1
І рече Господь Мойсейові:
2
Промов до Арона й скажи йому: Як засьвічуєш лямпи, так на передньому боцї сьвітильника мусять сьвітити сїм лямп.
3
І чинив так Арон: на передньому боцї сьвітильника засьвічував лямпи, як заповідав Господь Мойсейові.
4
А сьвітильник був такої роботи: кована робота із золота;
і держало його і квітки його, все було кованої роботи;
по взорцеві, що Господь показав його Мойсейові, так і зроблено сьвітильника.
5
І рече Господь Мойсейові:
6
Возьми Левітів зміж синів Ізраїля та й очисти їх.
7
Та ось що мусиш вчинити з ними, щоб їх очистити: покропи їх водою очищаючою гріхи, і нехай обголять вони бритвою все тїло своє, і повипирають одїж свою та й очистяться.
8
І нехай візьмуть вони бичка і хлїбні дари до його;
муку пшеничну перемішану з олїєю;
а бичка другого візьмеш про жертву за гріх.
9
І приведеш Левітів перед соборний намет і скличеш усю громаду синів Ізрайлевих.
10
І скажеш приступити Левітам перед Господа, і покладуть сини Ізрайлеві руки свої на Левітів.
11
Арон же посьвятить Левітів перед Господом від синів Ізрайлевих, щоб відправляли службу Господеві.
12
А Левіти покладуть руки свої на голову бичкам;
і принесеш одного в жертву за гріх, а другого на всепаленнє Господеві, щоб відправити покуту за Левітів.
13
І поставиш Левітів перед Ароном і перед синами його, і посьвятиш їх Господеві;
14
І повилічуєш Левітів зміж Ізраїля, щоб мої були Левіти.
15
Та й увійдуть після сього Левіти на служеннє в соборний намет.
Так очистиш їх, і посьвятиш їх.
16
Бо оддано їх у власність менї з між синів Ізрайлевих;
замість всього, що приведе мати, замість всїх первороднїх синів Ізрайлевих, взяв я їх собі.
17
Моє бо все первородне між синами Ізрайлевими, і людина і скотина.
Того дня, як я повбивав усїх первеньців у землї Египецькій присьвятив я їх собі.
18
І взяв я Левітів замість усїх первеньцїв між синами Ізрайлевими;
19
Та й оддав я Левітів Аронові й синам його як підданих із між синів Ізрайлевих, щоб вони послугували при службі синів Ізраїля в соборному наметї, та щоб відправляли покуту за синів Ізрайлевих, щоб на синів Ізрайлевих не постигла кара за те, як би приступили сини Ізрайлеві до сьвятинї.
20
І Мойсей та Арон та громада синів Ізрайлевих вчинили так з Левітами;
все, що заповідав Господь про Левітів, вчинили так з ними сини Ізрайлеві.
21
І очистились Левіти, і повипирали одїж свою, і посьвятив їх Арон перед Господом, і відправив Арон покуту за них про очищеннє їх.
22
І після того увійшли Левіти в соборний намет, щоб послугувати перед Ароном і перед синами його.
Як заповідав Господь Мойсейові про Левітів, так і вчинили з ними.
23
І рече Господь Мойсейові:
24
Се закон про Левітів: від двайцять пять років і старше мусять вони ставати до служби в соборному наметї,
25
А від пятьдесять лїт можна вертатись їм із служби, і можна їм не служити більш;
може він помагати браттї своїй при соборному наметї, щоб доглядати всього;
но служби не робити ме.
Так мусиш чинити з Левітами, що до служби їх.