв золота повна ладину.
57
Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє;
58
Козел один про жертву за гріх;
59
А про жертву мирну волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро!
Се приніс Гамалеїла Педазуренка.
60
На девятий день князь синів Беняминових, Абидан Гидеонїєнко.
61
А приніс його такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
62
Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
63
Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно на всепаленнє;
64
Козел один про жертву за гріх;
65
А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро.
Се приніс Абидана Гидеонїєнка.
66
На десятий день князь синів Данових, Ахієзер Амішадаєнко.
67
А приніс його був такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв, кубок срібний один вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
68
Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
69
Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє,
70
Козел один про жертву за гріх;
71
А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро.
Се приніс Ахієзера Амішадаєнка.
72
На одинайцятий день князь синів Ассерових Пагіїль Окраненко.
73
А приніс його був такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв;
кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
74
Чаша одна вагою десять секлїв золота;
повна кадила.
75
Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє;
76
Козел один про жертву за гріх;
77
А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро.
Се приніс Паліїла Окраненка.
78
На дванайцятий день князь синів Нафталїєвих Агири Енаненка.
79
А приніс його був такий: полумисок срібний один вагою сто трийцять секлїв;
кубок один срібний вагою сїмдесять секлїв, по секлеві сьвятинї, обидва повні муки пшеничної, замішаної на олїї, про жертву хлїбну;
80
Чаша одна вагою десять секлїв золота, повна кадила;
81
Бичок один, баран один, ягня перволїтне одно про всепаленнє.
82
Козел один про жертву за гріх;
83
А про жертву мирну: волів пара, баранів пятеро, козлів пятеро, ягнят перволїтків пятеро.
Се приношеннє Агири Енаненка.
84
Се дари на посьвят жертівника, в день його помазання від князїв Ізраїля: полумисків срібних дванайцять, кубків срібних дванайцять, чаш золотих дванайцять;
85
Вагою сто трийцять секлїв кожен полумисок срібний і сїмдесять секлїв кожен кубок.
Увесь посуд срібний вагою дві тисячі й чотири ста секлїв, по секлеві сьвятинї.
86
Чаш золотих дванайцять, повних кадила, по десять секлїв кожна чаша, по секлеві сьвятинї;
всього золота в чашах сто двайцять секлїв.
87
Усієї буйної скотини про всепаленнє було: дванайцять бичків;
дванайцять баранів, дванайцять ягнят перволїтків, а до них хлїбні дари;
дванайцять козлів про жертву за гріх.
88
А всієї буйної скотини на жертву мирну було двайцять і чотири бичків;
крім того шістьдесять баранів, шістьдесять козлів, і шістьдесять ягнят перволїтків.
Се посьвятні дари жертівника в день помазання його.
89
І як увійшов Мойсей у громадянський намет розмовляти з ним, так почув голос, що промовляв до його з віка, що на скринї сьвідчення, і спроміж обох херувимів: і промовляв до його.