1
Проводиреві хора: для синів Корея;
псальма.
Ви, всї народи, плещіть у долонї!
Звеселяйтесь Господеві радісними піснями!
2
Бо Господь всевишний страшний, великий царь на всю землю.
3
Він покорив нам людей і народи під ноги наші.
4
Він вибрав для нас наслїдчину нашу, славу Якова, котрого він полюбив.
5
Піднїсся Бог серед веселого гукання, Господь серед голосів трубних.
6
Сьпівайте псальми Богу нашому сьпівайте;
сьпівайте цареві нашому, сьпівайте!
7
Бог бо царь на всю землю;
сьпівайте псальми в науку.
8
Бог править народами;
Бог сидить на престолї сьвятостї своєї.
9
Люде доброї волї між народами зібрались до купи, народ Бога Авраамового;
бо щити на землї Божі;
вознїсся вельми він.