1
Розумний син свойму отцеві втїха, а син безумний - материне горе.
2
Не дають користї добра, неправдою набуті, правда же рятує од смертї.
3
Не дасть Господь голодувати правим, здобутки ж безбожних він їм вирве.
4
Біднїє, хто лїнивий на роботу, трудящая ж рука дає багацтво.
5
Хто лїтом жне, - се чоловік розумний;
хто ж спить у жнива, той - чоловік безпутний.
6
Благословеннє над головою праведника, уста ж безбожника його насилство зацїпить.
7
Память про праведника остане благословенна, імя же безбожних огидне.
8
Мудрий приймає серцем заповідї, а безумний устами спотикається.
9
Хто ходить у правотї, ходить у безпецї;
хто ж скривлює стежки, заслужить кару.
10
Хто моргає очима, розбуджує досаду, а глупий устами спотикнеться.
11
Уста праведного - се джерело жизнї, уста же безбожних неправедність ховають.
12
Ненависть сварнї роздуває, любов же всї гріхи покриває.
13
В устах розумного мудрість пробуває, на тїло ж безумного цїпок спадає.
14
Що мудрий знає, те він ховає, уста же дурного - се близька погибель.
15
Багацтво - се утверджене місто багатиреві, а злиднї - се страх убогому.
16
Праця праведного - для життя, надбаннє безбожника - на гріх.
17
Хто хоронить науку, той на дорозї до жизнї, хто ж відкидає докір, по бездоріжжу блудить.
18
Хто таїть ненависть, у того уста обманливі, а хто розсїває обмову, той дурний.
19
Многомовність не встережесь гріха, хто ж здержує язика - розумен.
20
Очищене срібло - язик праведника, серце же безбожних - се покидь.
21
Праведного уста навчають-пасуть многих, а дурні й мруть, не набравшись розуму.
22
Господня благодать - вона богатим робить, і горя з собою не приносить.
23
Чинити зло - безумному забава, розумний же її у мудростї знаходить.
24
За що безбожного страх обнимає, те його не мине, а праведних бажаннє сповниться.
25
Як буря пронесесь, так безбожного, немов на сьвітї й не було, а праведний - мов би на вічних підвалинах.
26
Що оцет зубам а дим очам, те лїнивий тим, що послугуються ним.
27
Господень страх днїв причиняє, безбожного ж лїта скоротяться.
28
Дожиданнє праведних - радість, а надїя безбожних погибне.
29
Безвинному дорога Господня - твердиня, а страх беззаконникам.
30
Праведний по вік не схитнеться, безбожники ж не пожиють на землї.
31
Праведного уста родять мудрість, язик же злющий буде витятий.
32
Праведного уста знають, що добре й гарне, уста же безбожних добро на зло перевертають.