1
Посходня пісня.
Зглибинї кличу до тебе, Господи!
2
Господи, почуй голос мій!
Нехай слухи твої повернуться до голосу мого благання!
3
Коли ти, Господи, будеш памятати несправедливостї, - Господи, хто встоїть?
4
Та в тебе є помилуваннє, щоб люде благовіли перед тобою.
5
Надїюсь на Господа;
душа моя надїється, і вповаю на слово його.
6
Душа моя дожидає Господа, більше як сторожа ранку, як сторожі ранку.
7
Вповай, Ізраїлю, на Господа!
Бо в Господа милість і багацтво спасення в його.
8
І він спасе Ізраїля від всїх несправедливостей його.